Nyheter

Notyfile – det dominerande säljverktyget inom telekombranschen

Joakim Malmgren, Notyfile

Örebroföretaget Notyfile har sedan starten 2017 blivit tydlig marknadsledare inom säljverktyg för telekombranschen. Men egentligen är Notyfile mer än ett säljverktyg. Notyfile hjälper säljare att få kontroll genom hela säljcykeln – från den första kundbearbetning till dess att avtal går ut och ska förnyas.
– Jag studerade det som fanns på marknaden, men hittade inget system riktigt höll måttet, säger företagets grundare Joakim Malmgren. Jag vågar påstå att vi nu har det enklaste och bästa systemet för alla säljorganisationer som skriver avtal med sina kunder.

Joakim har tidigare bland annat jobbat med försäljning av telefonabonnemang till företag. En lärdom från branschen var att mycket energi lades på att få in kunder, men att många dessvärre missade att höra av sig till kunderna i tid när avtalen behövde förnyas.
– Generellt har säljare tyvärr dålig koll på de avtal de tecknat med kunderna, säger han. Det gör att de förlorar många kunder helt i onödan.

De fem säljverktyg, eller CRM-system som de också kallas, som Joakim gick igenom innan starten, hade alla sina brister och förtjänster. Joakim plockade det bästa från varje system och skapade ett system så som han själv skulle vilja ha det. Dessutom lade han till funktionen som gör att säljare får järnkoll på när avtalet med respektive kund bör förnyas, samt en funktion för enkel avtalssignering.
– Notyfile är nischat mot försäljning som leder till att ett avtal skrivs mellan säljare och köpare. Det är här vi har våra tydligaste fördelar jämfört med andra system.

När Joakim startade Notyfile 2017 var hans främsta fokus att utveckla programvaran. Men så snart den var på plats, var intresset från telekombranschen mycket stort. Idag är marknadsandelen nära 80 % och rikstäckande kedjor som Dialect och Ringup är kunder. Den höga marknadsandelen gör förstås att tillväxtmöjligheterna i nischen är starkt begränsade.
– Jag kom snabbt till ett vägskäl. Jag ville växa, men visste inte hur. Det var då jag kontaktade Inkubera.

Sedan i april har Notyfile varit ett Inkubera-bolag med en egen affärscoach.
– Jag är supernöjd med Inkubera och med min affärscoach, Sara Lemke. Tillsammans har vi skapat en strategi för vägen framåt. Den innebär såväl att växa inom närliggande branscher så som IT och copy/print samt en exportsatsning. De senaste sex månaderna har vi mer än fördubblat vår försäljning. Just nu håller vi på att bygga en säljorganisation för att skapa förutsättningarna för en fortsatt snabb och långsiktig tillväxt.

tisdag 27 augusti

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.