Två Inkubera-bolag får ny finansiering av Vinnova

Mikael Eckard, Exagard och Viktoria Lindqvist, B-Engaged.

Vinnovas Innovativa Startups är en årlig utlysning med fokus på produktutveckling. I år fördelades 28 miljoner på 93 bolag. Två av dem varav två Inkubera-bolag.

B-Engaged genomför medarbetareundersökningar som med hjälp av AI förvandlas till konkreta åtgärdsförslag och handlingsplaner. Det Vinnova nu finansierar är en vidareutveckling av programvaran. Idag kan B-Engaged ge åtgärdsförlag till cheferna, men i framtiden ska förbättringsförslag även kunna ges till medarbetarna.
– Vi vill hjälpa våra kunder att skapa en hållbar arbetsmiljö inom områden som inkludering, jämställdhet, målarbete, kompetensutveckling, hälsa och välmående, säger Viktoria. Lyckas vi med näst steg i utvecklingen, har vi den första kända lösningen där man sammanför de två mest centrala HR–processerna – ledarskap och medarbetarskåp – i en och samma modell.

Även Exagard får finansiering på 300 000 kr av Vinnova. Bolaget utvecklar en unik lösning för att säkerställa att rätt kompetens kring säkerhet, till exempel vid en olycka är, implementeras på alla nivåer i företag och organisationer.
– Pengarna från Vinnova gör det möjligt att utveckla en 2.0-version av vår produkt, säger grundaren Mikael Eckard. Det betyder jättemycket för oss.

Mikael har gjord det mesta av jobbet kring ansökan själv, men har också fått coachning av Mattias Jonsson på Inkubera.
– Jag fick en grundläggande genomgång och sedan löpande coachning, som har förbättrat min ansökan säger Mikael.

Mattias Jonsson är nöjd med resultatet av årets ansökningar.
– Sex av våra bolag ansökte och två fick finansiering, alltså 33 %, berättar han. Det är klart över genomsnittet för hur många ansökningar som går igenom. Jag ser det som en god kvalitetsstämpel på att våra bolag håller en hög nivå.

 

onsdag 30 oktober