Nyheter

Impulso: ”I september finns vi i 15 nya butiker”

Rosie Pellerone och Viktoria Lindqvist, delägare på Impulso. Den tredje delägaren, Johan Sjöstedt, saknas på bilden.

Impulso har ett eget system som automatiskt ser till att butiker, leverantörer och hyresvärdar delar på såväl kostnader som intäkter. Dessutom sköts bokföring och beställning av varor automatiskt när varorna passerar kassan. Nya butiksägare kan dra igång med kraftigt reducerade startkostnader och minimerad administration.
– Uppmärksamheten har varit enormt från alla parter inklusive näringslivsutvecklare hos kommunerna som ser oss som ett hopp för cityhandel, säger Viktoria Lindqvist. Innan septembers är slut räknar vi med att 15 nya butiker igång i hela landet.

Impulso startade i höstas, sedan dess har utvecklingen gått snabbt.
– Vi har nu en helt egen teknisk plattform som vi kallar för vårt ekosystem, säger Viktoria. Det hjälper alla parter att samarbeta och frigör tid för butiksägarna. Handeln behöver förändra sitt arbetssätt för att kunna leva vidare och utmana onlinehandeln. Vårt system skapar förutsättningar för det.

– Vi har tagit bort nästan all administration från butiksägarna så att de kan koncentrera sig på kärnverksamheten, fyller Rosie Pellerone i. För att kunna konkurrera måste butikerna satsa på sånt som inte nätbutikerna kan skapa – personliga relationer, nya event och spännande upplevelser i butiken.

De tekniska lösningarna är utvecklade av Youcal, ett företag med Inkubera-koppling som även som står bakom Boka.se.
– Samarbetet med Petter Sehlin på Youcal har funkat fantastiskt bra, säger Viktoria. Nu har vi ett transparant ekosystem som binder samman butiker, leverantörer och fastighetsägare. Alla parter måste samarbeta om de ska ha en chans att möta näthandeln.

– Om tio år tror jag att alla butiker kommer att använda vårt eller ett konkurrerande system, säger Rosie Jag är helt övertygad om att det här är framtiden för handeln.

Viktoria och Rosie utgår ifrån att konkurrerande lösningar lär dyka upp i takt med Impulsos framgångar. Ett sätt att möta detta är att skapa en tydlig ip-strategi.
– Utöver den värdefulla affärcoachning som får från Inkubera, får vi nu även hjälp med att se över hur vi kan skydda vår idé och vårt varumärke för framtiden, säger Viktoria.

Inkubera har också stöttat Impulso i arbetet med att ta fram en ansökan till Vinnovas utlysning ”Innovativa startups”. För en dryg vecka sedan beviljades deras ansökan, vilket innebär ett kapitaltillskott på 300 tkr. Ett av Vinnovas kriterier för bedömningen är hållbarhet.
– Det kanske inte är det första som slår en när man möter vårt koncept, men det finns ett tydligt hållbarhetsfokus i vår affärsmodell. Eftersom leverantörerna i realtid kan se hur olika varor säljer, kan de styra sin produktion därefter. I framtiden hoppas jag att ingen ska behöva bygga upp stora varulager som ingen vill köpa. Det vinner både handeln och miljön på.

 

 

fredag 30 april

Nyheter


onsdag 9 juni

Envivo växer: ”Förvånansvärt hög hit rate i vår kundbearbetning”

För ganska exakt sex månader sedan bildades Envivo, ett företag som vill ändra tankesättet kring kontorsinredning. Företagets affärsmodell bygger på drömmen om ”det cirkulära kontoret”. I stället för att företag ska behöva köpa nya möbler och slänga de gamla när behoven förändras, erbjuder Envivo ändamålsenlig inredning mot en fast månadskostnad. Inredningen kan bestå av både nya och gamla möbler som anpassas efter företagens aktuella behov.

måndag 7 juni

Anders Thunberg, ny ordförande i Inkubera

Inkuberas nya ordförande heter Anders Thunberg. Han ersätter Bo Andersson som går i pension efter att ha hållit i ordförandeklubban under en lång rad av år. Anders Thunberg är även nytillträdd ordförande i Örebro universitet holding som äger Inkubera. – Jag blev jätteglad när jag fick frågan om att ta över ordförandeskapet i Inkubera. Jag tycker också att det finns en logik i att den som är styrelseordförande i universitetens holdingbolag även är det i Inkubera. Jag tycker att Inkubera gör mycket bra för näringslivet i regionen och jag ser fram emot att ha en aktiv roll i att utveckla verksamheten ytterligare.

torsdag 27 maj

Inkubera förstärker satsningen på startups. ”Det finns stor outnyttjad potential i länet”

Inkubera ökar sin satsning på nystartade kunskapsintensiva företag. Dels vänder man sig till nya företag i hela länet, dels vill man öka sin kontaktyta mot forskare och studenter på universitetet. – Vi vill öka kontaktytan mot universitetet – exempelvis pågår spännande arbete med studenters entreprenörskap och forskning inom AI-området, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Samtidigt vill jag poängtera att vi är intresserade av alla unga, innovativa företag med tillväxtpotential från hela länet. Vi kan hjälpa dem att utveckla affärsmodellen, teamet och mycket annat så att de kan växa både snabbare och med större säkerhet.

fredag 21 maj

Nytt toppbetyg till Inkubera

Inkuberas årliga kundundersökning är precis avslutad. Trenden med mycket nöjda företag håller i sig. 15 svarade på frågan i vilken utsträckning de skulle rekommendera Inkubera till en kollega eller vän. Samtliga företag gav Inkubera betyget 8–10 på en 10-gradig skala. De allra flesta bolagen gav Inkubera högsta möjliga betyg.