Vårt enda fokus – framgång för våra entreprenörer

Hjältarna i vår verksamhet är entreprenörerna som vi träffar dagligen. Det är deras kreativitet, mod och engagemang som är grunden till allt. Vi brinner för att de ska nå sina drömmar. Tillsammans uträttar vi stordåd.

Inkubera hjälper regionens innovativa tillväxtbolag att växa ännu snabbare. Det är de företag som har högst potential men också högst risk. Deras värde är stort eftersom de bygger på högt kunskapsinnehåll och bryter ny mark, affärsmässigt, tekniskt och entreprenörsmässigt. Hos oss får de affärscoachning så att de kan växa både snabbare och mer kontrollerat.

Sedan starten har de bolag som vi har jobbat med skapat över 2 000 årsarbetsplatser , 2,5 miljarder i omsättning samt dragit in en miljard i kapital och skatter till regionen. I förhållande har kostnaden för Inkubera varit liten. Givetvis är företagens resultat långt ifrån bara vår förtjänst, men Inkubera har ändå varit en riktigt bra affär för Örebroregionen.

Inkubera-bolagens anställda

Inkubera-bolagens omsättning

Kostnad: Finansiering

Resultat: Bolagens kapitaltillskott samt skatteintäkter

Schablonskatt på anställdas löner: 30% Ej med i beräkningen: Bolagens momsintäkter, arbetstillfällen hos och skatt betalt av underleverantörer och deras anställda.

Vad säger företagarna om Inkubera?

Vi genomför årligen kundattitydmätningar. Vid de två senaste mätningarna uppger samtliga bolag att de skulle rekommendera oss till en kollega eller vän. Vid den senaste mätningen fick vi två 8:or, fyra 9:or och nio 10:or på en 10-gradig skala

Impulso


"Vi har vuxit snabbare"

Med Impulso har jag för andra gången haft mitt bolag hos Inkubera. Vid båda tillfällena har Inkubera hjälpt oss att bygga strukturen i bolagen. Det har gjort att vi kunnat växa snabbare än vad som annars hade varit möjligt.

På Impulso har vi fått hjälp med det som var viktigt för oss just där och då – IP-strategi, avtalsjuridik och kommunikationsplan.  Dessutom har närheten till Inkubera gett oss ökad trovärdighet i en rad andra relationer – exempelvis när vi har sökt finansiering för vår tillväxt. Om du driver ett innovativt bolag och vill växa, kan jag varmt rekommendera Inkubera.”

Impulso

Viktoria Lindqvist, Impulso

Deligate


”Vi skulle inte ha varit där vi är idag utan Inkubera”

När Inkubera fångade upp oss var vi helt oerfarna. Vi fick hjälp att komma igång, fokusera på rätt saker och snabbt möta kunderna. Det var helt avgörande för vår utveckling. Vi skulle inte ha varit där vi är idag utan Inkubera.

Adam Vikström, Deligate
Adam Vikström, Deligate

wec360°


”Inkubera har hjälpt oss att fokusera”

Det har varit krokiga vägar och spretigt, särskilt till en början. Jag vet faktiskt inte hur det hade gått i början utan stöttningen från Inkubera.

Inte minst har på Inkubera hjälpt oss att fokusera på rätt saker. Dessutom fick vi fantastisk coachning inom marknadsföring och hur man lägger upp säljmöten så att de blir effektiva. Det här är saker fortfarande tänker ofta – till exempel när jag har haft mina möten på Manhattan.

Mattias von Corsvant, WEC360˚
Mattias von Corsvant, wec360°

Så arbetar vi för ökad hållbarhet

Arbetet för ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Det gäller förstås vårt eget interna arbete, men ännu större genomslag får vårt bidrag till ökad hållbarhet i relationerna med våra företag.

Innovation & infrastruktur


Vad innebär målet?
Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som mänskliga utmaningar. Att investera i hållbara företag, forskning, miljövänlig teknik och innovation är viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Exempel på hur vi arbetar för detta
Att stötta innovativa företag med hög tillväxtpotential är centralt för hela vår verksamhet. Hållbarhet är ett viktigt kriterium när vi väljer bolagen vi tar in i inkubatorn. Under tiden bolagen finns hos oss, arbetar vi dessutom aktivt för att integrera hållbarhetsaspekten i deras affärsmodeller, strategier, processer och värdeerbjudanden.

Goda arbeten & tillväxt


Vad innebär målet?
Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla, gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Exempel på hur vi arbetar med detta
Genom att välja innovativa företag med hög tillväxtpotential och stötta dem i deras utveckling, visar statistiken att vi bidrar till ökad tillväxt och till att fler arbetstillfällen skapas. I valet av bolag tar vi hänsyn till alla hållbarhetsfaktorer inklusive goda arbetsvillkor och en inkluderande företagskultur. Arbete med dessa frågor genomsyrar också den coachning vi ger företagen.

Jämställdhet mellan könen


Vad innebär målet?
Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats många gånger att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Exempel på hur vi arbetar för detta
Vid rekrytering av företag tar vi reda på fakta kring jämställdhet i teamet, ägande och styrelse. All matchning och tillsättning av resurser och kompetens till företagen sker med jämställdhetsperspektivet, så att vi verkar för utjämning av fördelningen kvinnor/män, mångfald och ålder. All vår kommunikation sker med perspektivet jämställdhet, inkludering, mångfald och hållbarhet.