Nyheter

Inkubera är en viktig investering för framtidens tillväxt

Satsningen på Inkubera har varit en mycket god investering, menar Fredrik Stenman.

Inkubera stöttar innovativa tillväxtbolag i regionen genom affärscoachning, expertrådgivning och hjälp att hitta extern finansiering.
– Vi arbetar med företag som ska bli framtidens motorer i det regionala näringslivet. De företag som vi på olika sätt har jobbat med sedan starten har hittills totalt omsatt 2 miljarder.  Om företagen lyckas eller inte beror förstås främst på dem själva, men vi kan samtidigt konstatera att de flesta bolagen anser att vi har varit viktiga för deras utveckling.

 Inkubatorer finns i de flesta utvecklade länder och över hela Sverige. De flesta är offentligt finansierade, precis som Inkubera. Den främsta orsaken till det är att företag som satsar på nya idéer och affärsmodeller har störst potential att växa sig stora samtidigt som de utsätter sig för större risker än vanliga bolag.
– Vår verksamhet är en viktig framtidsinvestering, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Alla våra företag kommer inte att överleva eftersom de satsar på något som ingen har gjort tidigare. Men även om bara ett fåtal verkligen lyckas, kommer investeringen att ge god avkastning genom exempelvis ett mer hållbart och innovativt näringsliv, ökade skatteintäkter och nya arbetstillfällen.

Sedan starten för ungefär 15 år sedan har Inkubera granskat drygt 900 nya affärsidéer. Lite fler än 100 levde upp till kriterierna och valde att gå in i Inkubera.
– Tillsammans med företagen sätter vi mål utifrån deras specifika behov och sedan arbetar en handplockad affärscoach tillsammans med företagen för att nå målen. Ofta behöver bolagen också expertkompetens och kapitaltillskott. Då kopplar vi ihop dem med rätt personer i vårt nätverk, berättar Fredrik. Vår uppgift är att hjälpa företaget att växa både snabbare och säkrare än vad de hade klarat på egen hand.

Inkubera mäter effekterna av sin verksamhet enligt samma modell som de flesta inkubatorer. Den bygger på offentlig bolagsstatistik, men är ändå ingen exakt vetenskap eftersom det är svårt att säga hur viktig inkubatorn har varit för utvecklingen. Beräkningsmodellen visar att de företag som Inkubera har stöttat till dags dato har skapat drygt 2 000 årsarbetstillfällen och en total omsättning på mer än 2 miljarder. Till och med 2019 hade bolagen bidragit med skatteintäkter på 473 miljoner kronor exklusive momsinbetalningarna på betydande belopp. Dessutom lyckades företagen under samma period attrahera externt kapital på 250 miljoner kronor. Jämfört med de knappa 100 mkr som Inkubera kostat sedan starten, ser det ut som en god investering.

– Ser man bara till kostnader och intäkter så har investeringen betalat sig mer än åtta gånger, säger Fredrik. Men så enkel är inte verkligheten. Att bolagen utvecklats bra är i de flesta fall främst deras förtjänst. Hur viktiga vi har varit är varierar från fall till fall. Vi vet att vi i vissa fall varit helt avgörande för företagens utveckling och överlevnad, medan andra företag säkerligen klarat sig bra utan oss.

De enda som egentligen kan svara på Inkuberas betydelse är företagen själva. I år fick alla aktiva Inkubera-företag svara på frågan. Samtliga menade att Inkubera bidrag till deras utveckling, i de flesta fall i hög utsträckning.
– Vårt uppdrag är att hjälpa innovativa tillväxtbolag att växa ännu snabbare. Att företagen tycker att vi också levererar på den parametern är förstås jättekul, säger Fredrik Stenman. Men den största äran ska givetvis gå till entreprenörerna själva. De är de som skapat de unika idéerna som de dessutom har haft modet att satsa helhjärtat på. För oss är de hjältar. Vår uppgift är att göra vad vi kan för att de ska nå sina drömmar

Årsarbetstilllfällen på företag som stöttats av Inkubera. Statistiken släpar p g a bolagens rapportering till Bolagsverket. Uppskattar vi arbetstillfällen under 2020 och 2021 passerar vi 2000 med bred marginal.

Total omsättning 2007–2019 är 1816 mkr. Omsättning föregen skapat hos underleverantörer tillkommer. Statistiken släpar. Total omsättning t o m idag överstiger 2 miljarder kronor med bred marginal.

Aktiva bolagss bedömning av hur mycket Inkubera bidragit till deras utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

fredag 8 oktober

Nyheter


fredag 26 november

Johanna: ”Efter varje träff ville jag jobba hela natten. Alla med en idé borde ansöka.”

För andra gången genomförde Inkubera under hösten ”Prepare”, ett program vänder sig till unga innovativa företag som i regel ännu inte nått ut till marknaden. – Med Prepare fångar vi upp spännande människor med spännande idéer, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Man kan säga att Prepare är som en snabb grundkurs i entreprenörskap. Genom att deltagarna även får chansen att träffa flera av våra mer etablerade företag, hjälper det även till att bygga vår community av innovativa tillväxtföretag i regionen.

onsdag 10 november

Moon Smart Focus nu på en internationell marknad

När grundaren och filmskaparen Miko Lazic första gången kom i kontakt med Inkubera 2014, hade han en strålande idé, men långt ifrån någon färdig produkt eller utarbetat affärsmodell. Med 10 miljoner i nytt kapital, medverkan i sex större TV- och filmproduktioner under våren och förberedelser i gång för den första Hollywood-produktionen, etablerar sig nu Moonlighting Industries internationellt.

tisdag 2 november

Period Pack går från 0 till 4 miljoner på ett år. ”Vi kastar oss bara ut!”

Period Pack startade som ett UF-företag i början av 2017 av Lova Svensson och Amanda Mattsson. Idén var redan från början att erbjuda gratis mensskydd via automater placerade hos företag och organisationer. Efter bildande av aktiebolag och löpande produktutveckling, var de redo att möta marknaden i slutet av december förra året. Nu finns deras mensskydd på ungefär 1000 toaletter – och de blir fler i rask takt. – Jag tror att en av våra styrkor är att vi inte tvekar, Amanda Mattsson. Vi kastar oss bara ut. Tillgång till mensskydd borde vara lika självklart som tvål och toalettpapper.

måndag 1 november

Lisa Hasselgren på Securifid: ”Vi står på en trampolin.”

Med 6 miljoner i nytt kapital, ny styrelse, ny hemsida och ett nytt samarbetsavtal med Stöldskyddsföreningen, tar Securifid sats för att erövra minst en plogande nyckelkund – ett väletablerat företag som skapar trovärdighet och kan leda till ytterligare kunder i samma bransch. – Det är som att vi står på en trampolin, säger Lisa Hasselgren på Securifid. Vi har lärt av våra första kunder, anpassat vårt erbjudande och skapat rätt förutsättningar för både oss och tjänsten. Nu är vi redo att hoppa.