Nyheter

Prepare – en grundkurs i entreprenörskap

Workshop pågår. Entreprenörerna Adriano Fraschetti och Merej Issa diskuterar med affärscoachen Mattias Andershed hur man bygger ett effektivt team.

Prepare är Inkuberas program för personer som har innovativa idéer i tidiga faser som ännu inte testats mot marknaden. I samspel med andra entreprenörer i liknande situation, får deltagarna hjälp att konkretisera din idé under ledning av erfarna affärscoacher. En central del är att ta fram en enkel beskrivning av erbjudandet för att sedan kunna testa det mot presumtiva kunder. I just denna omgång är samtliga deltagare studenter på Örebro universitet.

– Vi hjälper entreprenörerna att ta reda på om deras erbjudande matchar konkreta kundbehov, säger Mattias Anderhed, affärscoach på Inkubera. Ibland krävs det att man omformulerar erbjudandet eller målgruppen så att det kan uppstå en så kallad product/market fit.  Detta är den enskilt viktigaste förutsättningen för ett hållbart företagande.

Under fyra kvällar träffas deltagarna och får genomgångar av vad som krävs för att de skall lyckas ta sin idé till marknaden. Teoripass, diskussioner och workshops avlöser varandra.
– Väldigt kul och givande att träffa andra entreprenörer och få kunskap från verkligheten som man inte kan Googla sig till, säger Wiliam Åkerhielm. Tillsammans med sin kollega Edward Akopian jobbar han med en idé där en AI-modell skall räkna ut den så kallade grönytefaktorn. Förhoppningsvis kan Sveriges kommuner bli framtida kunder.

Edward Akopian och William Åkerhielm, två av deltagarna på Prepare, lyssnar uppmärksamt.

Prepare är uppdelade på fyra block – Affärsmodell och affärsekonomi, Kundsegment och pitch, Hållbarhet och teamet samt Finansiering. Under det sista plocket får deltagarna göra en presentation av sina cases och får återkoppling från affärscoacherna. Deltagarna får också vid varje kurstillfälle träffa Inkubera-företag som kommit ett steg längre i sin utveckling som företagare.
– För oss är detta ett sätt att tidigt få kontakt med entreprenörer med spännande idéer, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. En del av entreprenörerna får sedan chansen att bli en del av vårt ordinarie inkubatorprogram.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


måndag 8 maj

”Investeringen i vårt startup-program ger en avkastning på 12 gånger pengarna”

Sedan starten 2006 till 2021 omsatte Inkubera-bolagen nästan 3 miljarder, skapade nästan 2 500 årsarbetsplatser och drog in 765 miljoner i skatteintäkter. De totala kostnaderna för Inkubera var under samma period 91 miljoner. – Givetvis är det främst företagen själva somska ta åt sig äran, säger VD Fredrik Stenman. Vissa företag hade säkert klarat sig lika bra utan vårt stöd, men vi har också många exempel på när vår insats har varit avgörande. Hur man än mäter har det varit en lönsam investering för Örebroregionen.

onsdag 26 april

Lindepacs ersättare till cellplast ska lägga grunden för hållbart produktionscentrum i Lindesberg

Cellplast – eller ”frigolit” som det kallas i dagligt tal – produceras av olja och räknas till en av de stora miljöbovarna. Lindepac i Lindesberg har dock en ersättare på gång. Det nya materialet EWG är baserat på cellulosa som finns i alla levande växter. EWG kommer att utgöra basen för ett produktionscentrum som Lindepac vill bygga i Lindesberg.

tisdag 18 april

Firas hållbara lösning på det ”eviga problemet”

Hur många gånger har du försökt att skriva på en whiteboard med en uttorkad penna? Åtskilliga, antar vi. Bara i Sverige importerar vi cirka 36 miljoner whiteboard-pennor om året. Pennor som alltid – förr eller senare – hamnar i papperskorgen. Firas Kiwan har sedan 9-årsåldern drivits av att hitta lösningar på små och stora problem i vardagen, varav vissa har resulterat i patent. Och nu är han nära att lösa det smått eviga problemet med uttorkade whiteboard-pennor. Genom ett sinnrikt refillsystem kommer han att kunna ordna fungerade pennor och stora miljövinster.

torsdag 13 april

Storbritannien nästa för Binary Brains

Träffsäkra prognoser med hjälp av AI och kvalificerade statistiska analyser har gjort Binary Brains till ett av Örebros snabbast växande företag. I höstas tog bolaget hjälp av Inkubera och programmet Swedish Scaleups för att göra en internationell satsning. Resorna till de brittiska öarna kommer sannolikt att bli täta under våren, berättar vd, Jacob Kihlbaum. – Det här var en chans som vi inte kunde säga nej till. Tack vare stöttningen når vi ut på en internationell marknad betydligt snabbare än vad som annars hade varit möjligt.