Nyheter

Nytt ägarkapital till Binary Brains

Inkubera-företaget Binary Brains får ett ägartillskott 2,8 mkr där Almi Invest står för merparten av kapitalet. Binary Brains är specialister på att förutsäga kundbeteenden, bland annat med hjälp av AI.
– Tack vare investeringen kan vi nu rekrytera fler talanger till vårt team och göra AI tillgängligt för ännu fler kunder, säger vd Jacob Kihlbaum

Binary Brains har vuxit snabbt sedan starten i slutet av 2018. Med hjälp av stora kunskaper inom statistik och tack vare kraften i AI, kan Binary Brains team gräva fram det mest betydelsefulla i kundernas data och förvandla dem till träffsäkra förutsägelser om framtiden.
– Man kan säga att vi är bra på att lära oss hur våra uppdragsgivares kunder agerar. Det ökar förståelsen för vilken marknadsföring som verklighet fungerar. Dessutom kan våra uppdragsgivare göra bättre prognoser och optimera exempelvis bemanning.

Det finns också ett tydligt hållbarhetsperspektiv i Binary Brains kunderbjudande.
– Ju bättre förutsägelser våra kunder kan göra om framtiden, desto mer resurssnålt kan de agera. Exempelvis minskar inköp, transporter och svinn i takt med att kunderna kan optimera sin produktion av varor och tjänster.

Binary Brains har idag kunder och samarbetspartners som Live Nation och Dormy, Caspeco och Visual Art. Som vinnare av en open innovation-tävling har bolaget även inlett ett samarbete med IKEA. Kapitaltillskotten från Almi och några privata finansiärer möjliggör för Binary Brains att ta ytterligare ett steg i sin utveckling.
– Tack vare investeringen kan vi nu rekrytera fler talanger till vårt team för att tillgängliggöra AI för fler. Dessutom kan vi förbereda en internationell expansion, säger Jacob.

Binary Brains har varit ett Inkubera-företag sedan årsskiftet 2018/2019 när företaget var helt nystartat. Jacob vill passa på att tacka för stödet från Inkubera.
– Inkubera har ända sedan starten varit ett viktigt strategiskt bollplank inom flera områden, säger Jacob. Utan det stödet hade vi inte kommit dit vi är idag.

onsdag 10 juni

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.