Nyheter

IdentifieraDig säkerställer identiteten

Jens Björkander och Lisa Hasselgren från IdentifieraDig framför Inkuberas affärscoach Mattias Andershed.

Telefonen ringer. Det är från polisen. Mannen i andra änden ber att få träffa dig eftersom du bevittnade ett stort bråk i ett bostadsområde. Men hur vet du att det är polisen och inte våldsverkaren själv du talar med? Med hjälp av den digitala tjänsten IdentifieraDig skulle du slippa sväva i ovisshet.
– Myndigheter och privatpersoner har egentligen samma behov säger Lisa Hasselgren, på nystartade IdentifieraDig. Och behovet växer kontinuerligt.

Exemplet med samtalet från en förmodad polis är inte taget ur luften. Det överensstämmer med en faktisk händelse som Lisa själv upplevt. Tillsammans med Jens Björkander, kollega på det gemensamma konsultföretaget Grenit, har händelsen lagt den första pusselbiten till ett det nya gemensamma bolaget IdentifieraDig.
– Vi har gjort en marknadsundersökning för att kartlägga hur stort problemet är säger Jens. Den stärkte oss i vår uppfattning att behovet av identifiering är stort och utbrett. En av dem vi pratade med anmälde genast intresse av tjänsten.

Behovet, att kunna identifiera personer man kommer i kontakt med över telefon, finns i hela samhället. Offentlig och privat sektor kan visserligen identifiera medborgare med hjälp av e-legitimation, men medborgaren saknar möjlighet att identifiera personer som säger sig tillhöra offentlig- eller privat sektor. Säker identifikation av personer företag och myndigheter emellan är heller inte möjligt.

Jens och Lisa har lång erfarenhet av att jobba mot myndighetssverige i sin ordinarie konsultverksamhet.
– Många myndigheter har kravet på rättssäkerhet högt på sin dagordning. Här passar vår tjänst som hand i handske, säger Jens.

I samarbete med Inkubera och affärscoachen Mattias Andershed har tjänsten nu tagit form.
– Stöttningen från Inkubera och Mattias erfarenheter och kunskap har varit ovärderliga för oss, säger Lisa. Det har blivit en verklig boost, faktiskt. Tillsammans driver vi nu utvecklingen framåt med god fart. Dessutom är det toppen att ha tillgång till lokalerna hos Inkubera.

Identifiera Dig är en del av Inkuberas nystartade projekt kring förinkubation, som går ut på att stötta idéer och företag i tidigare faser.
– För oss kom Inkubera in i precis rätt läge, säger Lisa. Nu förverkligar vi en idé som annars kanske bara hade stannat just vid bara en idé, säger Lisa.

 

torsdag 16 april

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.