Ny toppnotering – Inkuberas företag mer nöjda än någonsin

För andra mätningen i rad är Inkubera-företagen mer nöjda än någonsin. Samtliga företag utom två gav Inkubera en 10: a, alltså högsta betyg. Från de två företag som inte angav 10, fick Inkubera med en 8: a och en 9: a.
– Vi gläder oss stort över att våra företag uppskattar den affärscoaching och stöttning de får, säger vd Fredrik Stenman. Det är ett kvitto på att vi jobbar rätt. Vi lägger starkt fokus på företagens utveckling av affärsmodellen och tidig kundkontakt.

Två gånger om året genomför Inkubera genomför en kundattitydsmätning, en så kallad NPS*(Net Protmoter Score).Av de 18 företag som fick frågan via mail inkom svar från 14 stycken eller 78 %. NPS-värdet – alltså andelen som angav 9 eller 10 i betyg hamnade på höga 92,9, en tankering av förra mätningens toppnotering.

Företagen fick också chansen att motivera sin betygsättning. Här är ett axplock från kommentarerna:

”Ovärderlig hjälp att bygga ett innovativt bolag från grunden!”

”Hos Inkubera finns den kompetens, erfarenhet och nätverk som en startup har behov av. Dessutom är personerna inom Inkubera väldigt positiva och stöttande vilket främjar för gott samarbete och framgång för oss som företagare.”

”Superproffsigt, mycket tänkvärt, utmaningar, bollplank och roligt.”

Mycket av kontakten mellan företagen och Inkubera sker i relationen mellan företagen och deras affärscoacher. Fredrik tror att en av nycklarna till de höga betygen finns just här.
–I grunden går vår affärscoachning ut på att hjälpa företaget att bygga erbjudande och kundintäkter samt klara av att växa snabbt. Jag tror att ett av skälen till de höga betygen är att vi lyckats handplocka affärcoacher som hjälper bolagen med just detta. Dessutom har vi byggt ett team där vi alla på Inkubera jobbar för företagens utveckling, säger han.

* NPS ett tufft sätt att mäta kundnöjdhet och bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?”  De som ger betyget 1 – 6 betecknas Detractors, de som anger betyget 7 – 8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Promoters. Net promoter score kan anta ett värde mellan -100 och 100. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen svar som angivits på betygen 9 – 10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 1 – 6.

 

måndag 1 juni