Inkubera får nya lokaler i MyOffice

My office

Inkubera flyttar 1 december in i nya lokaler på MyOffice strax söder om centrala Örebro. Samtidigt finns vi kvar på Örebro universitet och i Karlskoga. De nya lokalerna är anpassade för att möta innovativa tillväxtföretag och bedriva den coachning som är kärnan i verksamheten. Genom att finnas kvar på universitetet finns fortfarande en tydlig koppling till den forskning som finns där – kontakter som kommer att intensifieras ytterligare.
– Vi behövde mer ändamålsenliga lokaler och hittade precis vad vi sökte på nybyggda MyOffice, säger Julie Ammer, verksamhetsledare på Inkubera. Vi tar ett steg närmare näringslivet rent fysiskt, men finns fortfarande kvar på universitetet nära forskningen. Det är precis så vi vill jobba.

My Office i Örebro ligger strax norr om Gustavsviksbadet. Konceptet är etablerat i fler städer och bygger på att man kan bli medlem istället för vanlig hyresgäst. Som medlem kan man hyra fast eller flexibel plats. Har man ingen fast plats, väljer man ett ledigt bord när man behöver det. Upplägget passar särskilt bra för mindre och kanske nya företagare. Inkubera kommer dock att hyra en egen lokal på cirka 200 kvadratmeter.
– Vi får ett härligt kontor med plats för Inkubera-bolag, öppna ytor och mötesrum. Här kan vi både träffa företagare för coachning samt arrangera workshops och mindre seminarier för våra bolag. Att komma så nära många nya spännande företag är också positivt. Det kommer att bli fantastiskt kul att flytta in.

Även om flyttlasset går till MyOffice poängterar Julie att närvaron på universitetet är central. Planen är att intensifiera samarbetet med forskningen som bedrivs där.
–Vi vill både jobba närmare forskarvärlden och näringslivet i regionen. Vi tittar just nu på hur vi ska kunna koppla ihop oss ännu tydligare med Örebro universitet.

Överhuvudtaget vill Inkubera bygga ett starkare och tydligare nätverk med samarbeten såväl inom som utanför länet.
– Vi är del av ett större innovationssystem som är till för att skapa förutsättningar för bolagen. Ju mer samarbete vi kan ha – med exempelvis universitetet, science parks, Almi och andra inkubatorer – desto bättre. Vi arbetar på olika sätt men har i mångt och mycket samma mål – fler spännande företag med god tillväxt.

 

 

fredag 17 november