Vi hjälper dig att utveckla idéer inom hela livsmedelskedjan

 

Vi stöttar utvecklingen av tillväxtföretag och nya innovationer inom hela livsmedelskedjan – från att maten produceras till att den ligger på våra tallrikar. Vi riktar oss till företag och entreprenörer i hela landet genom programmet Foodinova samtidigt som vi gör särskilda insatser i Örebroregionen. Har du en innovativ produkt- eller affärsidé och vill få tillgång till experter, affärsstöd, lab- eller testmiljöer? Vi stöttar dig i din utveckling och ger dig tillgång till vårt omfattande kontaktnät.

Örebroregionen har varit ett starkt fäste för livsmedelsproduktion i decennier. Restaurang och hotellhögskolan campus Grythyttan bedriver måltids- och värdskapsforskning och är en av landets ledande akademiska utbildare inom måltidsområdet. Inkubera har tillsammans med Krinova det nationella uppdraget att öka kapaciteten och utvecklingen inom hela livsmedelskedjan genom programmet Foodinova.

Foodinova – för hela livsmedelskedjan i hela landet
Foodinova drivs av Inkubera och Krinova i Kristianstad. Programmet riktar sig till landets samtliga innovativa företag inom livsmedelskedjan, det vill säga alla företag som på något sätt medverkar till att livsmedel når fram till slutkonsumenterna. Har du ett utvecklingsprojekt kan vi sammanföra dig med ledande expertis inom området för att både utveckla din produkt, företag eller nå nya marknader.

Grythyttans Innovation Hub livsmedelskedjan olika aktiviteter
Har du en idé om en ny produkt eller tjänst? Bär du på tankar om hur man kan utveckla besöksnäringen eller livsmedelsbranschen? Eller vill du kanske starta ett företag i en annan bransch? Oavsett om du är företagare eller inte, är du varmt välkommen till oss. Grythyttans Innovation Hub vänder sig till alla studenter och företag i Hällefors kommun som vill förverkliga sin företagsidé.

 

 

Vi är ditt bollplank, hjälper dig att få kontakt med rätt experter ger dig tillgång till ett brett kontaktnät för att utveckla din idé. Grythyttan Innovation Hub kommer att bjuda in till träffar och workshops för att föda nya idéer, hitta nya lösningar och hjälpa företag att växa och nå nya marknader.

Här kan du som är företagare – ny eller redan etablerad – också få hjälp med att:
• få kontakter med experter och forskare för att utveckla din produkt.
• hitta laboratorier, testmiljöer och andra resurser som du behöver.
• få hjälp att nå nya marknader, nationellt som internationellt.
• hitta och söka finansiering för ditt projekt.
• utveckla dina affärsmodeller, planer och ditt företag.
• skapa och koordinera samarbeten med andra företag.

Huben kommer i huvudsak att fokusera på innovationer inom och i anslutning till livsmedelskedjan, men alla med en produkt- eller företagsidé är varmt välkomna.

Fler nyheter