Goda idéer är bra men det är vad du gör med dem som betyder något

Affärscoaching

Som antaget Inkubera-företag får du en handplockad affärscoach som du har löpande kontakt med. Vid behov anlitar vi även expertcoacher inom områden som är centrala för ditt företaget utveckling.

Finansiering och ekonomi

Vi hjälper dig aktivt att hitta finansiering för ditt företags tillväxt. Dessutom stöttar vi dig i arbetet med att ta fram bland annat budgetar, prognoser och en kapitalförsörjningsstrategi.

Nätverk

Vi kopplar gärna ihop dig med våra nätverk inom näringslivet, universitetsmiljöer och regionens övriga innovationssystem. Detsamma gäller våra nationella och internationella nätverk.

PR/marknadsföring

Vi marknadsför ditt bolag bl.a genom pressreleaser, nyhetsbrev, web och sociala medier. Du får även möjlighet att marknadsföra ditt bolag genom olika evenemang.

Bemanning

Vi hjälper dig att komplettera och utveckla ditt bolagsteam för att skapa den genomförandekraft som ditt bolag behöver.

Partnerföretag

Våra partners ger professionellt stöd genom kostnadsfria konsultationer inom ekonomi/skatt (EY), juridik (Lindahl) och företagsförsäkringar (Säkra).

Vi har verktygen och kunskapen som du behöver

Hos Inkubera utvecklas innovativa tillväxtbolag. Som antaget Inkubera-företag får du löpande bolagsanpassad affärscoaching och expertrådgivning som skräddarsys efter ditt företags behov.

Vi ger dig dessutom värdefulla kontakter med externa finansiärer inom våra kommersiella och vetenskapliga nätverk. Vi har också ett brett kontaktnät som innefattar näringsliv, universitet och övriga delar av regionens innovationssystem. Vi är även aktiva i både nationella och internationella nätverk som bland annat innefattar andra inkubatorer och science parks. Vi ser också till att du syns i andra sammanhang och arbetar därför kontinuerligt med att marknadsföra ditt bolag genom exempelvis pressmeddelanden, nyhetsbrev, web och sociala medier. Du får även möjlighet att marknadsföra ditt bolag genom olika evenemang där Inkubera är representerade.

Ett spännande dagligt utbyte och energi i vardagen är också viktigt för ett företags utveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö nära andra spännande företag och intressanta entreprenörer. Vi genomför dessutom kunskapshöjande behovsanpassade seminarier och workshops. Vi finns idag etablerade på MyOffice i Örebro samt i Karlskoga.

Våra partners

Ytterligare professionellt stöd finns hela tiden att få från våra olika partnerföretag som bland annat ger dig kostnadsfria konsultationer inom ekonomi och skatt (EY), juridik (Lindahl) och företagsförsäkringar (Säkra). Vi på Inkubera kan dessutom stötta dig med bemanning för att komplettera ditt bolagsteam och skapa extra genomförandekraft om ditt bolag behöver det.