Nyheter

Swedish Scaleups tog Splitgrid närmare exportsatsning

Göran Eriksson, Rosie Pellerone och Jonas Forsman, alla Splitgrid

Splitgrid är en ny betallösning för handeln som innebär att leverantörerna automatiskt får betalt när en vara säljs över disk. Det innebär att handelns aktörer lättare kan testa nya varor och koncept – utan att riskera kundförluster. Företagets framgångar i Sverige gör att man ser sig om efter nya marknader, frågan är bara vilken ny marknad som har störst potential.
– Tack vare Inkubera och projektet Swedish Scaleups fick vi möjlighet att utreda några intressanta marknader. Analysen kommer att ligga till grund när vi gör vår exportsatsning 2020, säger Splitgrids vd, Göran Eriksson.

I Sverige är butikernas datamognad liksom användandet att betal- och kreditkort hög. Men hur ser det ut i andra länder? Vilka juridiska, ekonomiska och branschmässiga finns på några tänkbara marknader och vilka är möjligheter? Kort sagt – var har Splitgrid störst chans att lyckas?

Projektet Swedish Scalups, som drivs av Inkubera och elva andra inkubatorer och science parks i östra Mellansverige, gjorde en upphandling av ett konsultbolag som kunde genomföra analysen. Den blev klar innan sommaren.

– Precis som vi anade dröjer det innan Tyskland kan bli en marknad för oss, säger Göran. Undersökningen visar dock att utvecklingen går snabbare framåt än vi trodde. Estland och framför allt Storbritannien däremot fullt möjliga marknader för oss.

Splitgrid får redan olika förfrågningar från utlandet. Att betalningsmoralen är högre i Sverige än i många andra europeiska länder gör att ett system som Splitgrid blir extra attraktivt, vilket talar för en exportsatsning. Ännu har inte företaget känns sig moget att ta klivet, men den dagen kommer allt närmare.
– Jag räknar med att vi gör en seriös satsning under nästa år, säger Göran. Strategin kommer att vara att ha med oss ett eller flera varumärken som vi redan jobbar med i Sverige. På så sätt blir vi mer attraktiva för utländska butikskedjor.

Oavsett vilken marknad Splitgrid beslutar sig för, kommer det kräva någon form att fysisk närvaro – antingen med egen personal eller tillsammans med en samarbetspartner.
– Det kommer att bli en stor och viktig satsning för oss. Undersökningen kommer att ligga som grund för beslutet. Man kan absolut säga att trösklarna ut på en exportmarknad har blivit lägre tack vare Inkubera och Swedish Scalups.

fredag 29 november

Nyheter


fredag 26 november

Johanna: ”Efter varje träff ville jag jobba hela natten. Alla med en idé borde ansöka.”

För andra gången genomförde Inkubera under hösten ”Prepare”, ett program vänder sig till unga innovativa företag som i regel ännu inte nått ut till marknaden. – Med Prepare fångar vi upp spännande människor med spännande idéer, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Man kan säga att Prepare är som en snabb grundkurs i entreprenörskap. Genom att deltagarna även får chansen att träffa flera av våra mer etablerade företag, hjälper det även till att bygga vår community av innovativa tillväxtföretag i regionen.

onsdag 10 november

Moon Smart Focus nu på en internationell marknad

När grundaren och filmskaparen Miko Lazic första gången kom i kontakt med Inkubera 2014, hade han en strålande idé, men långt ifrån någon färdig produkt eller utarbetat affärsmodell. Med 10 miljoner i nytt kapital, medverkan i sex större TV- och filmproduktioner under våren och förberedelser i gång för den första Hollywood-produktionen, etablerar sig nu Moonlighting Industries internationellt.

tisdag 2 november

Period Pack går från 0 till 4 miljoner på ett år. ”Vi kastar oss bara ut!”

Period Pack startade som ett UF-företag i början av 2017 av Lova Svensson och Amanda Mattsson. Idén var redan från början att erbjuda gratis mensskydd via automater placerade hos företag och organisationer. Efter bildande av aktiebolag och löpande produktutveckling, var de redo att möta marknaden i slutet av december förra året. Nu finns deras mensskydd på ungefär 1000 toaletter – och de blir fler i rask takt. – Jag tror att en av våra styrkor är att vi inte tvekar, Amanda Mattsson. Vi kastar oss bara ut. Tillgång till mensskydd borde vara lika självklart som tvål och toalettpapper.

måndag 1 november

Lisa Hasselgren på Securifid: ”Vi står på en trampolin.”

Med 6 miljoner i nytt kapital, ny styrelse, ny hemsida och ett nytt samarbetsavtal med Stöldskyddsföreningen, tar Securifid sats för att erövra minst en plogande nyckelkund – ett väletablerat företag som skapar trovärdighet och kan leda till ytterligare kunder i samma bransch. – Det är som att vi står på en trampolin, säger Lisa Hasselgren på Securifid. Vi har lärt av våra första kunder, anpassat vårt erbjudande och skapat rätt förutsättningar för både oss och tjänsten. Nu är vi redo att hoppa.