Snabb tillväxt för Sista 9
DropIn Golf

Från vänster: Delägarna Fredric Öjebrandt, Niclas Molinder och Samuel Danielsson samt grundaren Hannes Rydell.

Golfsäsongen dröjer ännu ett par månader, men det hindrar inte Inkubera-bolaget Sista 9 från att rekrytera nya kunder. Totalt har 30 nya golfklubbar anslutit sig till företagets lösning, en utveckling som är långt bättre än förväntat.
– Vårt mål var att vi skull ha kommit upp till 18 klubbar vid det här laget, så vi är inte så långt från dubbel måluppfyllelse säger en nöjd Hannes Rydell, vd för Sista 9.

Företaget löser ett klassiskt problem inom golfen – att banornas sista nio hål inte används fullt ut när vissa sällskap väljer att kliva av redan efter halva banan. Men appen Sista 9 kan andra spelare komma ut på banans sista nio hål och golfklubbarna att öka sin beläggning och sina intäkter.
– Med de 30 klubbar som nu har anslutit sig har vi nått 10 % av vår huvudmålgrupp. När man får ett sånt fotfäste på en marknad, brukar man säga att man kommit över en ”tipping point” och det blir lättare och lättare att attrahera ännu fler kunder.

Företagets vision är att nå ut på en internationell marknad. Första steget är att är att delta i Business Swedens utvecklingsprogram Leap Accelerator som i korthet resulterar i en marknadsplan för en internationell expansion.
– Vi erbjuder en lösning på ett problem som globalt så givetvis är siktet även inställt på marknader utanför Sverige, säger Hannes.

torsdag 13 februari