Spixa tecknar avtal om utveckling och kommersialisering

Sören Andersson och Åke Strid, Spixia

Spixia Bioteknologi AB drivs av forskarna Åke Strid och Sören Andersson vid Örebro universitet. Företaget arbetar med att ta fram ett klamydiavaccin, något som idag saknas på marknaden. Genom att nu teckna avtal med utvecklingsbolaget Eurocine Vaccines har man tagit ett viktigt steg mot vidareutveckling och marknadsintroduktion.

Forsknings- och samarbetsavtalet innebär att Solna-baserade Eurocine Vaccines kommer att accelerera utvecklingen och arbete mot kommersialisering av preparatet. Nästa steg är att förbereda och genomföra en klinisk studie. Därefter är förhoppningen att en uppskalning av produktionen och tillverkningen av vaccinet kan upphandlas. Eurocine Vaccines står enligt avtalet med Spixia för alla kostnader relaterade till utveckling, tillverkning och kommersialisering av klamydiavaccinet fram tills ett avtal med tredje part – det vill säga företag som kan genomföra fullskalig produktion och marknadslansering– kan ingås.

– Vi är övertygade om att detta samarbetsavtal kommer generera goda framsteg och ser nu fram emot den kommande utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Förebyggande vacciner mot klamydia saknas på marknaden idag, vilket är ett stort och växande problem. Följaktligen skulle ett framgångsrikt vaccin skapa betydande försäljningsvärden, säger Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia Biotechnology

Marknadspotentialen för ett potentiellt klamydiavaccin uppskattas enligt det brittiska marknadsanalysbolaget Global Life Sciences till 5 miljarder dollar 2024. Värdet för aktierna i Eurocine Vaccines ökade med 13 procent efter att nyheten om avtalet med Spixia offentliggjordes.

tisdag 25 augusti