IdentifieraDig säkerställer identiteten

Jens Björkander och Lisa Hasselgren från IdentifieraDig framför Inkuberas affärscoach Mattias Andershed.

Telefonen ringer. Det är från polisen. Mannen i andra änden ber att få träffa dig eftersom du bevittnade ett stort bråk i ett bostadsområde. Men hur vet du att det är polisen och inte våldsverkaren själv du talar med? Med hjälp av den digitala tjänsten IdentifieraDig skulle du slippa sväva i ovisshet.
– Myndigheter och privatpersoner har egentligen samma behov säger Lisa Hasselgren, på nystartade IdentifieraDig. Och behovet växer kontinuerligt.

Exemplet med samtalet från en förmodad polis är inte taget ur luften. Det överensstämmer med en faktisk händelse som Lisa själv upplevt. Tillsammans med Jens Björkander, kollega på det gemensamma konsultföretaget Grenit, har händelsen lagt den första pusselbiten till ett det nya gemensamma bolaget IdentifieraDig.
– Vi har gjort en marknadsundersökning för att kartlägga hur stort problemet är säger Jens. Den stärkte oss i vår uppfattning att behovet av identifiering är stort och utbrett. En av dem vi pratade med anmälde genast intresse av tjänsten.

Behovet, att kunna identifiera personer man kommer i kontakt med över telefon, finns i hela samhället. Offentlig och privat sektor kan visserligen identifiera medborgare med hjälp av e-legitimation, men medborgaren saknar möjlighet att identifiera personer som säger sig tillhöra offentlig- eller privat sektor. Säker identifikation av personer företag och myndigheter emellan är heller inte möjligt.

Jens och Lisa har lång erfarenhet av att jobba mot myndighetssverige i sin ordinarie konsultverksamhet.
– Många myndigheter har kravet på rättssäkerhet högt på sin dagordning. Här passar vår tjänst som hand i handske, säger Jens.

I samarbete med Inkubera och affärscoachen Mattias Andershed har tjänsten nu tagit form.
– Stöttningen från Inkubera och Mattias erfarenheter och kunskap har varit ovärderliga för oss, säger Lisa. Det har blivit en verklig boost, faktiskt. Tillsammans driver vi nu utvecklingen framåt med god fart. Dessutom är det toppen att ha tillgång till lokalerna hos Inkubera.

Identifiera Dig är en del av Inkuberas nystartade projekt kring förinkubation, som går ut på att stötta idéer och företag i tidigare faser.
– För oss kom Inkubera in i precis rätt läge, säger Lisa. Nu förverkligar vi en idé som annars kanske bara hade stannat just vid bara en idé, säger Lisa.

 

torsdag 16 april