Nyheter

Inkubera är en viktig investering för framtidens tillväxt

Satsningen på Inkubera har varit en mycket god investering, menar Fredrik Stenman.

Inkubera stöttar innovativa tillväxtbolag i regionen genom affärscoachning, expertrådgivning och hjälp att hitta extern finansiering.
– Vi arbetar med företag som ska bli framtidens motorer i det regionala näringslivet. De företag som vi på olika sätt har jobbat med sedan starten har hittills totalt omsatt 2 miljarder.  Om företagen lyckas eller inte beror förstås främst på dem själva, men vi kan samtidigt konstatera att de flesta bolagen anser att vi har varit viktiga för deras utveckling.

 Inkubatorer finns i de flesta utvecklade länder och över hela Sverige. De flesta är offentligt finansierade, precis som Inkubera. Den främsta orsaken till det är att företag som satsar på nya idéer och affärsmodeller har störst potential att växa sig stora samtidigt som de utsätter sig för större risker än vanliga bolag.
– Vår verksamhet är en viktig framtidsinvestering, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Alla våra företag kommer inte att överleva eftersom de satsar på något som ingen har gjort tidigare. Men även om bara ett fåtal verkligen lyckas, kommer investeringen att ge god avkastning genom exempelvis ett mer hållbart och innovativt näringsliv, ökade skatteintäkter och nya arbetstillfällen.

Sedan starten för ungefär 15 år sedan har Inkubera granskat drygt 900 nya affärsidéer. Lite fler än 100 levde upp till kriterierna och valde att gå in i Inkubera.
– Tillsammans med företagen sätter vi mål utifrån deras specifika behov och sedan arbetar en handplockad affärscoach tillsammans med företagen för att nå målen. Ofta behöver bolagen också expertkompetens och kapitaltillskott. Då kopplar vi ihop dem med rätt personer i vårt nätverk, berättar Fredrik. Vår uppgift är att hjälpa företaget att växa både snabbare och säkrare än vad de hade klarat på egen hand.

Inkubera mäter effekterna av sin verksamhet enligt samma modell som de flesta inkubatorer. Den bygger på offentlig bolagsstatistik, men är ändå ingen exakt vetenskap eftersom det är svårt att säga hur viktig inkubatorn har varit för utvecklingen. Beräkningsmodellen visar att de företag som Inkubera har stöttat till dags dato har skapat drygt 2 000 årsarbetstillfällen och en total omsättning på mer än 2 miljarder. Till och med 2019 hade bolagen bidragit med skatteintäkter på 473 miljoner kronor exklusive momsinbetalningarna på betydande belopp. Dessutom lyckades företagen under samma period attrahera externt kapital på 250 miljoner kronor. Jämfört med de knappa 100 mkr som Inkubera kostat sedan starten, ser det ut som en god investering.

– Ser man bara till kostnader och intäkter så har investeringen betalat sig mer än åtta gånger, säger Fredrik. Men så enkel är inte verkligheten. Att bolagen utvecklats bra är i de flesta fall främst deras förtjänst. Hur viktiga vi har varit är varierar från fall till fall. Vi vet att vi i vissa fall varit helt avgörande för företagens utveckling och överlevnad, medan andra företag säkerligen klarat sig bra utan oss.

De enda som egentligen kan svara på Inkuberas betydelse är företagen själva. I år fick alla aktiva Inkubera-företag svara på frågan. Samtliga menade att Inkubera bidrag till deras utveckling, i de flesta fall i hög utsträckning.
– Vårt uppdrag är att hjälpa innovativa tillväxtbolag att växa ännu snabbare. Att företagen tycker att vi också levererar på den parametern är förstås jättekul, säger Fredrik Stenman. Men den största äran ska givetvis gå till entreprenörerna själva. De är de som skapat de unika idéerna som de dessutom har haft modet att satsa helhjärtat på. För oss är de hjältar. Vår uppgift är att göra vad vi kan för att de ska nå sina drömmar

Årsarbetstilllfällen på företag som stöttats av Inkubera. Statistiken släpar p g a bolagens rapportering till Bolagsverket. Uppskattar vi arbetstillfällen under 2020 och 2021 passerar vi 2000 med bred marginal.

Total omsättning 2007–2019 är 1816 mkr. Omsättning föregen skapat hos underleverantörer tillkommer. Statistiken släpar. Total omsättning t o m idag överstiger 2 miljarder kronor med bred marginal.

Aktiva bolagss bedömning av hur mycket Inkubera bidragit till deras utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 22 juni

Binary Brains skriver avtal med PostNord TPL

Inkubera-företaget Binary Brains ska hjälpa PostNord TPL att optimera lagerhållningen på det nya 90 000 kvm stora centrallager utanför Norrköping. Binary Brains är experter på att med hjälp av AI skapa prognoser med hög träffsäkerhet åt sina kunder. Med Binary Brains hjälp kommer nu de 15 000 artiklarna i PostNord TPL:s lager att placeras optimalt för bästa möjliga logistiska flöde. I slutänden handlar det om att korta PostNords leveranstider. – Det är med stolthet och glädje Binary Brains är legobiten som möjliggör för PostNord TPL att ta nästa steg i att optimera sin lagerverksamhet, säger vd Jacob Kihlbaum i ett pressmeddelande.

torsdag 16 juni

14 av 18 företag ger Inkubera högsta möjliga betyg

Inkubera har genomfört sin årliga kundundersökning bland de företag som fanns i Inkubatorn under 2021. Av 24 bolag, svarade 18 på den utskickade enkäten och 14 av företaget gav betyget 10 av 10 möjliga på frågan ”I vilken grad skulle du rekommendera Inkubera till en kollega eller vän?”. I stort sett samtliga företag menar dessutom att Inkubera bidragit positivt till deras utveckling. – Givetvis är det mycket glada över att företagen är nöjda med den stöttning de får, säger vd Fredrik Stenman.

fredag 3 juni

Ecdesigns 3D-verktyg säljs i 160 länder. ” Vi växer genom att hjälpa andra att lyckas.”

Örebro-företagets programvara gör att säljare utan speciella förkunskaper kan skapa professionella 3D-ritningar på bara en timme. Richard Grönberg startade Ecdesign för 18 år sedan med en vision. Nu – i och med lanseringen av version 5 – har den tekniska utvecklingen kommit ifatt det han såg för sin inre syn. – Det ska vara som att lyfta på locket till ett dockhus, men där allt ser ut och låter som i verkligheten. Vi hjälper säljare världen över att väcka tråkiga, platta offerter till liv så att de lyckas bättre i sitt jobb.  

tisdag 31 maj

”Inkubera fick oss tidigt att tänka skalbarhet. Swedish Scaleups är ett naturligt nästa steg”

För ett och ett halvt år sedan drog Magnus Engström i gång Envivo med visionen att ändra invanda tankemönster kring kontorsinredning. I stället för att företag ska behöva köpa nya möbler (och slänga de gamla) varje gång deras behov förändras, erbjuder Envivo ändamålsenlig inredning mot en fast månadskostnad. Inredningen kan bestå av både nya och återbrukade möbler. Efter mycket vridande och vändande på affärsmodellen, börjar nu bitarna falla på plats, menar Magnus. – Vi har hittat en form som passar både oss och kunderna. Nu är vi redo att skala upp.