Inkubera hjälper unga innovativa företag att nå ut snabbare

Mattias Djurstedt (Nära & Naturlig), Sara Sundin Göransson (Hydropop) och Amanda Mattsson (Period Pack) diskuterar affärsmodeller.

Sedan i mars driver Inkubera ”Prepare”, ett nytt program för nystartade innovativa företag och idéer, men som i regel ännu inte nått marknaden. Programmets syfte är bland annat att uppmuntra företagen att så tidigt som möjligt våga möta framtida kunder.
– Prepare innebär vi arbetar med företag som ligger tidigare i sin utvecklingsfas än vi vanligtvis jobbar med, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman, vd.

Inkubera har identifierat något av glapp i systemet som innebär nystartade innovativa företag och idéer inte får tillräckligt stöd för sin utveckling – trots att dessa bolag i regel både har större potential och exponeras för högre risk än de andra. Genom Prepare, ett program för det vi kallar förinkubation, får nio nya företag bland annat hjälp att utveckla sin affärsmodell. Syftet är både att snabba upp processen mot lansering samt att bli mer träffsäkra när de väl tar steget.

En av deltagarna i Prepare är Hydropop som håller på att utveckla en ny typ av vätskeersättning till personer som lider av uttorkning. Företaget drivs av Sara Sundin Göransson och Ulrika Palm-Gustavsson.
– Jag tycker att Prepare har varit väldigt värdefullt, säger Sara. Inte minst den individuella affärscoachningen har betytt mycket för oss. Vi har aldrig tidigare drivit företag vilket gör att man ibland känner man sig handfallen när nya saker dyker upp. Där har vi fått precis den stöttning vi behöver. Exempelvis har vi fått hjälp med praktiska saker kring juridik och företagsbildningen.

Sara Sundin Göransson på Hydropop

Företaget går nu vidare för att bilda aktiebolag vidare och siktar på en marknadslansering.
– De reaktioner vi fått från marknaden har varit väl positiva, så vi är optimistiska, säger Sara.

Fredrik Stenman är också nöjd med utfallet från Prepare.
– Det här är en jättebra chans för oss att träffa spännande företag i ett tidigt skede. Vår förhoppning är att flera av dessa bolag sedan kan gå in i vårt ordinarie inkubationsprogram. Den övergången kommer att gå smidigt eftersom vi ju redan har lärt känna varann. Den hjälp vi kan ge till nya innovativa bolag som är i början av sin resa är viktig – inte bara för bolagen – utan även för tillväxten i hela Örebroregionen.

onsdag 16 september