Nyheter

Sociala innovationer stöttas i nytt projekt

Lisa Nilsson, Inkubera

Allt oftare hörs begreppen sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Enkelt uttryckt innebär det idéer och affärsverksamhet som bidrar till att lösa sociala behov och utmaningar i samhället. Några av de mest kända svenska exemplen är biblioteken, Myrorna, Röda Korset och Läkare utan gränser. Nu arbetar Inkubera och Örebro universitet tillsammans för att stötta sociala entreprenörer i Örebroregionen.

Sedan 2017 driver Örebro universitet pilotverksamheten Social Impact Lab för att hjälpa forskare och undervisande personal att utveckla sina idéer inom området. Nära kopplat till verksamheten startar nu även SIIS (Social Impact Innovation Support) där bland annat Inkubera kommer att stötta de innovatörer som vill driva sin idé vidare i företagsform. Projektet finansieras av Vinnova och löper till 2021. Utöver Inkubera ingår fyra lärosäten som tillsammans utgör den så kallade Fyrklövern – Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads Universitet, Mittuniversitetet samt Svenska kyrkan. Syftet är att stötta nya sociala entreprenörer och att samtidigt utveckla nya metoder att göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt.

– De sociala entreprenörerna har som främsta mål att göra skillnad för utsatta människor och för samhället i stort. Även om andra företagare också oftast har andra mål än att bara tjäna pengar, behöver vi hitta nya metoder och förhållningssätt som sannolikt skiljer sig en del från vanlig affärsutveckling, menar Lisa Nilsson, projektledare på Inkubera. 

SIIS är ännu ett exempel på ett utökat samarbete mellan Inkubera och Örebro Universitet. Målet är att inom alla områden skapa sömlösa processer där den forskning och de idéer som har störst kommersiell potential, smidigt slussas från universitets innovationsverksamhet till Inkubera. Samarbetet kan även gå i motsatt riktning – de Inkubera-företag som är i behov av universitetets spetsforskning, skall lätt få tillgång till den via Inkubera. 

– SIIS är ännu i sin linda, men vi ser redan många idéer med stor utvecklingspotential, säger Lisa Nilsson. Dessutom har vi redan exempel på socialt entreprenörskap, EMBRACE, som nyligen gått hela vägen från universitetet, via Inkubera och ut till en lyckad marknadslansering. Jag är övertygad om att flera sociala innovationer kommer att ha gått samma väg när vi summerar projektet om några år.

onsdag 30 januari

Nyheter


fredag 26 november

Johanna: ”Efter varje träff ville jag jobba hela natten. Alla med en idé borde ansöka.”

För andra gången genomförde Inkubera under hösten ”Prepare”, ett program vänder sig till unga innovativa företag som i regel ännu inte nått ut till marknaden. – Med Prepare fångar vi upp spännande människor med spännande idéer, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Man kan säga att Prepare är som en snabb grundkurs i entreprenörskap. Genom att deltagarna även får chansen att träffa flera av våra mer etablerade företag, hjälper det även till att bygga vår community av innovativa tillväxtföretag i regionen.

onsdag 10 november

Moon Smart Focus nu på en internationell marknad

När grundaren och filmskaparen Miko Lazic första gången kom i kontakt med Inkubera 2014, hade han en strålande idé, men långt ifrån någon färdig produkt eller utarbetat affärsmodell. Med 10 miljoner i nytt kapital, medverkan i sex större TV- och filmproduktioner under våren och förberedelser i gång för den första Hollywood-produktionen, etablerar sig nu Moonlighting Industries internationellt.

tisdag 2 november

Period Pack går från 0 till 4 miljoner på ett år. ”Vi kastar oss bara ut!”

Period Pack startade som ett UF-företag i början av 2017 av Lova Svensson och Amanda Mattsson. Idén var redan från början att erbjuda gratis mensskydd via automater placerade hos företag och organisationer. Efter bildande av aktiebolag och löpande produktutveckling, var de redo att möta marknaden i slutet av december förra året. Nu finns deras mensskydd på ungefär 1000 toaletter – och de blir fler i rask takt. – Jag tror att en av våra styrkor är att vi inte tvekar, Amanda Mattsson. Vi kastar oss bara ut. Tillgång till mensskydd borde vara lika självklart som tvål och toalettpapper.

måndag 1 november

Lisa Hasselgren på Securifid: ”Vi står på en trampolin.”

Med 6 miljoner i nytt kapital, ny styrelse, ny hemsida och ett nytt samarbetsavtal med Stöldskyddsföreningen, tar Securifid sats för att erövra minst en plogande nyckelkund – ett väletablerat företag som skapar trovärdighet och kan leda till ytterligare kunder i samma bransch. – Det är som att vi står på en trampolin, säger Lisa Hasselgren på Securifid. Vi har lärt av våra första kunder, anpassat vårt erbjudande och skapat rätt förutsättningar för både oss och tjänsten. Nu är vi redo att hoppa.