Nytt ägarkapital till Binary Brains

Inkubera-företaget Binary Brains får ett ägartillskott 2,8 mkr där Almi Invest står för merparten av kapitalet. Binary Brains är specialister på att förutsäga kundbeteenden, bland annat med hjälp av AI.
– Tack vare investeringen kan vi nu rekrytera fler talanger till vårt team och göra AI tillgängligt för ännu fler kunder, säger vd Jacob Kihlbaum

Binary Brains har vuxit snabbt sedan starten i slutet av 2018. Med hjälp av stora kunskaper inom statistik och tack vare kraften i AI, kan Binary Brains team gräva fram det mest betydelsefulla i kundernas data och förvandla dem till träffsäkra förutsägelser om framtiden.
– Man kan säga att vi är bra på att lära oss hur våra uppdragsgivares kunder agerar. Det ökar förståelsen för vilken marknadsföring som verklighet fungerar. Dessutom kan våra uppdragsgivare göra bättre prognoser och optimera exempelvis bemanning.

Det finns också ett tydligt hållbarhetsperspektiv i Binary Brains kunderbjudande.
– Ju bättre förutsägelser våra kunder kan göra om framtiden, desto mer resurssnålt kan de agera. Exempelvis minskar inköp, transporter och svinn i takt med att kunderna kan optimera sin produktion av varor och tjänster.

Binary Brains har idag kunder och samarbetspartners som Live Nation och Dormy, Caspeco och Visual Art. Som vinnare av en open innovation-tävling har bolaget även inlett ett samarbete med IKEA. Kapitaltillskotten från Almi och några privata finansiärer möjliggör för Binary Brains att ta ytterligare ett steg i sin utveckling.
– Tack vare investeringen kan vi nu rekrytera fler talanger till vårt team för att tillgängliggöra AI för fler. Dessutom kan vi förbereda en internationell expansion, säger Jacob.

Binary Brains har varit ett Inkubera-företag sedan årsskiftet 2018/2019 när företaget var helt nystartat. Jacob vill passa på att tacka för stödet från Inkubera.
– Inkubera har ända sedan starten varit ett viktigt strategiskt bollplank inom flera områden, säger Jacob. Utan det stödet hade vi inte kommit dit vi är idag.

onsdag 10 juni