Några av våra bolag

Rapp

Rapp tillhandahåller en forskningsbaserad IT-lösning som uppfyller vårdens behov av systematisk uppföljning av postoperativ vård, primärt dagkirurgiska ingrepp. Innovationen består av en digital innovation för självmonitorering av den postoperativa återhämtningen efter dagkirurgi. RAPP sänker kostnaderna för efterbehandling av anestesi och möjliggör för vårdtagare att själva öka sin säkerhet och må bättre efter genomgången operation.

Må bättre! Tidigare hemresa! Minska riskerna!

Läs mer om Rapp

 

BioImpakt

BioImpakt erbjuder tjänster baserade på nyutvecklade analystekniker för att utföra avancerad miljödiagnostik. Företagets erbjuder möjligheten att öka miljörelevansen i riskanalyser genom att använda metodik som beaktar både den kemiska och biologiska komplexiteten vid riskanalys.

BioImpakt har sitt ursprung från Örebro universitet och analyser och metodik är framtagna och validerade inom den forskning för biologisk diagnostik som bedrivits vid Centrum för Livsvetenskap vid Örebro Universitet.

Läs mer om BioImapkt

 

Iphigenia

Iphigenia Publishing AB utvecklar ett interaktivt helhetskoncept i en digital struktur bestående av tre sammanhållande plattformar: förlag, produktion samt eget författarskap. Bolaget arbetar med interaktiva böcker, kurser, föreläsningar och andra aktiviteter kopplade till vår utgivning. Iphigenia tar sikte på både akademisk och populärvetenskaplig litteratur, just nu på engelska, svenska, portugisiska och nordsamiska.

1 november 2017 gick Örebro Universitet Enterprise AB in som delägare i Iphigenia.

Läs mer om Iphigenia

Deligate

Deligate har påbörjat moderniseringen av arbetet med utgångsdatum i matvarubutiker. Livsmedelsbutiker minskar sin administration, förenklar spårbarheten och skapar en ökad kundförståelse genom Deligates digitala tjänst. Allt för att öka matsäkerheten, och säkra kvalitén.

Läs mer om Deligate

MazeRate

MazeRate är ett nytt  community som bygger ditt personliga varumärke. Här får  värdet och trovärdigheten hos användarna betydligt mer utrymme än i traditionella sociala medier. MazeRate framhäver dina framträdande egenskaper och skapar ditt riktiga iAM.

I MazeRate’s community framhävs kvaliteter som inte är helt uppenbara – egenskaper som lojalitet, engagemang, värdighet och arbetsetik. Resultatet blir en ytterligare inblick i den professionella karaktären hos användaren och dennes kontakter.

 

Q-fog

Q-fogs patenterade sprinklers släcker bränder med hjälp av vattendimma. Jämfört med konventionella sprinklers, upptäcker Q-fogs dimsprinklers en brandhärd betydligt snabbare. Dessutom släcks den effektivt utan att byggnaden vattenskadas. Kunderna är främst kommuner och landsting och andra som vill skydda särskilt riskutsatta personer. En allt större andel av företagets försäljning sker på exportmarknader.

Läs mer om Q-fog

Youcal

Youcal är en digital plattform baserad på blockkedjan för att hantera transaktioner inom bokningssystem. Tjänsten är utvecklad ur Boka.se, men nu byggs plattformen upp som en ny teknisk lösning åt såväl Boka.se som en digital plattform för bokningstjänster (PaaS).

 

Yobber

Med hjälp av Yobber lägger du upp en platsannons med videofrågor. Platsannonsen kan du sedan sprida och publicera som du själv vill och är van vid. Yobber fokuserar på branscher där höga krav ställs på personlighet och mindre krav på teoretisk kompetens. Ofta jobb i servicenäringen där det är många sökanden och relativt stor personalomsättning.

Ansökningsprocessen har länge sett väldigt lika ut där ett stort fokus läggs på ett skrivet CV. Med Yobber fokuserar man mer på personligheten.

Yobber vill digitalisera och effektivisera sökprocessen för framtiden.

Läs mer om Yobber