Nyheter

Swedish Scaleups tog Splitgrid närmare exportsatsning

Göran Eriksson, Rosie Pellerone och Jonas Forsman, alla Splitgrid

Splitgrid är en ny betallösning för handeln som innebär att leverantörerna automatiskt får betalt när en vara säljs över disk. Det innebär att handelns aktörer lättare kan testa nya varor och koncept – utan att riskera kundförluster. Företagets framgångar i Sverige gör att man ser sig om efter nya marknader, frågan är bara vilken ny marknad som har störst potential.
– Tack vare Inkubera och projektet Swedish Scaleups fick vi möjlighet att utreda några intressanta marknader. Analysen kommer att ligga till grund när vi gör vår exportsatsning 2020, säger Splitgrids vd, Göran Eriksson.

I Sverige är butikernas datamognad liksom användandet att betal- och kreditkort hög. Men hur ser det ut i andra länder? Vilka juridiska, ekonomiska och branschmässiga finns på några tänkbara marknader och vilka är möjligheter? Kort sagt – var har Splitgrid störst chans att lyckas?

Projektet Swedish Scalups, som drivs av Inkubera och elva andra inkubatorer och science parks i östra Mellansverige, gjorde en upphandling av ett konsultbolag som kunde genomföra analysen. Den blev klar innan sommaren.

– Precis som vi anade dröjer det innan Tyskland kan bli en marknad för oss, säger Göran. Undersökningen visar dock att utvecklingen går snabbare framåt än vi trodde. Estland och framför allt Storbritannien däremot fullt möjliga marknader för oss.

Splitgrid får redan olika förfrågningar från utlandet. Att betalningsmoralen är högre i Sverige än i många andra europeiska länder gör att ett system som Splitgrid blir extra attraktivt, vilket talar för en exportsatsning. Ännu har inte företaget känns sig moget att ta klivet, men den dagen kommer allt närmare.
– Jag räknar med att vi gör en seriös satsning under nästa år, säger Göran. Strategin kommer att vara att ha med oss ett eller flera varumärken som vi redan jobbar med i Sverige. På så sätt blir vi mer attraktiva för utländska butikskedjor.

Oavsett vilken marknad Splitgrid beslutar sig för, kommer det kräva någon form att fysisk närvaro – antingen med egen personal eller tillsammans med en samarbetspartner.
– Det kommer att bli en stor och viktig satsning för oss. Undersökningen kommer att ligga som grund för beslutet. Man kan absolut säga att trösklarna ut på en exportmarknad har blivit lägre tack vare Inkubera och Swedish Scalups.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


fredag 19 augusti

Forskaren: ”JL Kemis desinfektionsmedel har bevisat bakteriedödande effekt mot multiresistenta bakterier.”

Inkubera-företagets JL Kemis produkt TT51 är inte bara ett effektivt och miljöklassat desinfektionsmedel för livsmedelsbranschen. Efter tester på Örebro universitet konstaterar docent Hazem Khalaf att det även är mycket effektivt mot e-koli och S. Aureus, den senare en multiresistent bakterie som fått högsta prioriterat av WHO. – TT51 tar död på både bakterierna, även när vid ganska hög utspädning, konstaterar Hazem Khalaf.

måndag 15 augusti

Här är årets SKAPA-finalister

Nu är 2022 års länsfinalister till SKAPA-priset – Sveriges största innovationstävling – utsedda. Tre finalister till ”stora” SKAPA-priset och tre till SKAPA-talang får 10 000 kr och har chans på ytterligare 15 000 kr om du skulle vinna länsfinalen 22 september på Örebro slott. Dessutom får vinnarna representera länet vid riksfinalen i november. – Vi är jättestolta över att nivån är så hög, säger Fredrik Stenman på Inkubera. Att välja ut de tre finalisterna i varje klass har varit ett tufft jobb för de båda jurygrupperna.

onsdag 22 juni

Binary Brains skriver avtal med PostNord TPL

Inkubera-företaget Binary Brains ska hjälpa PostNord TPL att optimera lagerhållningen på det nya 90 000 kvm stora centrallager utanför Norrköping. Binary Brains är experter på att med hjälp av AI skapa prognoser med hög träffsäkerhet åt sina kunder. Med Binary Brains hjälp kommer nu de 15 000 artiklarna i PostNord TPL:s lager att placeras optimalt för bästa möjliga logistiska flöde. I slutänden handlar det om att korta PostNords leveranstider. – Det är med stolthet och glädje Binary Brains är legobiten som möjliggör för PostNord TPL att ta nästa steg i att optimera sin lagerverksamhet, säger vd Jacob Kihlbaum i ett pressmeddelande.

torsdag 16 juni

14 av 18 företag ger Inkubera högsta möjliga betyg

Inkubera har genomfört sin årliga kundundersökning bland de företag som fanns i Inkubatorn under 2021. Av 24 bolag, svarade 18 på den utskickade enkäten och 14 av företaget gav betyget 10 av 10 möjliga på frågan ”I vilken grad skulle du rekommendera Inkubera till en kollega eller vän?”. I stort sett samtliga företag menar dessutom att Inkubera bidragit positivt till deras utveckling. – Givetvis är det mycket glada över att företagen är nöjda med den stöttning de får, säger vd Fredrik Stenman.