Nyheter

Inkubera är en viktig investering för framtidens tillväxt

Satsningen på Inkubera har varit en mycket god investering, menar Fredrik Stenman.

Inkubera stöttar innovativa tillväxtbolag i regionen genom affärscoachning, expertrådgivning och hjälp att hitta extern finansiering.
– Vi arbetar med företag som ska bli framtidens motorer i det regionala näringslivet. De företag som vi på olika sätt har jobbat med sedan starten har hittills totalt omsatt 2 miljarder.  Om företagen lyckas eller inte beror förstås främst på dem själva, men vi kan samtidigt konstatera att de flesta bolagen anser att vi har varit viktiga för deras utveckling.

 Inkubatorer finns i de flesta utvecklade länder och över hela Sverige. De flesta är offentligt finansierade, precis som Inkubera. Den främsta orsaken till det är att företag som satsar på nya idéer och affärsmodeller har störst potential att växa sig stora samtidigt som de utsätter sig för större risker än vanliga bolag.
– Vår verksamhet är en viktig framtidsinvestering, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Alla våra företag kommer inte att överleva eftersom de satsar på något som ingen har gjort tidigare. Men även om bara ett fåtal verkligen lyckas, kommer investeringen att ge god avkastning genom exempelvis ett mer hållbart och innovativt näringsliv, ökade skatteintäkter och nya arbetstillfällen.

Sedan starten för ungefär 15 år sedan har Inkubera granskat drygt 900 nya affärsidéer. Lite fler än 100 levde upp till kriterierna och valde att gå in i Inkubera.
– Tillsammans med företagen sätter vi mål utifrån deras specifika behov och sedan arbetar en handplockad affärscoach tillsammans med företagen för att nå målen. Ofta behöver bolagen också expertkompetens och kapitaltillskott. Då kopplar vi ihop dem med rätt personer i vårt nätverk, berättar Fredrik. Vår uppgift är att hjälpa företaget att växa både snabbare och säkrare än vad de hade klarat på egen hand.

Inkubera mäter effekterna av sin verksamhet enligt samma modell som de flesta inkubatorer. Den bygger på offentlig bolagsstatistik, men är ändå ingen exakt vetenskap eftersom det är svårt att säga hur viktig inkubatorn har varit för utvecklingen. Beräkningsmodellen visar att de företag som Inkubera har stöttat till dags dato har skapat drygt 2 000 årsarbetstillfällen och en total omsättning på mer än 2 miljarder. Till och med 2019 hade bolagen bidragit med skatteintäkter på 473 miljoner kronor exklusive momsinbetalningarna på betydande belopp. Dessutom lyckades företagen under samma period attrahera externt kapital på 250 miljoner kronor. Jämfört med de knappa 100 mkr som Inkubera kostat sedan starten, ser det ut som en god investering.

– Ser man bara till kostnader och intäkter så har investeringen betalat sig mer än åtta gånger, säger Fredrik. Men så enkel är inte verkligheten. Att bolagen utvecklats bra är i de flesta fall främst deras förtjänst. Hur viktiga vi har varit är varierar från fall till fall. Vi vet att vi i vissa fall varit helt avgörande för företagens utveckling och överlevnad, medan andra företag säkerligen klarat sig bra utan oss.

De enda som egentligen kan svara på Inkuberas betydelse är företagen själva. I år fick alla aktiva Inkubera-företag svara på frågan. Samtliga menade att Inkubera bidrag till deras utveckling, i de flesta fall i hög utsträckning.
– Vårt uppdrag är att hjälpa innovativa tillväxtbolag att växa ännu snabbare. Att företagen tycker att vi också levererar på den parametern är förstås jättekul, säger Fredrik Stenman. Men den största äran ska givetvis gå till entreprenörerna själva. De är de som skapat de unika idéerna som de dessutom har haft modet att satsa helhjärtat på. För oss är de hjältar. Vår uppgift är att göra vad vi kan för att de ska nå sina drömmar

Årsarbetstilllfällen på företag som stöttats av Inkubera. Statistiken släpar p g a bolagens rapportering till Bolagsverket. Uppskattar vi arbetstillfällen under 2020 och 2021 passerar vi 2000 med bred marginal.

Total omsättning 2007–2019 är 1816 mkr. Omsättning föregen skapat hos underleverantörer tillkommer. Statistiken släpar. Total omsättning t o m idag överstiger 2 miljarder kronor med bred marginal.

Aktiva bolagss bedömning av hur mycket Inkubera bidragit till deras utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

fredag 8 oktober

Nyheter


onsdag 20 oktober

Inkubera vill starta företag som underlättar för affärsänglar att investera i innovativa startups

Under 2022 planerar Inkubera att starta ett företag som gör det lättare för affärsänglar att investera i regionens innovativa startups och tillväxtbolag. Förutom affärsänglar i Örebroregionen och Inkubera, är målet att statligt ägda Saminvest ska ingå som tredje part i projektet. Konceptet bygger på att affärsänglarna investerar i företag som uppfyller Inkuberas grundkrav och att Saminvest sedan dubblar änglarnas investeringar. På så sätt skapas nya möjligheter till för riskvilligt kapital för bolagen samtidigt som affärsänglarnas riskexponering minskar. Arbetet med att få det nya ängelinvesterarbolaget till stånd finansieras av Inkubera, Region Örebro län och Örebro kommun.

torsdag 7 oktober

Sisirs idé gör det möjligt för barn utan tal att kommunicera och att nå sin fulla potential

Sisirs dotter föddes med en grav CP-skada som innebär att hon varken kan tala, gå eller använda händerna. Självklart gör det all typ av kommunikation svår. Men på sikt hoppas Sisir att han och hans dotter ska kunna nå varandra på ett helt nytt sätt. Sisir, som har tre mastersexamina – som industridesigner, visual designer och interaktionsdesigner – har en lösning som kraftigt förbättrar funktionshindrades möjligheter att förstå och kommunicera med omvärlden och utvecklas som människor. – Jag har studerat den senaste forskningen och testat i princip alla hjälpmedel jag kunnat hitta. Men tyvärr är det mesta baserat på gamla metoder vars resultat är svåra att mäta. Nu vill jag använda hela min erfarenhet för att hjälpa min dotter och andra med funktionsnedsättning.

tisdag 14 september

Årets länsvinnare av SKAPA-priset

Lisa Hasselblad och Jens Björkander på Sequrifid (SKAPA-priset) och Mattias Djurstedt på Nära & Naturligt (SKAPA talang) – så heter årets länsvinnare. – Egentligen skulle man vilja ut priser till alla finalister, säger landshövding Maria Larsson som överräckte checkarna på 30 000 kr till vinnarna. Men jag övertygad om att vi kommer att höra talas om dem allihop i framtiden.

tisdag 14 september

Här är finalisterna i ”stora” Skapa-priset

Träffa Jimmy Lundström på JL Kemi, Lisa Hasselgren på Securifid samt Magnus Engholm och Christian Edwertz på Envivo. De har samtliga gått till final i årets upplaga av SKAPA-priset och vunnit 10 000 kr. Vinnaren får ytterligare 20 000 kr och dessutom chansen att representera länet vid den stora riksfinalen i november.