Nyheter

Finanslogik optimerar risk och låneränta för landets kommuner och regioner

Emil Mobäck och Johan Olander, Finanslogik.

Nystartade Finanslogik i Sverige AB har utvecklat ett verktyg för att optimera kundernas skuldförvaltning. Enkelt uttryckt hjälper de kommuner och regioner att låna pengar så billigt som möjligt utan att ta för stora risker.– Vi har ett upplägg som vi är ensamma om, säger Johan Olander på Finanslogik. Vi har en egen metod att bygga strategier med utgångspunkt från kundernas investeringsplaner och deras ekonomi.
– Kommuner och regioner kan inte ta högre risker än de klarar av, men de ska förstås inte heller betala mer i ränta än nödvändigt. Med vår hjälp hittar de balansen, tillägger Emil Mobäck.

När jag träffar Emil och Johan är det deras allra första dag som egna företagare. Men de är långt ifrån några duvungar. Utöver att de är diplomerade finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm, har de jobbat i flera år som kundansvariga på Kommuninvest, ett Örebro-företag som lånar ut pengar till de flesta av Sveriges kommuner och regioner.
– Åtminstone till en början kommer vi att vända oss till samma målgrupp, säger Johan. Men medan Kommuninvests erbjuder attraktiva lån, är vår huvudfokus skräddarsydd rådgivning. Vi hjälper kommunerna att ta kontrollen över sin skuldförvaltning.

Finanslogiks modell är uppdelad i tre huvudfaser. Den första delen innefattar en strategi för skuldförvaltningen som bottnar i kundens finansiella styrka och framtidsplaner. Del två handlar om att säkerställa att de finansiella styrdokumenten – som kommunerna har att rätta sig efter i framtiden – stöttar den valda strategin. Sist men inte minst hjälper Finanslogik kunderna med sin operativa förvaltning, det vill säga att hitta de mest optimala löptiderna och de mest prisvärda alternativen vid varje enskild upplåning.
– Våra närmaste kunder är ekonomi- och finanschefer inom offentlig sektor. Vi kommer hjälpa dem att fatta trygga och välgrundade beslut som de lättare kan kommunicera till den övriga organisationen. Tillsammans med kunderna bygger vi en strategi som hänger ihop med den övriga verksamheten.

Finanslogik är ett Inkubera-företag redan från starten. På sikt är siktet inställt på att utveckla en affärsmodell och ett mer digitaliserat verktyg som gör det möjligt att växa skalbart.
– Vi är glada över att Inkubera tror på oss och vi ser med förväntan fram emot den stöttning vi kommer att få, säger Johan. Vi vet var vi har våra styrkor, men också var vi har våra luckor. Inkubera har handplockat, Michael Blix, en affärscoach med erfarenhet av dataanalys, IT-system och att växa snabbt på marknaden. Vår gemensamma utmaning är att hitta en hållbar och skalbar affärsmodell förpackat i en skalbar produkt.

Både Emil och Johan menar att det finns goda möjligheter att växa. Dels finns en stor marknad i Sverige, dels finns liknande marknader i de övriga nordiska länderna.
– Vi hoppas kunna växa med 30 nya kunder om året, säger Emil. Vi börjar med de relationer som vi redan har för att sedan växa vidare steg för steg på nya marknader.

tisdag 8 december

Nyheter


torsdag 18 februari

Mattias motverkar världssvälten med ny hållbar metod för fiskodling

Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor, men innebär i regel stor miljöbelastning. I samband med sin kandidatuppsats vid Örebro universitet fick Mattias Djurstedt kontakt med två världsledande auktoriteter inom området. Tillsammans startade de bolaget Nära & Naturlig för att kunna lansera en ny hållbar modell för fiskodling. – Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar, säger Mattias. Tillsammans vill vi göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt.

måndag 1 februari

Flipp eller flopp – Binary Brains förutser nya produkters potential

Binary Brains är Örebroföretaget som har svart bälte i att bygga intelligenta prognoser med hjälp av AI. Den senaste tillämpningen av företagets teknik, är en lösning på dagligvarubranschens kanske tuffaste utmaning – produktlanseringar. – Upp emot nio av tio lanseringar är floppar historiskt sett, säger vd Jacob Kihlbaum. Vi har skapat en modell som visar vad som krävs för att en ny produkt ska lyckas.

måndag 25 januari

MadePerfect – som ett Hotels.com för företagstjänster

Städning, kontorslokaler, kontorsutrustning – en stor del av företagens utgifter består av varor och tjänster som stöttar verksamheten, men som inte direkt påverkar resultatet. Eftersom företagens kunskap och engagemang i regel är lågt innebär det ofta för låg kvalitet till för höga priser. Med nystartade MadePerfect vill Stybjörn Swenzén ändra på det. Lösningen är matchningsplattform för produkter och stödtjänster – ungefär som en bokningssida för hotell på nätet. – Vi vill ge köparna god överblick så att de kan göra bättre inköp, säger Styrbjörn. Den respons vi hittills fått är fantastiskt, både från säljar- och från köparleden.

torsdag 21 januari

Sista 9 växer och tar in 1 mkr i nytt kapital

Sista 9 är golfappen som gör det möjligt att boka golfbanornas sista nio hål. Det innebär att spelarna i högre utsträckning kan komma ut på banan samtidigt som golfklubbarna kan öka såväl beläggning som intäkter. – Under 2020 fick många nya kunder, säger vd:n och grundaren Hannes Rydell, 21. Nu kliver nya ägare in och skjuter till drygt 1 mkr. Investeringen gör att vi kan göra vår produkt ännu bättre och kan fortsätta växa.