Du är alltid välkommen att kontakta oss

Christian Ståhlberg

Ansvarig för Accelerationsprogrammet

Fredrik Stenman

Vd samt ansvarig för Prepare- och Startup-programmen.

Julie Ammer

Verksamhetscontroller

Mats Dernánd

Marknad och kommunikation

Malin Olsson

Ekonomi

Inkubera Örebro

Creative House
Älvtomtagatan 12
703 42 Örebro

Inkubera Karlskoga

Noravägen 1
691 53 Karlskoga