Pallkonsultens retursystem – guld värt för både kunderna och miljön

Mjukvaruutvecklaren och it-projektledaren Fredrik Stenberg tillsammans med Pallkonsultens grundare, Yaniv Hallmén.

Handeln med lastpallar omsätter miljardbelopp bara i Sverige. Enorma mängder pallar förstörs efter att de används en enda gång. Ändå är det en bransch som hamnat lite i skymundan, både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Palmkonsultens grundare, Yaniv Hallmén, har idéer som kan revolutionera hela branschen.
– Vi har skapat det första retursystem för lastpallar värd namnet i liten skala. När vi växlar upp i stor skala finns enorma värden att tjäna, både för miljön och för våra kunder.

Många tror att den standardiserade Europapallen ingår i ett retursystem. Det är sant så till vida att pallarna används flera gånger. Men Yaniv menar att Europapallen bara är en handelsvara som vilken som helst.
– Pallföretagens strategi är att köpa dem billigt och sälja dem dyrt. De flesta företag har fokus på annat och märker inte hur mycket pengar de förlorar på sin pallhantering. I värsta fall får de betala 100 kr för varje pall vid inleveranser, men får bara några kronor per pall när de säljer sitt överskott.

Tanken på ett retursystem föddes i samband med ett uppdrag åt Atlas Copco, nuvarande Epiroc. Yanivs ursprungliga uppdrag var att införskaffa pallar för uttransporterna och sälja överskottet från alla intransporter.
– Jag märkte snabbt en stor förbättringspotential. Jag kunde enkelt öka årsintäkterna för Europapallarna från 300 tkr till 1,2 mkr genom att bara byta köpare. Ännu mer gick att spara genom att koordinera de fem divisioners pallbehov så att de som fick ett överskott delade med sig till de som hade ett underskott.

Riktigt intressant blev det dock när Yaniv fick Atlas Copco att sluta köpa och sälja och istället låta pallarna gå i retur till leverantörerna. Detta gällde inte bara Europapallar, utan även stora mängder dyra specialpallar som Atlas Copco tidigare kastade. Underleverantörerna gick med på idén, trots att de inte längre kunde tjäna pengar på sina pallar.
– När jag lyfte miljöargumentet, var det ingen som kunde säga emot. Alla insåg det orimliga i att pallar för miljonbelopp bara maldes till flis. Istället skickades nu pallarna tillbaka till leverantörerna och kunde användas igen och igen.

Sedan Yaniv fick uppdraget 2014, har han sparat omkring 20 – 25 mkr åt Atlas Copco/Epiroc. Lyckas han med Pallkonsultens vision att bygga ett nationellt – och i förlängningen ett europeiskt – retursystem för pallar, handlar det förstås om gigantiska värden.
– Jag drömmer om en framtid då i stort sett inga pallar förstörs utan istället återanvänds. För detta krävs bland annat att pallarna får ID-nummer som kan läsas automatiskt, strategiskt utplacerade returhubbar och såklart ett it-system som håller ordning på allt.

Pallkonsulten jobbar idag även åt bland andra Swedol och ITS och har en omsättning på cirka 7 mkr. Inför en lansering på bredare front skall,både en hemsida och ett it-system för palladministrationen finnas på plats. Till sin hjälp har Yaniv tagit utvecklaren och it-projektledaren Fredrik Stenberg.
– Vi kommer utveckla ett it-system med ett gränssnitt som skall vara enkelt att använda och ge full transparens. Kunderna skall kunna se hur mycket de sparar och vad de får betala för den hantering vi står för, säger Fredrik.

Pallkonsulten är ett Inkubera-företag sedan i våras.
– Vi får jättefin input från Inkubera, inte minst för att kunna bygga en skalbar affärsmodell. Vi kan inte klona oss själva utan måste hitta en hållbar modell för expansion. Jag ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete under hösten, säger Yaniv.

tisdag 27 augusti