Nyheter

Hållbarhet en allt viktigare parameter för Inkubera-bolagen

Hållbarhet blir en allt hetare fråga, både för Inkubera och för företagen, berättar Julie Ammer, Inkubera.

Inkubera leder sina företag genom en så kallad Impact-analys som tydliggör företagens verksamhet ur hållbarhetsperspektiv och hur de kan bidra till FN:s globala mål. Julie Ammer, som är ansvarig får hållbarhetsarbetet på Inkubera, menar att hållbarhet som konkurrensmedel har ett helt annat genomslag idag jämfört med för bara ett par år sedan.
– Man kan nästan tala om ett paradigmskifte, säger hon. Med Impact-analysen hjälper vi företagen att integrera hållbarhetsprinciperna med själva affärsmodellen.

Inkubera värderar alla företag som man tar in i verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv redan vid deras ansökan. Och under tiden i inkubatorn, genomgår alla en Impact-analys för att göra det tydligt både för dem själva och för kunderna hur företaget bidrar till de globala målen.
– I Impact-analysen går vi igenom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det handlar inte om att göra små justeringar i verksamheten som att ta tåget i stället för bilen eller att sortera sopor. Det handlar om att få hela affärsmodellen – basen för verksamheten – att bidra till en mer hållbar värld. Vi utmanar även företagen att agera på ett sådant sätt att de kan driva hela sin bransch i rätt riktning.

Ett av företagen som genomgått Impact-analysen är Envivo, ett företag som har ”det cirkulära kontoret” som vision. I stället för att kunderna ska köpa nya möbler, erbjuder Envivo ändamålsenlig inredning – ny eller begagnad – mot en fast månadskostnad. Möbler cirkulerar sedan mellan företagen i takt med att deras behov förändras.
– Vår affärsmodell är ju redan från början hållbar, säger Magnus Engström, vd för Envivo. Men genom Impact-analysen har vi kunnat hitta nya vinklar som vi inte hade upptäckt på egen hand. Dessutom har vi blivit mer precisa i vilka mål vi vill uppnå på kort och lång sikt. Vårt arbete med hållbarhet har blivit ännu mer konkret och då känns det lite extra bra i hjärtat också.

Ett annat företag som gått igenom sin verksamhet med Impact-analysen är Impulso. Impulso koncept bygger på kommissionshandel där butik, leverantör och i vissa fall hyresvärd får betalt först när en vara säljs. Samtidigt bygger Impulso en digital infrastruktur som gör att alla i distributionskedjan kan se exakt vilka varor som säljs.
– Eftersom tillverkare och leverantörer till handeln kan se vilka varor som lämnar butik, kan de trimma sin produktion så att de inte tillverkar artiklar som inte kommer att säljas, säger företagets vd Viktoria Lindqvist. Hållbarhet är en viktig del av vår affärsmodell, men Inkubera har hjälp oss att bli ännu mer konkreta. Impact-analysen har en bra struktur som gör det lätt att prioritera de viktigast områdena för att nå ökad hållbarhet.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


måndag 8 maj

”Investeringen i vårt startup-program ger en avkastning på 12 gånger pengarna”

Sedan starten 2006 till 2021 omsatte Inkubera-bolagen nästan 3 miljarder, skapade nästan 2 500 årsarbetsplatser och drog in 765 miljoner i skatteintäkter. De totala kostnaderna för Inkubera var under samma period 91 miljoner. – Givetvis är det främst företagen själva somska ta åt sig äran, säger VD Fredrik Stenman. Vissa företag hade säkert klarat sig lika bra utan vårt stöd, men vi har också många exempel på när vår insats har varit avgörande. Hur man än mäter har det varit en lönsam investering för Örebroregionen.

onsdag 26 april

Lindepacs ersättare till cellplast ska lägga grunden för hållbart produktionscentrum i Lindesberg

Cellplast – eller ”frigolit” som det kallas i dagligt tal – produceras av olja och räknas till en av de stora miljöbovarna. Lindepac i Lindesberg har dock en ersättare på gång. Det nya materialet EWG är baserat på cellulosa som finns i alla levande växter. EWG kommer att utgöra basen för ett produktionscentrum som Lindepac vill bygga i Lindesberg.

tisdag 18 april

Firas hållbara lösning på det ”eviga problemet”

Hur många gånger har du försökt att skriva på en whiteboard med en uttorkad penna? Åtskilliga, antar vi. Bara i Sverige importerar vi cirka 36 miljoner whiteboard-pennor om året. Pennor som alltid – förr eller senare – hamnar i papperskorgen. Firas Kiwan har sedan 9-årsåldern drivits av att hitta lösningar på små och stora problem i vardagen, varav vissa har resulterat i patent. Och nu är han nära att lösa det smått eviga problemet med uttorkade whiteboard-pennor. Genom ett sinnrikt refillsystem kommer han att kunna ordna fungerade pennor och stora miljövinster.

torsdag 13 april

Storbritannien nästa för Binary Brains

Träffsäkra prognoser med hjälp av AI och kvalificerade statistiska analyser har gjort Binary Brains till ett av Örebros snabbast växande företag. I höstas tog bolaget hjälp av Inkubera och programmet Swedish Scaleups för att göra en internationell satsning. Resorna till de brittiska öarna kommer sannolikt att bli täta under våren, berättar vd, Jacob Kihlbaum. – Det här var en chans som vi inte kunde säga nej till. Tack vare stöttningen når vi ut på en internationell marknad betydligt snabbare än vad som annars hade varit möjligt.