Swedish Scaleups – spräng gränserna för er tillväxt

 

 

Vill ni växa snabbare? Swedish Scaleups tillför kompetens, nätverk och finansiering så att ni kan öka takten. 

Swedish Scaleups stimulerar de hetaste bolagen i Östra Mellansverige att växa ännu snabbare. Ni kan ni dra nytta av den samlade kompetensen och kontaktnätet hos 10 inkubatorer och science parks i hela regionen*.

Swedish Scaleups är ett utvecklingsprogram där vi i steg ett analyser vilka hinder ni har för att växa snabbare. I steg två lägger vi axeln till för att undanröja hindren. Ni får hjälp i form av bland annat en tillväxtcoach, experthjälp inom inringande områden och hjälp att attrahera nytt kapital.

Nyfiken på Swedish Scaleups?

Hör av dig till Christian Ståhlberg på telefon 070-668 04 96 eller e-post christian@inkubera.se.

Läs mer om Swedish Scaleups
Här kan du läsa mer om programmet:
Swedish Scaleups


* Swedish Scaleups drivs av: Alfred Nobel Science Park,
Create Business Incubator, Inkubera, Lead, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park.