Nyheter

”Investeringen i vårt startup-program ger en avkastning på 12 gånger pengarna”

Fredrik Stenman, vd på Inkubera

Sedan starten 2006 till 2021 omsatte Inkubera-bolagen nästan 3 miljarder, skapade nästan 2 500 årsarbetsplatser och drog in 765 miljoner i skatteintäkter. De totala kostnaderna för Inkubera var under samma period 91 miljoner.
– Givetvis är det främst företagen själva som genom sina nyskapande idéer och sitt hårda arbete ska ta åt sig äran, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Vissa företag hade säkert klarat sig lika bra utan vårt stöd, men vi har också många exempel på när vår insats har varit avgörande. Hur man än mäter har Inkubera varit en lönsam investering för Örebro-regionen.

Att mäta effekterna av en organisation som Inkubera är i princip omöjligt om man vill komma fram till exakta och entydiga svar. Inkubera använder samma tillvägagångssätt som de ledande inkubatorerna i Sverige.  Metoden bygger på att ta fram ett ROI (Return On Investments) där man jämför skatteintäkterna från bolagen med kostnaderna för den egna verksamhetunder ett visst år. Med i beräkningen finns företag som inkubatorn har stöttat under de senaste fem åren.
– Den senaste tillgängliga statistiken gäller 2021, berättar Fredrik. Om vi mäter effekterna av vårt startup-program, gjorde företagen skatteinbetalningar på 49,1 mkr att jämföra med våra kostnader på 4,1 mkr, Det ger ett ROI på 12,1, det vill säga att investeringen har gett en avkastning med dryg 12 gånger pengarna.

 Return on investment, Inkubera

Return On Investments för Inkubera 2021, 12,1 x investeringen

Fredrik menar dock att att verkligheten inte är riktigt så enkel. Många av företagen hade förmodligen presterat bra även utan Inkuberas hjälp.
– De enda som kan ha en uppfattning om hur betydelsefull stöttningen från Inkubera har varit är företagen själva, säger han.

Som komplement till ROI-mätningen gör Inkubera därför en årlig mätning där företagen får svara på i vilken utsträckning de skulle rekommendera Inkubera till en kollega eller vän samt i vilken utsträckning Inkubera bidragit till deras utveckling. I den senaste mätningen gav 14 av de 18 företag som deltog Inkubera 10 av 10 möjliga i betyg på den första frågan. 13 av 18 bolag svarade att Inkubera bidragit till deras utveckling i hög utsträckning.

Inkuberas betydelse för företagens utveckling (enligt dem själva).

– Genom att stötta våra företag med kvalificerad affärscoachning, experthjälp och hjälp att hitta finansiering, vet vi att vi gör en viktig insats för företagens utveckling. Men givetvis är det företagen som står för det grundläggande arbetet, risktagande och många år av hårt arbete. Vår uppgift är att stötta dem så att de har så stora möjlighet som möjligt att nå sina mål, säger Fredrik.

 

 

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 26 april

Lindepacs ersättare till cellplast ska lägga grunden för hållbart produktionscentrum i Lindesberg

Cellplast – eller ”frigolit” som det kallas i dagligt tal – produceras av olja och räknas till en av de stora miljöbovarna. Lindepac i Lindesberg har dock en ersättare på gång. Det nya materialet EWG är baserat på cellulosa som finns i alla levande växter. EWG kommer att utgöra basen för ett produktionscentrum som Lindepac vill bygga i Lindesberg.

tisdag 18 april

Firas hållbara lösning på det ”eviga problemet”

Hur många gånger har du försökt att skriva på en whiteboard med en uttorkad penna? Åtskilliga, antar vi. Bara i Sverige importerar vi cirka 36 miljoner whiteboard-pennor om året. Pennor som alltid – förr eller senare – hamnar i papperskorgen. Firas Kiwan har sedan 9-årsåldern drivits av att hitta lösningar på små och stora problem i vardagen, varav vissa har resulterat i patent. Och nu är han nära att lösa det smått eviga problemet med uttorkade whiteboard-pennor. Genom ett sinnrikt refillsystem kommer han att kunna ordna fungerade pennor och stora miljövinster.

torsdag 13 april

Storbritannien nästa för Binary Brains

Träffsäkra prognoser med hjälp av AI och kvalificerade statistiska analyser har gjort Binary Brains till ett av Örebros snabbast växande företag. I höstas tog bolaget hjälp av Inkubera och programmet Swedish Scaleups för att göra en internationell satsning. Resorna till de brittiska öarna kommer sannolikt att bli täta under våren, berättar vd, Jacob Kihlbaum. – Det här var en chans som vi inte kunde säga nej till. Tack vare stöttningen når vi ut på en internationell marknad betydligt snabbare än vad som annars hade varit möjligt.

onsdag 12 april

Inkubera-företag deltar på VivaTech – Europas största startup- och teknikevent

Med 91 000 deltagare från 146 länder och 300 000 besökare är VivaTech Europas största event för startup- och teknikevent. Under några dagar i Paris får unga teknikbaserade företag chansen att möta exempelvis storbolag, investerare, high-techföretag och varandra. För första gången deltar även Inkubera med en delegation bestående av företagare och affärscoacher. – Vårt mål är att knyta nya kontakter och få mer inspiration till vårt fortsatta arbete med företaget.