Nyheter

Inkubera hjälper unga innovativa företag att nå ut snabbare

Mattias Djurstedt (Nära & Naturlig), Sara Sundin Göransson (Hydropop) och Amanda Mattsson (Period Pack) diskuterar affärsmodeller.

Sedan i mars driver Inkubera ”Prepare”, ett nytt program för nystartade innovativa företag och idéer, men som i regel ännu inte nått marknaden. Programmets syfte är bland annat att uppmuntra företagen att så tidigt som möjligt våga möta framtida kunder.
– Prepare innebär vi arbetar med företag som ligger tidigare i sin utvecklingsfas än vi vanligtvis jobbar med, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman, vd.

Inkubera har identifierat något av glapp i systemet som innebär nystartade innovativa företag och idéer inte får tillräckligt stöd för sin utveckling – trots att dessa bolag i regel både har större potential och exponeras för högre risk än de andra. Genom Prepare, ett program för det vi kallar förinkubation, får nio nya företag bland annat hjälp att utveckla sin affärsmodell. Syftet är både att snabba upp processen mot lansering samt att bli mer träffsäkra när de väl tar steget.

En av deltagarna i Prepare är Hydropop som håller på att utveckla en ny typ av vätskeersättning till personer som lider av uttorkning. Företaget drivs av Sara Sundin Göransson och Ulrika Palm-Gustavsson.
– Jag tycker att Prepare har varit väldigt värdefullt, säger Sara. Inte minst den individuella affärscoachningen har betytt mycket för oss. Vi har aldrig tidigare drivit företag vilket gör att man ibland känner man sig handfallen när nya saker dyker upp. Där har vi fått precis den stöttning vi behöver. Exempelvis har vi fått hjälp med praktiska saker kring juridik och företagsbildningen.

Sara Sundin Göransson på Hydropop

Företaget går nu vidare för att bilda aktiebolag vidare och siktar på en marknadslansering.
– De reaktioner vi fått från marknaden har varit väl positiva, så vi är optimistiska, säger Sara.

Fredrik Stenman är också nöjd med utfallet från Prepare.
– Det här är en jättebra chans för oss att träffa spännande företag i ett tidigt skede. Vår förhoppning är att flera av dessa bolag sedan kan gå in i vårt ordinarie inkubationsprogram. Den övergången kommer att gå smidigt eftersom vi ju redan har lärt känna varann. Den hjälp vi kan ge till nya innovativa bolag som är i början av sin resa är viktig – inte bara för bolagen – utan även för tillväxten i hela Örebroregionen.

onsdag 16 september

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.