Retenua tar klivet till fullskalig produktion
Rafael Moberger, Retenua, tillsammans med Julie Ammer och Anna Skogh, Inkubera.

Rafael Moberger, Retenua, tillsammans med Julie Ammer och Anna Skogh, Inkubera.

Inkuberas första kontakt med det som så småningom skulle bli företaget Retenua, skedde i december 2014. På den tiden fanns spännande idéer, men ännu inte något registrerat bolag. Nu, fem och ett halvt år senare, inviger Retenua sina första egna lokaler i Berglunda industriområde strax söder om Örebro.
– Vi har lämnat prototypstadiet och går nu över i fullskalig produktion, berättar grundaren och vd:n, Rafael Mosberger.

Retenua har rötterna i sensorforskningen på Örebro Universitet där Rafael och medgrundaren, Henrik Andreasson, forskade vid AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem). De utvecklade tillsammans ett sensorsystem som minskar risken för att någon ska bli påkörd på jobbet, exempelvis i en gruva eller på en byggarbetsplats.

Det finns system för personbilar som minskar riskerna för påkörningsolyckor, men de har brister som gör att de inte fungerar så bra i professionella miljöer.
– Det finns – eller fanns – ingen riktigt bra standardlösning för tunga fordon berättar, Rafael. Systemen för personbilar kan identifiera endast stående personer i goda ljusförhållanden. Vi har utvecklat en lösning som upptäcker människor oberoende av kroppsposition. Dessutom fungerar det i allt från starkt motljus till totalt mörker.

Rafael från sin forskarbakgrund undan för undan växt in i rollen som företagare och i denna process fått god hjälp av universitets innovationskontor. Inkubera har också genom upprepade kontakter stöttat Rafael och Retenua på resan till där man är idag. Genom att företaget nu flyttar till egna lokaler för fullskalig produktion, kan man säga bolaget är flygfärdigt på allvar.
– Vi är mogna för det här steget, säger Rafael. Vi har nu levererat sensorenheter till bland annat Husqvarna, Volvo Trucks och Bosch och hjälper även stora och små bolag med att lösa problem kring robotik och autonoma system genom ett antal konsultuppdrag.

tisdag 18 juni