Miljonregn över Inkubera-bolag

Fyra bolag med Inkubera-koppling fick i mars dela på drygt 5 mkr från Vinnova. De företag som fått sina ansökningar om projektmedel godkända är alumnibolagen Deligate och iBinder samt de aktiva Inkubera-bolagen C26 Bioscience och Waybill.

Det sistnämnda bolaget. Waybill, sammanför gods som skall fraktas med de åkerier som för tillfället har ledigt plats. Syftet med det projektet som nu fått finansiering, är att skapa en oberoende molntjänst som löser behovet av bland annat betalningar, avtal, rättigheter och spårbarhet.

– Vårt mål är att skapa ett effektivt helhetssystem för transporter som tar hänsyn till en mängd olika faktorer som exempelvis olika transportadresser, flakets packning, körvägar och oförutsedda händelser, säger Waybills vd Fredrik Regin.

Inkubera arbetar aktivt med att hjälpa sina bolag att hitta olika typer av finansiering.
– Jättekul att våra bolag håller sig framme och lyckas så väl, säger Mattias Jonsson som arbetar med finansieringsfrågor på Inkubera.

Mattias menar att de företag som både har tillräcklig tillväxtpotential och innovativitet för att bli Inkubera-bolag, i regel också har goda möjligheter att hitta olika typer av offentlig finansiering.
– Även om inte alla ansökningar går igenom, så ligger våra bolag betydligt högre än genomsnittet. Vi hjälper bolagen på två sätt. Dels har vi en bevakning på nya utlysningar och tipsar företagen, dels är vi ett bollplank för att deras ansökningar ska bli så bra som möjligt, säger Mattias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

måndag 1 april