Spännande säljfas för starkt Deligate

Deligateny

Företaget Deligate har under sin relativt korta period på Inkubera haft en stark utvecklingskurva. Nu har bolaget förfinat sitt erbjudande för att stå sig starkt i den säljfas som för närvarande pågår.
– Deligate har hittills överträffat alla våra förväntningar, säger Inkuberas VD Mikael Melitshenko.

Deligate erbjuder en applikation som förenklar arbetet i delikatessdiskar. Tjänsten, som hjälper butiker att spara tid, minska svinnet och säkra kvalitén, ger butiken en tydlig överblick över sitt sortiment, samtidigt som man håller koll på datummärkning och varnar när en vara är på väg att gå ut i tid. Det digitala stödet hjälper butiker att göra stora förbättringar framförallt vid manuell hantering som ost, delikatess och fisk.

Hos Inkubera är det affärscoachen Tomas Jenneborg som arbetat närmast teamet. Han tydliggör vikten av en tydlig marknadsbearbetning.
– Både kunder och bolaget är tillfreds med själva produkten. Fokus nu är därför att bli kundens ”first in mind”, säger Tomas Jenneborg.

Utifrån att bolaget också är relativt nystartat gäller det att skapa en god bolagsstruktur som är anpassad för bolagets framtida tillväxt. Deligate måste fortsätta bygga bolag strategiskt, där de hanterar utmaningar både på kort och lång sikt.
–Har man bara den uthållighet som krävs finns väldigt bra förutsättningar för att Deligate ska bli ett framgångsrikt tillväxtbolag, säger Tomas Jenneborg.

måndag 27 februari