Nyheter

Hållbarhet en allt viktigare parameter för Inkubera-bolagen

Hållbarhet blir en allt hetare fråga, både för Inkubera och för företagen, berättar Julie Ammer, Inkubera.

Inkubera leder sina företag genom en så kallad Impact-analys som tydliggör företagens verksamhet ur hållbarhetsperspektiv och hur de kan bidra till FN:s globala mål. Julie Ammer, som är ansvarig får hållbarhetsarbetet på Inkubera, menar att hållbarhet som konkurrensmedel har ett helt annat genomslag idag jämfört med för bara ett par år sedan.
– Man kan nästan tala om ett paradigmskifte, säger hon. Med Impact-analysen hjälper vi företagen att integrera hållbarhetsprinciperna med själva affärsmodellen.

Inkubera värderar alla företag som man tar in i verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv redan vid deras ansökan. Och under tiden i inkubatorn, genomgår alla en Impact-analys för att göra det tydligt både för dem själva och för kunderna hur företaget bidrar till de globala målen.
– I Impact-analysen går vi igenom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det handlar inte om att göra små justeringar i verksamheten som att ta tåget i stället för bilen eller att sortera sopor. Det handlar om att få hela affärsmodellen – basen för verksamheten – att bidra till en mer hållbar värld. Vi utmanar även företagen att agera på ett sådant sätt att de kan driva hela sin bransch i rätt riktning.

Ett av företagen som genomgått Impact-analysen är Envivo, ett företag som har ”det cirkulära kontoret” som vision. I stället för att kunderna ska köpa nya möbler, erbjuder Envivo ändamålsenlig inredning – ny eller begagnad – mot en fast månadskostnad. Möbler cirkulerar sedan mellan företagen i takt med att deras behov förändras.
– Vår affärsmodell är ju redan från början hållbar, säger Magnus Engström, vd för Envivo. Men genom Impact-analysen har vi kunnat hitta nya vinklar som vi inte hade upptäckt på egen hand. Dessutom har vi blivit mer precisa i vilka mål vi vill uppnå på kort och lång sikt. Vårt arbete med hållbarhet har blivit ännu mer konkret och då känns det lite extra bra i hjärtat också.

Ett annat företag som gått igenom sin verksamhet med Impact-analysen är Impulso. Impulso koncept bygger på kommissionshandel där butik, leverantör och i vissa fall hyresvärd får betalt först när en vara säljs. Samtidigt bygger Impulso en digital infrastruktur som gör att alla i distributionskedjan kan se exakt vilka varor som säljs.
– Eftersom tillverkare och leverantörer till handeln kan se vilka varor som lämnar butik, kan de trimma sin produktion så att de inte tillverkar artiklar som inte kommer att säljas, säger företagets vd Viktoria Lindqvist. Hållbarhet är en viktig del av vår affärsmodell, men Inkubera har hjälp oss att bli ännu mer konkreta. Impact-analysen har en bra struktur som gör det lätt att prioritera de viktigast områdena för att nå ökad hållbarhet.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 22 juni

Binary Brains skriver avtal med PostNord TPL

Inkubera-företaget Binary Brains ska hjälpa PostNord TPL att optimera lagerhållningen på det nya 90 000 kvm stora centrallager utanför Norrköping. Binary Brains är experter på att med hjälp av AI skapa prognoser med hög träffsäkerhet åt sina kunder. Med Binary Brains hjälp kommer nu de 15 000 artiklarna i PostNord TPL:s lager att placeras optimalt för bästa möjliga logistiska flöde. I slutänden handlar det om att korta PostNords leveranstider. – Det är med stolthet och glädje Binary Brains är legobiten som möjliggör för PostNord TPL att ta nästa steg i att optimera sin lagerverksamhet, säger vd Jacob Kihlbaum i ett pressmeddelande.

torsdag 16 juni

14 av 18 företag ger Inkubera högsta möjliga betyg

Inkubera har genomfört sin årliga kundundersökning bland de företag som fanns i Inkubatorn under 2021. Av 24 bolag, svarade 18 på den utskickade enkäten och 14 av företaget gav betyget 10 av 10 möjliga på frågan ”I vilken grad skulle du rekommendera Inkubera till en kollega eller vän?”. I stort sett samtliga företag menar dessutom att Inkubera bidragit positivt till deras utveckling. – Givetvis är det mycket glada över att företagen är nöjda med den stöttning de får, säger vd Fredrik Stenman.

fredag 3 juni

Ecdesigns 3D-verktyg säljs i 160 länder. ” Vi växer genom att hjälpa andra att lyckas.”

Örebro-företagets programvara gör att säljare utan speciella förkunskaper kan skapa professionella 3D-ritningar på bara en timme. Richard Grönberg startade Ecdesign för 18 år sedan med en vision. Nu – i och med lanseringen av version 5 – har den tekniska utvecklingen kommit ifatt det han såg för sin inre syn. – Det ska vara som att lyfta på locket till ett dockhus, men där allt ser ut och låter som i verkligheten. Vi hjälper säljare världen över att väcka tråkiga, platta offerter till liv så att de lyckas bättre i sitt jobb.  

tisdag 31 maj

”Inkubera fick oss tidigt att tänka skalbarhet. Swedish Scaleups är ett naturligt nästa steg”

För ett och ett halvt år sedan drog Magnus Engström i gång Envivo med visionen att ändra invanda tankemönster kring kontorsinredning. I stället för att företag ska behöva köpa nya möbler (och slänga de gamla) varje gång deras behov förändras, erbjuder Envivo ändamålsenlig inredning mot en fast månadskostnad. Inredningen kan bestå av både nya och återbrukade möbler. Efter mycket vridande och vändande på affärsmodellen, börjar nu bitarna falla på plats, menar Magnus. – Vi har hittat en form som passar både oss och kunderna. Nu är vi redo att skala upp.