Goda idéer är bra men det är vad du gör med dem som betyder något

Affärscoaching

Som antaget Inkubera-företag får du en handplockad affärscoach som du har löpande kontakt med. Vid behov anlitar vi även expertcoacher inom områden som är centrala för ditt företaget utveckling.

Ekonomi och finansiering

Vi stöttar dig i arbetet med att ta fram bland annat budgetar, prognoser och en kapitalförsörjningsstrategi. Dessutom hjälper vi dig aktivt att hitta finansiering för ditt företags tillväxt.

Nätverk

Vi kopplar ihop dig de delar av vårt nätverk som du kan dra nytta av – andra företagare och entreprenörer, forskare och universitet, affärsänglar och investmentbolag samt övriga delar av det regionala innovationssystemet.

PR/marknadsföring

Vi marknadsför ditt bolag bl.a genom pressreleaser, nyhetsbrev, web och sociala medier. Du får även möjlighet att marknadsföra ditt bolag genom olika evenemang.

Teamutveckling

Vi hjälper dig att komplettera och utveckla ditt bolagsteam för att skapa den genomförandekraft som ditt bolag behöver.

Partnerföretag

Våra partners ger professionellt stöd genom kostnadsfria konsultationer inom ekonomi/skatt (EY), juridik (Lindahl) och företagsförsäkringar (Säkra).

Så här stöttar vi företag i olika utvecklingsfaser


Prepare – för innovativa idéer
Har du ett nytänkande projekt eller en innovativ företagsidé med god tillväxtpotential som ännu inte testats mot marknaden? Då kan vi ta in ditt bolag eller projekt i det program vi kallar Prepare. Där hjälper vi dig att konkretisera din idé i samspel med andra entreprenörer i liknande situationer. Fokus ligger på att ta fram en enkel beskrivning av ditt erbjudande och sedan testa det mot presumtiva kunder. När vi ser att ditt erbjudande matchar kundbehoven och att det finns förutsättningar för ett hållbart företagande, kan ditt bolag gå vidare till Startup.

Startup – stöd till innovativa företag med god tillväxtpotential
Om vi kan se att det finns ett bekräftat behov av det som ditt företag erbjuder kunderna, kan ditt bolag få individuellt stöd via det program som vi kallar Startup. Här får du stöd av en handplockad affärscoach, expertrådgivning, hjälp att hitta finansiering och mycket annat. Stortfokus ligger på att utveckla ditt företag inom områdena affärsmodell, hållbarhet, team, ekonomi och marknadsbearbetning.

Scaleup– för etablerade innovativaföretagsom vill växa snabbt
Om ditt företag har ambitionen att växa riktigt snabbt, hjälper vi dig att undanröja hindren och fokusera på det som verkligen kan skapa tillväxt. Varje företag är förstås unikt, men i denna fas brukar vi ge frågor som kompetensutveckling, kapitalanskaffning, hållbarhet och internationalisering särskild uppmärksamhet. Vi arbetar med skapa snabb acceleration tillsammans med flera andra inkubatorer och science parks i programmet Swedish Scaleups.


Inkubera-modellen utgör grunden för hur vi stöttar våra företag genom deras olika utvecklingsfaser.

 

Våra partners

Ytterligare professionellt stöd finns hela tiden att få från våra olika partnerföretag som bland annat ger dig kostnadsfria konsultationer inom ekonomi och skatt (EY), juridik (Lindahl), marknadsundersökningar (Marknadskraft) och företagsförsäkringar (Säkra). Vi på Inkubera kan dessutom stötta dig med bemanning för att komplettera ditt bolagsteam och skapa extra genomförandekraft om ditt bolag behöver det.