Nyheter

”Inkubera fick oss att lyfta blicken”

Vd Marcus Helmersson visar en typisk komponent från Fricweld där två olika metaller satts samman med hjälp av friktionssvetsning.

Fricweld är en typisk metallindustri i Hällefors med rötter från mitten av 70-talet. Men just nu genomgår företaget en transformation – från kolvstångsproducent till specialist på friktionssvetsning som hjälper kunderna att minska sina material- och produktionskostnader radikalt.
– Man kan säga att vi tar steget från ett klassiskt bruksföretag till en modern industri på en högre nivå än tidigare, säger vd Marcus Helmersson. Vi hade inte mäktat med den här förvandlingen utan Inkubera.

Vi tar det från början. Den första friktionssvetsen i Hällefors är på plats redan 1975, samma år Ingemar Stenmark för första gånger vinner de totala slalom- och storslalomcuper och USA tar hem sina trupper från Vietnam. Produktionen drivs av SKF Steel, men några år senare tar tolv anställda över driften och Fricweld ser dagens ljus.

Produktionen av kolvstänger, alltså de stänger som sitter i exempelvis hydraulcylindrar, har pågått sedan dess. Företaget har varit framgångsrikt och det mesta av företagets produktion går på export. Samtidigt har man varit konjunkturkänsliga. Företagets utveckling kan liknas vid en bergochdalbana med höga toppar i goda tider och djupa dalar i lågkonjunkturerna.
– Det där har alltid varit en utmaning för företaget, säger vd Marcus Helmersson. I högkonjunkturerna hinner man bara producera och när lågkonjunkturen slår till står man där med överkapacitet och har inte hunnit utveckla sin strategi. Det blir lite som ett ekorrhjul.

Företaget fick kontakt med Inkubera och Fredrik Stenman genom och projektet Spets – en riktad satsning på länets industri- och logistikföretag. Dan Sandberg var då vd och Marcus Helmersson marknadschef. Marcus har nu tagit över vd-posten sedan Dan gick i pension. Inkubera anlitade Peter Samuelsson som affärscoach och tillsammans började man analysera bolagets möjligheter.
– Peter passade oss som den berömda handen i handsken, berättar Marcus. Han har den strategiska förmågan och förstår samtidigt såväl vår marknad som vår produktion.

Tillsammans började de med hjälp av det strategiska verktyget Business Model Canvas att vrida och vända på Fricwelds affärsmodell.
– Tillsammans med Peter fick vi upp ögonen för hur vi bättre kan använda vår kompetens och våra kontakter och utveckla vår affärsmodell så att bolaget kan bli mer lönsamt och stabilt. Genom att vi experter på friktionssvetsning – en metod som inte fått genomslag i Europa på samma sätt som exempelvis i USA – har vi möjlighet att hjälpa andra metallindustrier att kapa stora kostnader. Det gör att vi inte behöver vara så beroende av vår kolvstångstillverkning, även om det med all sannolikhet kommer att vara basen i vår verksamhet. Vi är trots allt experter på kolvstänger, säger Marcus.

Friktionssvetsning utnyttjar den värme som uppstår när man roterar ett metallstycke mot ett annat. Det gör det möjligt att sätta samman olika typer av metaller. Ofta kan friktionssvetsning också vara ett alternativ till svarvning, genom att man sätter samman delar istället för att ”svarva bort” överflödigt material. På så sätt finns ett tydligt hållbarhetsperspektiv kopplat till friktionssvetsning.
– Genom friktionssvetsning kan man kombinera material på ett sätt som normalt sett inte är möjligt och på så sätt få ner materialkostnaden på komponenten.  Vi kan hjälpa våra kunder både att spara pengar och miljön, säger Marcus. Dessutom kan vi leverera en monteringsfärdig komponent, en helhetslösning som gör att kunden vinner en massa tid.

Genom Inkubera och mötena med Peter Samuelsson lyckades Fricweld lyfta blicken och ta tag i sin strategiska affärsutveckling.
– Utan hjälpen från Inkubera hade vi inte mäktat med det, säger Marcus med eftertryck. Vi fick både strategisk vägledning och någon som pushade oss framåt. Det gjorde Peter Samuelsson på ett utmärkt sätt.

Markus Helmersson passar också på att skicka med ett viktigt budskap innan vi skiljs åt.
– Vi hade inte varit någonting utan våra medarbetare. De har fantastiskt hög kompetens och dessutom en vilja av stål. Nu är målet att kunna använda företages samlade kunskap för att göra ännu större nytta hos allt fler kunder.

Här på ett industriområde i Hällefors har Fricweld funnits sedan 1983. På utsidan är det mesta sig likt men på insidan genomgår företaget något av en metamorfos.

 

torsdag 9 januari

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.