Nyheter

Impulso: ”I september finns vi i 15 nya butiker”

Rosie Pellerone och Viktoria Lindqvist, delägare på Impulso. Den tredje delägaren, Johan Sjöstedt, saknas på bilden.

Impulso har ett eget system som automatiskt ser till att butiker, leverantörer och hyresvärdar delar på såväl kostnader som intäkter. Dessutom sköts bokföring och beställning av varor automatiskt när varorna passerar kassan. Nya butiksägare kan dra igång med kraftigt reducerade startkostnader och minimerad administration.
– Uppmärksamheten har varit enormt från alla parter inklusive näringslivsutvecklare hos kommunerna som ser oss som ett hopp för cityhandel, säger Viktoria Lindqvist. Innan septembers är slut räknar vi med att 15 nya butiker igång i hela landet.

Impulso startade i höstas, sedan dess har utvecklingen gått snabbt.
– Vi har nu en helt egen teknisk plattform som vi kallar för vårt ekosystem, säger Viktoria. Det hjälper alla parter att samarbeta och frigör tid för butiksägarna. Handeln behöver förändra sitt arbetssätt för att kunna leva vidare och utmana onlinehandeln. Vårt system skapar förutsättningar för det.

– Vi har tagit bort nästan all administration från butiksägarna så att de kan koncentrera sig på kärnverksamheten, fyller Rosie Pellerone i. För att kunna konkurrera måste butikerna satsa på sånt som inte nätbutikerna kan skapa – personliga relationer, nya event och spännande upplevelser i butiken.

De tekniska lösningarna är utvecklade av Youcal, ett företag med Inkubera-koppling som även som står bakom Boka.se.
– Samarbetet med Petter Sehlin på Youcal har funkat fantastiskt bra, säger Viktoria. Nu har vi ett transparant ekosystem som binder samman butiker, leverantörer och fastighetsägare. Alla parter måste samarbeta om de ska ha en chans att möta näthandeln.

– Om tio år tror jag att alla butiker kommer att använda vårt eller ett konkurrerande system, säger Rosie Jag är helt övertygad om att det här är framtiden för handeln.

Viktoria och Rosie utgår ifrån att konkurrerande lösningar lär dyka upp i takt med Impulsos framgångar. Ett sätt att möta detta är att skapa en tydlig ip-strategi.
– Utöver den värdefulla affärcoachning som får från Inkubera, får vi nu även hjälp med att se över hur vi kan skydda vår idé och vårt varumärke för framtiden, säger Viktoria.

Inkubera har också stöttat Impulso i arbetet med att ta fram en ansökan till Vinnovas utlysning ”Innovativa startups”. För en dryg vecka sedan beviljades deras ansökan, vilket innebär ett kapitaltillskott på 300 tkr. Ett av Vinnovas kriterier för bedömningen är hållbarhet.
– Det kanske inte är det första som slår en när man möter vårt koncept, men det finns ett tydligt hållbarhetsfokus i vår affärsmodell. Eftersom leverantörerna i realtid kan se hur olika varor säljer, kan de styra sin produktion därefter. I framtiden hoppas jag att ingen ska behöva bygga upp stora varulager som ingen vill köpa. Det vinner både handeln och miljön på.

 

 

fredag 30 april

Nyheter


onsdag 20 oktober

Inkubera vill starta företag som underlättar för affärsänglar att investera i innovativa startups

Under 2022 planerar Inkubera att starta ett företag som gör det lättare för affärsänglar att investera i regionens innovativa startups och tillväxtbolag. Förutom affärsänglar i Örebroregionen och Inkubera, är målet att statligt ägda Saminvest ska ingå som tredje part i projektet. Konceptet bygger på att affärsänglarna investerar i företag som uppfyller Inkuberas grundkrav och att Saminvest sedan dubblar änglarnas investeringar. På så sätt skapas nya möjligheter till för riskvilligt kapital för bolagen samtidigt som affärsänglarnas riskexponering minskar. Arbetet med att få det nya ängelinvesterarbolaget till stånd finansieras av Inkubera, Region Örebro län och Örebro kommun.

fredag 8 oktober

Inkubera är en viktig investering för framtidens tillväxt

Inkubera stöttar innovativa tillväxtbolag i regionen genom affärscoachning, expertrådgivning och hjälp att hitta extern finansiering. – Vi arbetar med företag som ska bli framtidens motorer i det regionala näringslivet. De företag som vi på olika sätt har jobbat med sedan starten har hittills totalt omsatt 2 miljarder. Om företagen lyckas eller inte beror förstås främst på dem själva, men vi kan samtidigt konstatera att de flesta bolagen anser att vi har varit viktiga för deras utveckling.

torsdag 7 oktober

Sisirs idé gör det möjligt för barn utan tal att kommunicera och att nå sin fulla potential

Sisirs dotter föddes med en grav CP-skada som innebär att hon varken kan tala, gå eller använda händerna. Självklart gör det all typ av kommunikation svår. Men på sikt hoppas Sisir att han och hans dotter ska kunna nå varandra på ett helt nytt sätt. Sisir, som har tre mastersexamina – som industridesigner, visual designer och interaktionsdesigner – har en lösning som kraftigt förbättrar funktionshindrades möjligheter att förstå och kommunicera med omvärlden och utvecklas som människor. – Jag har studerat den senaste forskningen och testat i princip alla hjälpmedel jag kunnat hitta. Men tyvärr är det mesta baserat på gamla metoder vars resultat är svåra att mäta. Nu vill jag använda hela min erfarenhet för att hjälpa min dotter och andra med funktionsnedsättning.

tisdag 14 september

Årets länsvinnare av SKAPA-priset

Lisa Hasselblad och Jens Björkander på Sequrifid (SKAPA-priset) och Mattias Djurstedt på Nära & Naturligt (SKAPA talang) – så heter årets länsvinnare. – Egentligen skulle man vilja ut priser till alla finalister, säger landshövding Maria Larsson som överräckte checkarna på 30 000 kr till vinnarna. Men jag övertygad om att vi kommer att höra talas om dem allihop i framtiden.