Nyheter

Snabb tillväxt för Sista 9

DropIn Golf

Från vänster: Delägarna Fredric Öjebrandt, Niclas Molinder och Samuel Danielsson samt grundaren Hannes Rydell.

Golfsäsongen dröjer ännu ett par månader, men det hindrar inte Inkubera-bolaget Sista 9 från att rekrytera nya kunder. Totalt har 30 nya golfklubbar anslutit sig till företagets lösning, en utveckling som är långt bättre än förväntat.
– Vårt mål var att vi skull ha kommit upp till 18 klubbar vid det här laget, så vi är inte så långt från dubbel måluppfyllelse säger en nöjd Hannes Rydell, vd för Sista 9.

Företaget löser ett klassiskt problem inom golfen – att banornas sista nio hål inte används fullt ut när vissa sällskap väljer att kliva av redan efter halva banan. Men appen Sista 9 kan andra spelare komma ut på banans sista nio hål och golfklubbarna att öka sin beläggning och sina intäkter.
– Med de 30 klubbar som nu har anslutit sig har vi nått 10 % av vår huvudmålgrupp. När man får ett sånt fotfäste på en marknad, brukar man säga att man kommit över en ”tipping point” och det blir lättare och lättare att attrahera ännu fler kunder.

Företagets vision är att nå ut på en internationell marknad. Första steget är att är att delta i Business Swedens utvecklingsprogram Leap Accelerator som i korthet resulterar i en marknadsplan för en internationell expansion.
– Vi erbjuder en lösning på ett problem som globalt så givetvis är siktet även inställt på marknader utanför Sverige, säger Hannes.

torsdag 13 februari

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.