Nyheter

Sparbanksstiftelsen Nya stöttar Inkuberas bolag

Sparbanksstiftelsen Nya och Inkubera har slutit ett avtal som innebär att stiftelsen går in med 500 000 kr till Inkubera. Pengarna skall oavkortat användas till Innovationslån, dvs förmånliga lån till innovativa startup-bolag. En förutsättning är att bolagen deltar eller har deltagit i något av Inkuberas utvecklingsprogram.
– Denna finansiering innebär att vi kan hjälpa bolag på ett sätt som vi inte kunnat tidigare, säger Fredrik Stenman, vice vd på Inkubera.

Sparbanksstiftelsen Nya har sitt säte i Västerås och verkar huvudsakligen i fyra län, däribland Örebro län. Stiftelsens huvuduppgift är att äga bank, främja sparsamhet och verka för sparbanksidén. I rollen som ägare i Swedbank, ser man satsningen som ett naturligt sätt att stötta entreprenörskap.
– Vår värdegrund bottnar i Sparbanksidén om en större frihet för de många människorna på de orter vi finns. Genom att tillsammans med Inkubera stötta innovativa startup-bolag med stor tillväxtpotential, är vi med och bygger för framtida innovationer, möjligheter och idéer säger Peter Almroth, vd på Sparbanksstiftelsen Nya.

Pengarna, 500 000 kr, skall användas till förmånliga lån till 3 – 4 innovativa startup-bolag. Syftet är att bolagen ska utveckla affärsidén och skapa större förståelse för kunderna så att nya intäkter kan genereras. En förutsättning är att bolagen ingår – eller nyligen har ingått – i något av Inkuberas utvecklingsprogram.
– Denna finansiering innebär att vi kan hjälpa bolag på ett sätt som vi inte kunnat tidigare, säger Fredrik Stenman, vice vd på Inkubera. Pengarna kommer att göra stor nytta bland de innovativa tillväxtbolag som vi arbetar med. Jag är glad att Sparbanksstiftelsen gör denna offensiva satsning för att stötta framtidens företag. Vi tackar för förtroendet.

Även ALMI Företagspartner är en del av uppgörelsen. Sparbanksstiftelsen Nya gav ALMI och Inkubera i uppdrag att ge förslag på hur pengarna skulle kunna göra störst nytta.
– Att pengarna hamnade hos Inkuberas bolag tycker jag blev den bästa lösningen, säger Mikael Fällman, platschef på ALMI Örebro. Vi och Inkubera har ett gott samarbete och arbetar båda för ett starkare näringsliv i regionen. Dessa lån passar perfekt för bolag i tidiga skeden. Behöver företagen större lån längre fram, slussar Inkubera dem vidare till oss.

De Inkubera-bolag som är i behov av finansiering för att utveckla sin affärsmodell och sin kunskap om marknaden, kan ansöka om Innovationslån redan nu.
– Uppfyller man kriterierna och har behovet finns inga skäl att vänta, säger Fredrik Stenman. I så fall kontaktar man Anna Skogh, som ansvarar för Innovationslånen på Inkubera.

torsdag 24 januari

Nyheter


fredag 26 november

Johanna: ”Efter varje träff ville jag jobba hela natten. Alla med en idé borde ansöka.”

För andra gången genomförde Inkubera under hösten ”Prepare”, ett program vänder sig till unga innovativa företag som i regel ännu inte nått ut till marknaden. – Med Prepare fångar vi upp spännande människor med spännande idéer, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Man kan säga att Prepare är som en snabb grundkurs i entreprenörskap. Genom att deltagarna även får chansen att träffa flera av våra mer etablerade företag, hjälper det även till att bygga vår community av innovativa tillväxtföretag i regionen.

onsdag 10 november

Moon Smart Focus nu på en internationell marknad

När grundaren och filmskaparen Miko Lazic första gången kom i kontakt med Inkubera 2014, hade han en strålande idé, men långt ifrån någon färdig produkt eller utarbetat affärsmodell. Med 10 miljoner i nytt kapital, medverkan i sex större TV- och filmproduktioner under våren och förberedelser i gång för den första Hollywood-produktionen, etablerar sig nu Moonlighting Industries internationellt.

tisdag 2 november

Period Pack går från 0 till 4 miljoner på ett år. ”Vi kastar oss bara ut!”

Period Pack startade som ett UF-företag i början av 2017 av Lova Svensson och Amanda Mattsson. Idén var redan från början att erbjuda gratis mensskydd via automater placerade hos företag och organisationer. Efter bildande av aktiebolag och löpande produktutveckling, var de redo att möta marknaden i slutet av december förra året. Nu finns deras mensskydd på ungefär 1000 toaletter – och de blir fler i rask takt. – Jag tror att en av våra styrkor är att vi inte tvekar, Amanda Mattsson. Vi kastar oss bara ut. Tillgång till mensskydd borde vara lika självklart som tvål och toalettpapper.

måndag 1 november

Lisa Hasselgren på Securifid: ”Vi står på en trampolin.”

Med 6 miljoner i nytt kapital, ny styrelse, ny hemsida och ett nytt samarbetsavtal med Stöldskyddsföreningen, tar Securifid sats för att erövra minst en plogande nyckelkund – ett väletablerat företag som skapar trovärdighet och kan leda till ytterligare kunder i samma bransch. – Det är som att vi står på en trampolin, säger Lisa Hasselgren på Securifid. Vi har lärt av våra första kunder, anpassat vårt erbjudande och skapat rätt förutsättningar för både oss och tjänsten. Nu är vi redo att hoppa.