Nyheter

Många klimatsmarta startups i Örebro-regionen

Swedish Climat Startup Map 2023.

Swedish Climat Startup Map har presenterat en ny sammanställning i dagarna. Enligt deras sammanställning finns totalt 407 klimatsmarta nystartade företag i landets 22 regioner. Storstadsregionerna dominerar som väntat, men Region Örebro län hamnar på delad 6:e plats med 9 företag, en bättre placering än många större och jämnstora regioner. Av de 9 företagen är 7 Inkubera-företag (nuvarande eller alumner).

Swedish Climat Startup Map är ett initiativ som finansieras av bland andra Vinnova och EU. De gör varje år en sammanställning över startups med affärsidéer som tydligt bidrar till att minska den totala klimatpåverkan.

Matilda Eriksson, utvecklingsledare för näringsliv och innovationer på Region Örebro län, gläder sig åt länets framskjutna placering, även om hon inte är så förvånad.
–  Vi är en väldigt stark region när det kommer till miljöinriktade företag. När vi fattar beslut om vilka företag vi ska stötta, är självklart hållbarhet är en viktig parameter.

De flesta av företagen ingår just nu i ett program hos Inkubera, eller har gjort det i närtid.
– Det är förstås inte Inkuberas förtjänst att det finns så många nya företag i länet som bygger sin affärsidé på klimatsmarta lösningar, säger Julie Ammer, verksamhetskontroller och drivande kraft inom hållbarhetsfrågor på Inkubera. Men dels är hållbarhet ett av grundkriterierna för vilka företag vi tar in i inkubatorn och dels bidrar vår affärscoachning till att företagen tar tydliga steg inom hållbarhet under tiden de är hos oss.

Följande företag är från Örebro län är representerade på Swedish Climat Startup Map:

BeeScanning Global
BeeScanning analyserar bilder från bisamhällen med hjälp av AI för att upptäcka parasiten varroa och andra hot. En tredjedel av maten vi äter är helt beroende av pollinering från bin och andra insekter.

Deligate
Deligates lösningar gör att livsmedelsbutiker får bättre koll på sina varors utgångsdatum vilket leder till minskat matsvinn – i vissa fall upp till 50 %.

Envivo
Envivo har skapat en ny modell för kontorsinredning som bygger på hyra till en fast månadskostnad. Detta underlättar återbruk av möbler där de som bäst behövs, så att en cirkulär modell kan skapas.

JL-Kemi, Karlskoga
Använder modifierad cellulosa till rengöring, impregnering mot svartmögel och brandskydd. Cellulosa är den vanligaste organiska substansen i naturen och utgör huvuddelen av växternas cellväggar.

Logvio/Pallkonsulten
Logvio minskar sina kunders miljöpåverkan genom att återvinna lastpallar. Deras vision är att skapa det första riktiga retursystemet för lastpallar på riksplanet och i förlängningen även i fler länder.

Metacon
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikföretag vars övergripande affärsidé är att kommersialisera små och stora energisystem för produktion av vätgas, el och värme.

Refurbly
Refurbly erbjuder begagnade mobiltelefoner inklusive 2 års garanti och klimatkompenserade mobilabonnemang. Kunderna kan handla tryggt, spara pengar och minska sin årliga koldioxidförbrukning.

Truckzter
Truckzter är molntjänst som förenklar speditörers och chaufförers vardag. Med hjälp av Truckzter kan de identifiera såväl ledig fraktkapacitet som gods som behöver fraktas.

Zigrid
Zigrid tar hand om spillvärme från inom industri och energiproduktion. Deras lösning bygger på att regenerera elektricitet från temperaturer som för närvarande går till spillo, 45–90°C.

 

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


måndag 8 maj

”Investeringen i vårt startup-program ger en avkastning på 12 gånger pengarna”

Sedan starten 2006 till 2021 omsatte Inkubera-bolagen nästan 3 miljarder, skapade nästan 2 500 årsarbetsplatser och drog in 765 miljoner i skatteintäkter. De totala kostnaderna för Inkubera var under samma period 91 miljoner. – Givetvis är det främst företagen själva somska ta åt sig äran, säger VD Fredrik Stenman. Vissa företag hade säkert klarat sig lika bra utan vårt stöd, men vi har också många exempel på när vår insats har varit avgörande. Hur man än mäter har det varit en lönsam investering för Örebroregionen.

onsdag 26 april

Lindepacs ersättare till cellplast ska lägga grunden för hållbart produktionscentrum i Lindesberg

Cellplast – eller ”frigolit” som det kallas i dagligt tal – produceras av olja och räknas till en av de stora miljöbovarna. Lindepac i Lindesberg har dock en ersättare på gång. Det nya materialet EWG är baserat på cellulosa som finns i alla levande växter. EWG kommer att utgöra basen för ett produktionscentrum som Lindepac vill bygga i Lindesberg.

tisdag 18 april

Firas hållbara lösning på det ”eviga problemet”

Hur många gånger har du försökt att skriva på en whiteboard med en uttorkad penna? Åtskilliga, antar vi. Bara i Sverige importerar vi cirka 36 miljoner whiteboard-pennor om året. Pennor som alltid – förr eller senare – hamnar i papperskorgen. Firas Kiwan har sedan 9-årsåldern drivits av att hitta lösningar på små och stora problem i vardagen, varav vissa har resulterat i patent. Och nu är han nära att lösa det smått eviga problemet med uttorkade whiteboard-pennor. Genom ett sinnrikt refillsystem kommer han att kunna ordna fungerade pennor och stora miljövinster.

torsdag 13 april

Storbritannien nästa för Binary Brains

Träffsäkra prognoser med hjälp av AI och kvalificerade statistiska analyser har gjort Binary Brains till ett av Örebros snabbast växande företag. I höstas tog bolaget hjälp av Inkubera och programmet Swedish Scaleups för att göra en internationell satsning. Resorna till de brittiska öarna kommer sannolikt att bli täta under våren, berättar vd, Jacob Kihlbaum. – Det här var en chans som vi inte kunde säga nej till. Tack vare stöttningen når vi ut på en internationell marknad betydligt snabbare än vad som annars hade varit möjligt.