Vinnova-medel till två Inkuberabolag

Två Inkuberabolag har beviljats innovationsstöd från statliga Vinnova.
– Det här betyder mycket för vår satsning på den 
internationella marknaden, säger Fredrik Lindberg, VD på Q-Fog.

Det är i vårens utlysning ”Innovationsprojekt i företag” som de två Inkuberabolagen Q-Fog och Retenua tilldelats pengar.

Q-Fog fick 300 000 kr för projektet ”Utveckling av nästa generations mobila brandskydd baserad på ny teknologi och anpassad för en bred internationalisering”.

Det andra Inkuberabolaget Retenua, som utvecklat en avancerad kameraplattform som minskar risken för arbetsplatsolyckor, har fått 246 000 kr för att utveckla en första inbyggd prototyp.

torsdag 19 maj