Innovationscheck

Ligger ni i startgroparna för att utveckla en ny smart idé? Då kan ni ta del av en innovationscheck via Inkubera. Innovationschecken kan finansiera extern kompetens som hjälper er nå bättre resultat och komma fram snabbare. Det kan exempelvis gälla teknik- och marknadsundersökningar, tillgång till labb och testbäddar eller hjälp att utveckla en IP-strategi. Passa på, antalet innovationcheckar som betalas i år ut är begränsat. 

Vem kan få del av en innovationscheck?

Ni kan ta den av en innovationscheck om ni är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening med färre än 250 anställda, en omsättning på max 500 mkr och en balansomslutning som inte överstiger 430 mkr. Ert projekt skall också vara hållbart enligt Agenda 2030 samt bidra till ökad jämställdhet. Detta innefattar såväl representation i styrelse och ledning samt att ni analyserar och tar ställning kring jämställdhetsaspekter för er idé.

Till vad kan en innovationscheck användas?

  1. Affärsutveckling: Anlita extern expertis på för att undersöka de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för er idé/innovation.
  2. Infrastruktur: Anlita labb, testbäddar, test- eller demoanläggningar – det som behövs för att säkerställa att er lösning kommer att fungera och kan tillverkas. Här ingår även av IT-infrastruktur.
  3. Immateriella tillgångar: Anlita extern kompetens för att utveckla en IP-strategi.

Det är möjligt att kombinera två olika typer av checkar för samma projekt. Maxbeloppet för de innovationscheckar vi kommer att betala ut i år är 100 000 kr per bolag.

Innovationscheckarna finansieras av Vinnova. I Region Örebro län ansvarar vi på Inkubera för förmedlingen. Här kan du läsa mer detaljerad information.

Till vad kan INTE en innovationscheck användas?

  • Ordinarie verksamhet, exempelvis löpande FoU.
  • Projekt där störst fokus är på patent.
  • Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, skydd för varumärke etc.

Nästa steg

  1. Fyll i er förfrågan. Vi återkopplar till er inom en vecka.
  2. Vi utvärderar det ni skickat in och tar sedan ny kontakt.
  3. Om er förfrågan blir beviljad för vi dialog med er kring vilken typ att extern kompetens ni vill anlita. Vi upphandlar sedan tjänsten.

För att kunna ta del av en innovationscheck, måste vi först be er att registrera er i systemet Magic som handhas av Ignite Sweden. När detta är klart, går ni vidare och fyller i era uppgifter under ”Innovation Grants”. (Om ni redan är registrerade i Magic kan ni fylla i era uppgifter här.)

 

 

Registrera nu

Har du frågor? Hör av dig till Julie Ammer på Inkubera.
E-post: julie@inkubera.se
Telefon: 070-668 0496