Färre arbetsplatsolyckor med Retenua

RefleX Evaluation Kit - Sensor Front[2]

Varje år sker över 5 miljoner arbetsplatsolyckor i Europa. Olyckor med fordon på byggarbetsplatser, lager och i gruvor är en av de vanligaste orsakerna. Inkubera-bolaget Retenua har rötterna i sensorforskningen på Örebro Universitet. Arbetet har resulterat i ett nytt system för att minska risken för att någon blir påkörd på arbetsplatser. Nu har man fått EU-pengar för att utvärdera sina prototyper och sedan är det dags för lansering.

En av de hetaste trenderna inom bilbranschen är system som upptäcker fotgängare och bromsar fordonet så att olyckor kan undvikas. De system som finns för personbilar har dock brister som gör att de inte fungerar så bra i professionella miljöer.

– Det finns ingen riktigt bra standardlösning för tunga fordon berättar, Rafael Mosberger, forskare på Örebro Universitet och en av grundarna till Retenua. Systemen för personbilar kan identifiera endast stående personer i goda ljusförhållanden. Vi har utvecklat en lösning som upptäcker människor oberoende av kroppspositon. Dessutom fungerar det i allt från starkt motljus till totalt mörker.

Ett annat krav på ett nytt system är att det inte får blir för dyrt. Även om alla inser att säkerhet är viktigt, måste slutkunderna till sist vara villiga att betala för den.

– Det finns andra tekniska lösningar som kräver att alla på en arbetsplats har på sig specialvästar med sändare för att kunna bli upptäckta, men det skulle bli ganska dyrt. Vi har utvecklat ett system som upptäcker alla som har en vanlig skyddsväst med reflexer.

I dagarna fick Retunua cirka 400 000 kr i EU-bidrag via konsortiet EIT Rawmaterials. Pengarna ska bland annat användas till att säkerställa att systemet fungerar även i tuffa gruvmiljöer och till marknadsanalyser. Parallellt med detta arbete, ska bolagets andra generation av prototyper testas av presumtiva kunder inom bygg-, logistik- och gruvnäringen.

– Redan för ett par år sedan vände sig industrin till oss inom sensorforskningen på Örebro Universitet för att höra om vi hade en lösning på problemet med alla olyckor. Så vi vet att behovet finns.

Marknadspotentialen för Retenuas system är gigantisk. Totalt tillverkas cirka 10 000 fordon för gruvnäringen, 500 000 för byggindustrin och 1 000 000 gaffeltruckar för logistiksektorn om året. Till detta kommer alla gamla fordon som också kan utrustas med företagets teknik.

– Givetvis kommer inte vår teknik att hamna på alla fordon. Man vi har en stor marknad att växa på och kravenpå säkra arbetsmiljöer växer kontinuerligt.

Någon gång under 2018 hoppas Rafael att lansering och serietillverkning skall komma igång.

måndag 23 oktober