Nyheter

Hållbarhet en allt viktigare parameter för Inkubera-bolagen

Hållbarhet blir en allt hetare fråga, både för Inkubera och för företagen, berättar Julie Ammer, Inkubera.

Inkubera leder sina företag genom en så kallad Impact-analys som tydliggör företagens verksamhet ur hållbarhetsperspektiv och hur de kan bidra till FN:s globala mål. Julie Ammer, som är ansvarig får hållbarhetsarbetet på Inkubera, menar att hållbarhet som konkurrensmedel har ett helt annat genomslag idag jämfört med för bara ett par år sedan.
– Man kan nästan tala om ett paradigmskifte, säger hon. Med Impact-analysen hjälper vi företagen att integrera hållbarhetsprinciperna med själva affärsmodellen.

Inkubera värderar alla företag som man tar in i verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv redan vid deras ansökan. Och under tiden i inkubatorn, genomgår alla en Impact-analys för att göra det tydligt både för dem själva och för kunderna hur företaget bidrar till de globala målen.
– I Impact-analysen går vi igenom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det handlar inte om att göra små justeringar i verksamheten som att ta tåget i stället för bilen eller att sortera sopor. Det handlar om att få hela affärsmodellen – basen för verksamheten – att bidra till en mer hållbar värld. Vi utmanar även företagen att agera på ett sådant sätt att de kan driva hela sin bransch i rätt riktning.

Ett av företagen som genomgått Impact-analysen är Envivo, ett företag som har ”det cirkulära kontoret” som vision. I stället för att kunderna ska köpa nya möbler, erbjuder Envivo ändamålsenlig inredning – ny eller begagnad – mot en fast månadskostnad. Möbler cirkulerar sedan mellan företagen i takt med att deras behov förändras.
– Vår affärsmodell är ju redan från början hållbar, säger Magnus Engström, vd för Envivo. Men genom Impact-analysen har vi kunnat hitta nya vinklar som vi inte hade upptäckt på egen hand. Dessutom har vi blivit mer precisa i vilka mål vi vill uppnå på kort och lång sikt. Vårt arbete med hållbarhet har blivit ännu mer konkret och då känns det lite extra bra i hjärtat också.

Ett annat företag som gått igenom sin verksamhet med Impact-analysen är Impulso. Impulso koncept bygger på kommissionshandel där butik, leverantör och i vissa fall hyresvärd får betalt först när en vara säljs. Samtidigt bygger Impulso en digital infrastruktur som gör att alla i distributionskedjan kan se exakt vilka varor som säljs.
– Eftersom tillverkare och leverantörer till handeln kan se vilka varor som lämnar butik, kan de trimma sin produktion så att de inte tillverkar artiklar som inte kommer att säljas, säger företagets vd Viktoria Lindqvist. Hållbarhet är en viktig del av vår affärsmodell, men Inkubera har hjälp oss att bli ännu mer konkreta. Impact-analysen har en bra struktur som gör det lätt att prioritera de viktigast områdena för att nå ökad hållbarhet.

torsdag 16 december

Nyheter


torsdag 2 december

Sportpengen: ”Vi ska växa med 400 % på tolv månader”

Sportpengen är en digital plattform driver lagen insamlingskampanjer som maximerar intäkterna i förhållande till arbetsinsatserna. I stället för att exempelvis sälja lotter, kakor eller underkläder, bidrar de som vill stötta föreningarna med en fast summa varje månad eller vid varje mål eller seger. Nu utökar grundaren Per Hjaldahl teamet och tar in nytt kapital för att finansiera en snabb expansion. – Vi siktar på en användartillväxt på 400 % de närmaste 12 månaderna. Innan jul stänger vi även vår första kapitalrunda.

fredag 26 november

Johanna: ”Efter varje träff ville jag jobba hela natten. Alla med en idé borde ansöka.”

För andra gången genomförde Inkubera under hösten ”Prepare”, ett program som vänder sig till unga innovativa företag som i regel ännu inte nått ut till marknaden. – Med Prepare fångar vi upp spännande människor med spännande idéer, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Man kan säga att Prepare är som en snabb grundkurs i entreprenörskap. Genom att deltagarna även får chansen att träffa flera av våra mer etablerade företag, hjälper det även till att bygga vår community av innovativa tillväxtföretag i regionen.

onsdag 10 november

Moon Smart Focus nu på en internationell marknad

När grundaren och filmskaparen Miko Lazic första gången kom i kontakt med Inkubera 2014, hade han en strålande idé, men långt ifrån någon färdig produkt eller utarbetat affärsmodell. Med 10 miljoner i nytt kapital, medverkan i sex större TV- och filmproduktioner under våren och förberedelser i gång för den första Hollywood-produktionen, etablerar sig nu Moonlighting Industries internationellt.

tisdag 2 november

Period Pack går från 0 till 4 miljoner på ett år. ”Vi kastar oss bara ut!”

Period Pack startade som ett UF-företag i början av 2017 av Lova Svensson och Amanda Mattsson. Idén var redan från början att erbjuda gratis mensskydd via automater placerade hos företag och organisationer. Efter bildande av aktiebolag och löpande produktutveckling, var de redo att möta marknaden i slutet av december förra året. Nu finns deras mensskydd på ungefär 1000 toaletter – och de blir fler i rask takt. – Jag tror att en av våra styrkor är att vi inte tvekar, Amanda Mattsson. Vi kastar oss bara ut. Tillgång till mensskydd borde vara lika självklart som tvål och toalettpapper.