Nyheter

Period Pack går från 0 till 4 miljoner på ett år. ”Vi kastar oss bara ut!”

Lova Svensson, Amanda Mattson och Sara Eriksson på Period Pack har just skaffat ett nytt lager för att möta den ökande efterfrågan.

Period Pack startade som ett UF-företag i början av 2017 av Lova Svensson och Amanda Mattsson. Idén var redan från början att erbjuda gratis mensskydd via automater placerade hos företag och organisationer. Efter bildande av aktiebolag och löpande produktutveckling, var de redo att möta marknaden i slutet av december förra året. Nu finns deras mensskydd på ungefär 1000 toaletter – och de blir fler i rask takt.
– Jag tror att en av våra styrkor att vi inte tvekar, Amanda Mattsson. Vi kastar oss bara ut! Tillgång till mensskydd borde vara lika självklart som tvål och toalettpapper.

Man behöver inte prata särskilt länge med Period Packs grundare, Lova och Amanda, för att smittas av deras entusiasm. Sara Eriksson, som nyligen anställts som säljare, känns redan som naturlig del av samma företagskultur.
– Vi drivs ju av att göra världen lite bättre för halva befolkningen, säger Amanda. Det hjälper oss inte vara blyga eller be om ursäkt. Får vi döttrar en dag, hoppas vi att gratis mensskydd på skoltoaletter och andra ställen är en självklarhet för dem.

Såväl den goda saken som företagarnas smittande framåtanda har förmodligen hjälpt dem till både uppmärksamhet och diverse utmärkelser. Exempelvis vann de 2019 länsfinalen av SKAPA-talang och nyligen blev du utsedda till Årets företag i Örebro län och finalister i årets unga förebilder ”Ge tillbaka” 2021. Men den viktigaste grunden för företagets framgångar är ändå en bra affärsidé och en affärsmodell som nu bevisat sig vara framgångsrik.
– Våra kunder hyr våra dispensers inklusive mensskydd som vi i regel levererar två gånger per år, berättar Amanda. Tack vare att det är en abonnemangstjänst får vi ett löpande kapitalflöde och har lätt att förutse framtida intäkter.

Från försäljningsstarten i slutet på av förra året är bolaget nu uppe i en omsättning på 2 miljoner, men prognosen pekar på 4 miljoner innan året är slut.
– Det går jättebra, säger Sara. Bland våra kunder finns exempelvis Ahlsell, Peab, BMW Norden, Hilti och Thorens Business School. Det går faktiskt allra bäst i mansdominerande företag.

– Ja, så är det faktiskt fyller Amanda i. Även om vi ibland möts av attityden ”ni ska inte tro att ni är något” från vissa män, så har vi ändå haft störst framgång i typiskt mansdominerande branscher. Kanske för att de känner att de har mest att jobba med för att kvinnor ska känna sig välkomna.

Sedan ett par veckor tillbaka är Period Pack med i Swedish Scaleups, ett program för företagsutveckling som Inkubera driver tillsammans med en rad andra inkubatorer  och science parks i östra Mellansverige.
–Vi har haft stort fokus på försäljning, säger Lova. Även om det har varit rätt för oss, så finns det andra delar som vi behöver utveckla – exempelvis att jobba mer långsiktigt varumärket och göra oss redo att en dag kanske ta in externt kapital. Det är typiska områden där vi behöver en affärscoach för att kunna ta oss vidare.

Redan nu har de via Inkuberas affärscoach Christian Ståhlberg fått hjälp med att konkretisera sitt hållbarhetsarbete. Nästa steg är att göra en utvecklingsdialog med Almi. Sen får man se vad som blir nästa steg att gå vidare med inom Swedish Scaleups.
– Vi är peppade, säger Amanda och får medhåll från Sara och Lova.

tisdag 2 november

Nyheter


fredag 26 november

Johanna: ”Efter varje träff ville jag jobba hela natten. Alla med en idé borde ansöka.”

För andra gången genomförde Inkubera under hösten ”Prepare”, ett program vänder sig till unga innovativa företag som i regel ännu inte nått ut till marknaden. – Med Prepare fångar vi upp spännande människor med spännande idéer, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Man kan säga att Prepare är som en snabb grundkurs i entreprenörskap. Genom att deltagarna även får chansen att träffa flera av våra mer etablerade företag, hjälper det även till att bygga vår community av innovativa tillväxtföretag i regionen.

onsdag 10 november

Moon Smart Focus nu på en internationell marknad

När grundaren och filmskaparen Miko Lazic första gången kom i kontakt med Inkubera 2014, hade han en strålande idé, men långt ifrån någon färdig produkt eller utarbetat affärsmodell. Med 10 miljoner i nytt kapital, medverkan i sex större TV- och filmproduktioner under våren och förberedelser i gång för den första Hollywood-produktionen, etablerar sig nu Moonlighting Industries internationellt.

måndag 1 november

Lisa Hasselgren på Securifid: ”Vi står på en trampolin.”

Med 6 miljoner i nytt kapital, ny styrelse, ny hemsida och ett nytt samarbetsavtal med Stöldskyddsföreningen, tar Securifid sats för att erövra minst en plogande nyckelkund – ett väletablerat företag som skapar trovärdighet och kan leda till ytterligare kunder i samma bransch. – Det är som att vi står på en trampolin, säger Lisa Hasselgren på Securifid. Vi har lärt av våra första kunder, anpassat vårt erbjudande och skapat rätt förutsättningar för både oss och tjänsten. Nu är vi redo att hoppa.

onsdag 20 oktober

Inkubera vill starta företag som underlättar för affärsänglar att investera i innovativa startups

Under 2022 planerar Inkubera att starta ett företag som gör det lättare för affärsänglar att investera i regionens innovativa startups och tillväxtbolag. Förutom affärsänglar i Örebroregionen och Inkubera, är målet att statligt ägda Saminvest ska ingå som tredje part i projektet. Konceptet bygger på att affärsänglarna investerar i företag som uppfyller Inkuberas grundkrav och att Saminvest sedan dubblar änglarnas investeringar. På så sätt skapas nya möjligheter till för riskvilligt kapital för bolagen samtidigt som affärsänglarnas riskexponering minskar. Arbetet med att få det nya ängelinvesterarbolaget till stånd finansieras av Inkubera, Region Örebro län och Örebro kommun.