Nyheter

Sparbanksstiftelsen Nya stöttar Inkuberas bolag

Sparbanksstiftelsen Nya och Inkubera har slutit ett avtal som innebär att stiftelsen går in med 500 000 kr till Inkubera. Pengarna skall oavkortat användas till Innovationslån, dvs förmånliga lån till innovativa startup-bolag. En förutsättning är att bolagen deltar eller har deltagit i något av Inkuberas utvecklingsprogram.
– Denna finansiering innebär att vi kan hjälpa bolag på ett sätt som vi inte kunnat tidigare, säger Fredrik Stenman, vice vd på Inkubera.

Sparbanksstiftelsen Nya har sitt säte i Västerås och verkar huvudsakligen i fyra län, däribland Örebro län. Stiftelsens huvuduppgift är att äga bank, främja sparsamhet och verka för sparbanksidén. I rollen som ägare i Swedbank, ser man satsningen som ett naturligt sätt att stötta entreprenörskap.
– Vår värdegrund bottnar i Sparbanksidén om en större frihet för de många människorna på de orter vi finns. Genom att tillsammans med Inkubera stötta innovativa startup-bolag med stor tillväxtpotential, är vi med och bygger för framtida innovationer, möjligheter och idéer säger Peter Almroth, vd på Sparbanksstiftelsen Nya.

Pengarna, 500 000 kr, skall användas till förmånliga lån till 3 – 4 innovativa startup-bolag. Syftet är att bolagen ska utveckla affärsidén och skapa större förståelse för kunderna så att nya intäkter kan genereras. En förutsättning är att bolagen ingår – eller nyligen har ingått – i något av Inkuberas utvecklingsprogram.
– Denna finansiering innebär att vi kan hjälpa bolag på ett sätt som vi inte kunnat tidigare, säger Fredrik Stenman, vice vd på Inkubera. Pengarna kommer att göra stor nytta bland de innovativa tillväxtbolag som vi arbetar med. Jag är glad att Sparbanksstiftelsen gör denna offensiva satsning för att stötta framtidens företag. Vi tackar för förtroendet.

Även ALMI Företagspartner är en del av uppgörelsen. Sparbanksstiftelsen Nya gav ALMI och Inkubera i uppdrag att ge förslag på hur pengarna skulle kunna göra störst nytta.
– Att pengarna hamnade hos Inkuberas bolag tycker jag blev den bästa lösningen, säger Mikael Fällman, platschef på ALMI Örebro. Vi och Inkubera har ett gott samarbete och arbetar båda för ett starkare näringsliv i regionen. Dessa lån passar perfekt för bolag i tidiga skeden. Behöver företagen större lån längre fram, slussar Inkubera dem vidare till oss.

De Inkubera-bolag som är i behov av finansiering för att utveckla sin affärsmodell och sin kunskap om marknaden, kan ansöka om Innovationslån redan nu.
– Uppfyller man kriterierna och har behovet finns inga skäl att vänta, säger Fredrik Stenman. I så fall kontaktar man Anna Skogh, som ansvarar för Innovationslånen på Inkubera.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


fredag 19 augusti

Forskaren: ”JL Kemis desinfektionsmedel har bevisat bakteriedödande effekt mot multiresistenta bakterier.”

Inkubera-företagets JL Kemis produkt TT51 är inte bara ett effektivt och miljöklassat desinfektionsmedel för livsmedelsbranschen. Efter tester på Örebro universitet konstaterar docent Hazem Khalaf att det även är mycket effektivt mot e-koli och S. Aureus, den senare en multiresistent bakterie som fått högsta prioriterat av WHO. – TT51 tar död på både bakterierna, även när vid ganska hög utspädning, konstaterar Hazem Khalaf.

måndag 15 augusti

Här är årets SKAPA-finalister

Nu är 2022 års länsfinalister till SKAPA-priset – Sveriges största innovationstävling – utsedda. Tre finalister till ”stora” SKAPA-priset och tre till SKAPA-talang får 10 000 kr och har chans på ytterligare 15 000 kr om du skulle vinna länsfinalen 22 september på Örebro slott. Dessutom får vinnarna representera länet vid riksfinalen i november. – Vi är jättestolta över att nivån är så hög, säger Fredrik Stenman på Inkubera. Att välja ut de tre finalisterna i varje klass har varit ett tufft jobb för de båda jurygrupperna.

onsdag 22 juni

Binary Brains skriver avtal med PostNord TPL

Inkubera-företaget Binary Brains ska hjälpa PostNord TPL att optimera lagerhållningen på det nya 90 000 kvm stora centrallager utanför Norrköping. Binary Brains är experter på att med hjälp av AI skapa prognoser med hög träffsäkerhet åt sina kunder. Med Binary Brains hjälp kommer nu de 15 000 artiklarna i PostNord TPL:s lager att placeras optimalt för bästa möjliga logistiska flöde. I slutänden handlar det om att korta PostNords leveranstider. – Det är med stolthet och glädje Binary Brains är legobiten som möjliggör för PostNord TPL att ta nästa steg i att optimera sin lagerverksamhet, säger vd Jacob Kihlbaum i ett pressmeddelande.

torsdag 16 juni

14 av 18 företag ger Inkubera högsta möjliga betyg

Inkubera har genomfört sin årliga kundundersökning bland de företag som fanns i Inkubatorn under 2021. Av 24 bolag, svarade 18 på den utskickade enkäten och 14 av företaget gav betyget 10 av 10 möjliga på frågan ”I vilken grad skulle du rekommendera Inkubera till en kollega eller vän?”. I stort sett samtliga företag menar dessutom att Inkubera bidragit positivt till deras utveckling. – Givetvis är det mycket glada över att företagen är nöjda med den stöttning de får, säger vd Fredrik Stenman.