Spixia utvecklar unikt vaccin mot klamydia

Sören Andersson och Åke Strid, Spixia

Spixia Bioteknologi AB drivs av forskarna Åke Strid och Sören Andersson vid Örebro universitet. Företaget arbetar med att ta fram ett klamydiavaccin. Mycket utvecklingsarbete återstår ännu, men det mesta pekar i rätt riktning för bolaget. De tester som genomförts indikerar att vaccinet har en ännu bättre immunologisk effekt än vad tidigare tester visat.
– Vi var ensamma med en idé som vi kunnat patentera, säger Åke Strid, vd för Spixia Biotechnology AB.

Klamydia är en av världens vanligaste könssjukdomar med uppskattningsvis 130 miljoner drabbade varje år. Hos kvinnor kan infektionen leda till infertilitet, utomkvedshavandeskap och förtidiga födslar. Ett kommersiellt vaccin mot klamydia saknas idag, något som även WHO har identifierat. Utöver ett skydd mot framtida klamydiasmitta, skulle ett vaccin även motverka antibiotikaresistens, vilket är ett allvarligt hot mot den globala hälsan.
– Klamydia är vanligt både i Sverige och globalt – så intresset för ett sådant vaccin är väldigt stort, säger Sören Andersson.

I höstas tecknade Spixia en avsiktsförklaring med det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget Eurocine Vaccines. Tillsammans har man gjort tester har utfallit mycket positivt. De pekar på att vaccinet har bättre immunologisk effekt än vad Åke och Sören tidigare har räknat med.
– Det är väldigt spännande att se resultaten växa fram och hur små justeringar i vaccinationsintervall och dos kan ha en avgörande betydelse, säger Åke.

Forskningen kring det nya vaccinet har pågått under lång tid och det kommer sannolikt dröja några år innan ett färdigt vaccin kan nå marknaden. Men lyckas man finns en enorm potential. Ett tecken på detta är att Dagens Industri i dagarna har uppmärksammats Spixia. Bolaget stöttats både av Örebro universitets holdingbolag och Inkubera.

fredag 15 maj