Svenska Spel – ny kund hos B-Engaged

Viktoria Linkqvist, Cristian Libardo och Maria Nettersand

Inkubera-bolaget B-Engaged fortsätter att lägga stora bolag till sin kundstock. Senaste tillskottet, Svenska Spel, är dock utan tvekan det mest välkända. Den statliga speljätten har nu tecknat ett avtal som innebär att B-Engageds verktyg för medarbetarundersökningar kommer att användas för koncernens 2 000 anställda under minst två år.
– För oss är det ett genombrott på flera sätt, säger Maria Nettersand, delägare på B-Engaged. Dels är Svenska Spel en stor välkänd referenskund, dels tar vi ett steg närmare offentlig sektor eftersom Svenska Spel lyder under lagen om offentlig upphandling.

B-Engaged hjälper företag och organisationer att öka engagemanget hos sina medarbetare. B-Engaged kan med hjälp av en vetenskapligt verifierad frågemodell och kvalificerad AI-teknologi ringa in de områden som är i störst behov av förbättringar. Från resultatet och de identifierade förbättringsområdena presenterar sedan den artificiella intelligensen konkreta förslag på hur cheferna kan förbättra sitt ledarskap för att öka engagemanget.

Maria Nettersand menar att B-Engaged erbjuder en lösning som särskiljer dem från konkurrenterna.
– Jag skulle säga att största skillnaden mellan oss och våra kollegor är enkelheten – att vägen är kort från undersökning till positiva förändringar. Med hjälp av vår modell skapas en tydlighet. Vi har fokus på att åstadkomma förbättringar genom att visa vilka faktorer som har starkast påverkan på medarbetarengagemanget, ge förslag på åtgärder för att öka engagemanget och sedan följa upp arbetet på ett strukturerat sätt.

Svenska Spel, som vid upphandlingen värderade anbud från flera av konkurrenterna, gav B-Engaged höga betyg för kvaliteten i tjänsten och användarvänligheten.
– Det gör mig lite extra glad, säger Maria. Det visar att vi har lyckats skapa en kvalificerad tjänst som samtidigt är enkel att både använda och förstå. En viktig orsak tror jag är vårt gränssnitt som är användarvänligt och intuitivt.

B-Engaged startade i september 2018 och blev snabbt ett Inkubera-bolag. Svenska Spel är företagets fjärde kund med över 1 000 anställda. B-Engaged växer snabbt och kunde den senaste veckan hälsa ytterligare två nya kunder välkomna.
– Vi känner att vi har vind i seglen och vi växer faktiskt snabbare än vi trodde var möjligt när vi drog igång. Inkubera har definitivt hjälpt till att öka vår tillväxttakt, säger Maria.

fredag 6 mars