Nyheter

Spixia utvecklar unikt vaccin mot klamydia

Sören Andersson och Åke Strid, Spixia

Spixia Bioteknologi AB drivs av forskarna Åke Strid och Sören Andersson vid Örebro universitet. Företaget arbetar med att ta fram ett klamydiavaccin. Mycket utvecklingsarbete återstår ännu, men det mesta pekar i rätt riktning för bolaget. De tester som genomförts indikerar att vaccinet har en ännu bättre immunologisk effekt än vad tidigare tester visat.
– Vi var ensamma med en idé som vi kunnat patentera, säger Åke Strid, vd för Spixia Biotechnology AB.

Klamydia är en av världens vanligaste könssjukdomar med uppskattningsvis 130 miljoner drabbade varje år. Hos kvinnor kan infektionen leda till infertilitet, utomkvedshavandeskap och förtidiga födslar. Ett kommersiellt vaccin mot klamydia saknas idag, något som även WHO har identifierat. Utöver ett skydd mot framtida klamydiasmitta, skulle ett vaccin även motverka antibiotikaresistens, vilket är ett allvarligt hot mot den globala hälsan.
– Klamydia är vanligt både i Sverige och globalt – så intresset för ett sådant vaccin är väldigt stort, säger Sören Andersson.

I höstas tecknade Spixia en avsiktsförklaring med det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget Eurocine Vaccines. Tillsammans har man gjort tester har utfallit mycket positivt. De pekar på att vaccinet har bättre immunologisk effekt än vad Åke och Sören tidigare har räknat med.
– Det är väldigt spännande att se resultaten växa fram och hur små justeringar i vaccinationsintervall och dos kan ha en avgörande betydelse, säger Åke.

Forskningen kring det nya vaccinet har pågått under lång tid och det kommer sannolikt dröja några år innan ett färdigt vaccin kan nå marknaden. Men lyckas man finns en enorm potential. Ett tecken på detta är att Dagens Industri i dagarna har uppmärksammats Spixia. Bolaget stöttats både av Örebro universitets holdingbolag och Inkubera.

fredag 15 maj

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.