Nyheter

Inkubera får nya lokaler i MyOffice

My office

Inkubera flyttar 1 december in i nya lokaler på MyOffice strax söder om centrala Örebro. Samtidigt finns vi kvar på Örebro universitet och i Karlskoga. De nya lokalerna är anpassade för att möta innovativa tillväxtföretag och bedriva den coachning som är kärnan i verksamheten. Genom att finnas kvar på universitetet finns fortfarande en tydlig koppling till den forskning som finns där – kontakter som kommer att intensifieras ytterligare.
– Vi behövde mer ändamålsenliga lokaler och hittade precis vad vi sökte på nybyggda MyOffice, säger Julie Ammer, verksamhetsledare på Inkubera. Vi tar ett steg närmare näringslivet rent fysiskt, men finns fortfarande kvar på universitetet nära forskningen. Det är precis så vi vill jobba.

My Office i Örebro ligger strax norr om Gustavsviksbadet. Konceptet är etablerat i fler städer och bygger på att man kan bli medlem istället för vanlig hyresgäst. Som medlem kan man hyra fast eller flexibel plats. Har man ingen fast plats, väljer man ett ledigt bord när man behöver det. Upplägget passar särskilt bra för mindre och kanske nya företagare. Inkubera kommer dock att hyra en egen lokal på cirka 200 kvadratmeter.
– Vi får ett härligt kontor med plats för Inkubera-bolag, öppna ytor och mötesrum. Här kan vi både träffa företagare för coachning samt arrangera workshops och mindre seminarier för våra bolag. Att komma så nära många nya spännande företag är också positivt. Det kommer att bli fantastiskt kul att flytta in.

Även om flyttlasset går till MyOffice poängterar Julie att närvaron på universitetet är central. Planen är att intensifiera samarbetet med forskningen som bedrivs där.
–Vi vill både jobba närmare forskarvärlden och näringslivet i regionen. Vi tittar just nu på hur vi ska kunna koppla ihop oss ännu tydligare med Örebro universitet.

Överhuvudtaget vill Inkubera bygga ett starkare och tydligare nätverk med samarbeten såväl inom som utanför länet.
– Vi är del av ett större innovationssystem som är till för att skapa förutsättningar för bolagen. Ju mer samarbete vi kan ha – med exempelvis universitetet, science parks, Almi och andra inkubatorer – desto bättre. Vi arbetar på olika sätt men har i mångt och mycket samma mål – fler spännande företag med god tillväxt.

 

 

fredag 17 november

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.