Goda idéer är bra men det är vad du gör med dem som betyder något

Affärscoaching

Som antaget inkubatorföretag får du löpande individuell affärscoaching och expertrådgivning skräddarsydd efter dina och ditt företags behov.

Finansiering

En budget per år för upphandling av externa konsultinsatser, kunskap om och kontakt med potentiella externa finansiärer.

Nätverk

Vi har idag etablerade samarbeten med bl.a regionens Science park- och universitetsmiljöer, övriga innovationssystem och näringsliv. Vi jobbar även i nationella och internationella nätverk.

Partnerföretag

Professionellt stöd genom kostnadsfria konsultationer inom ekonomi/skatt (EY), juridik (Lindahl) och företagsförsäkringar (Säkra).

Bemanning

Vi hjälper dig att komplettera/utveckla ditt bolagsteam för att skapa den genomförandekraft som ditt bolag behöver.

PR/marknadsföring

Vi marknadsför ditt bolag bl.a genom pressreleaser, nyhetsbrev, web och sociala medier. Du får även möjlighet att marknadsföra ditt bolag genom olika arrangemang.

Vi har verktygen och kunskapen som du behöver

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Som antaget Inkuberaföretag får du löpande bolagsanpassad affärscoaching och expertrådgivning skräddarsydd efter ditt företags behov. Vi har även avsatta medel för att ditt företag ska kunna köpa externa konsultinsatser. För dessa kan du exempelvis investera i kunskap som tar din affärsidé eller kanske ditt företags varumärke vidare.

Vi ger dig dessutom värdefulla kontakter med externa finansiärer inom våra kommersiella och vetenskapliga nätverk. Vi har idag samarbeten med exempelvis regionens science park och universitetsmiljöer, övriga innovationssystem och näringslivet. Vi är även aktiva i både nationella och internationella nätverk. Vi ser också till att du syns i andra sammanhang och arbetar därför kontinuerligt med att marknadsföra ditt bolag blad annat genom pressreleaser, nyhetsbrev, web och sociala medier. Du får även möjlighet att marknadsföra ditt bolag genom olika arrangemang där Inkubera är representerade.

Ett spännande dagligt utbyte och energi i vardagen är ovärderligt för ett företags utveckling och i ett samarbete med oss får du också möjligheten att använda dig av våra olika kontorslösningar. Här kan du börja arbeta omedelbart i en miljö full av inspiration nära andra spännande företag och intressanta entreprenörer. Vi genomför dessutom VD-träffar och kunskapshöjande behovsanpassade seminarier och workshops. Vi finns idag etablerade på Örebro universitet samt på Alfred Nobel Science park i Karlskoga.

Våra partners

Ytterligare professionellt stöd finns hela tiden att få från våra olika partnerföretag som bland annat ger dig kostnadsfria konsultationer inom ekonomi och skatt (EY), juridik (Lindahl) och företagsförsäkringar (Säkra). Vi på Inkubera kan dessutom stötta dig med bemanning för att komplettera ditt bolagsteam och skapa extra genomförandekraft om ditt bolag behöver det.