Nyheter

Embrace Safety – ett växande företag inom brottsbekämpning

Johan Rydberg, Elin Norrbin, Hannes Grafström och Henrik Andershed på Embrace Safety.

Med kriminologisk forskning som grund har Henrik Andershed och hans kollegor byggt Embrace Safety, ett företag som hjälper kommuner, polisen, bostadsföretag och andra organisationer att förebygga brott och främja trygghet. Sedan starten 2016 har företaget växt till sex medarbetare och man har avtal med 45 kommuner. Göteborgs stad är den senaste i raden.
– Vi firar varje ny kund, säger Henrik. Men att Sveriges näst största stad väljer oss som långsiktig partner efter att ha analyserat oss utifrån och in i 1,5 år är förstås en extra fjäder i hatten.

Embrace Safety erbjuder systemstödet, programmet EMBRACE, men också löpande kunskapsstöd till sina kunder. Systemstödet gör det enklare att skapa en helhetsbild så att kommunerna får en rättvisande bild av brottsligheten. Med stöd av EMBRACE blir nästa steg att prioritera var och hur man bör sätta in konkreta åtgärder så att resurserna används så kostnadseffektivt som möjligt. Det kan exempelvis handla om att öka belysningen, utökad patrullering på vissa platser eller sociala insatser på en skola eller i ett bostadsområde.
– Vi erbjuder alltid kunskapsstödet tillsammans med systemstödet, berättar Henrik. Utöver stöd vid analyser och åtgärdsprogram, stöttar vi kommunerna i deras övergripande arbete. En viktig pusselbit för att få till en långsiktig minskning av brottsligheten, är exempelvis att kommunerna skapar samarbeten med flera aktörer så som polis, bostadsbolag men också aktörer inom näringslivet.

Företaget vill fortsätta växa.
– Inom några år hoppas vi att antalet kommuner som använder EMBRACE ska ha passerat 100. Men framför allt drivs vi av att kunna göra världen bättre. Om vi kan hjälpa kommunerna till ett bättre brottsförebyggande arbete, kommer det att resultera i minskad brottslighet, tryggare innevånare och färre skjutningar.  Det genomsyrar allt vi gör.

Embrace Safety har sin bakgrund i Örebro universitet och i Henrik Andersheds forskning där (han är professor i kriminologi och psykologi) och kom tidigt i kontakt med Inkubera.
– Stöttningen både från Holdingbolaget på Örebro universitet och från Inkubera har varit fantastisk. Embrace Safety hade inte kommit till om inte Holding och innovationsstrukturen på Örebro universitet hade funnits. Både de och Inkubera har varit ett viktigt stöd längs vägen, menar han.

Genom Swedish Scaleups väntar nu ett ISO-arbete och certifiering.
– Swedish Scaleups är ett naturligt steg för oss. Vi har inom ramen för det programmet genomfört en social hållbarhetsanalys och fått en genomlysning av affärsidé och verksamhet. Nu sätter vi också i gång med ett ISO-arbetet. Det har blivit ett allt viktigare krav från flera av våra kunder. Att ha kvalitetssäkringen på plats kommer att underlätta vår fortsatta tillväxt, säger Henrik.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


måndag 27 november

Jolivo – en smart resekompis i fickan

En av de första sakerna Oscar Nilsson berättade när jag träffade honom på Java i centrala Örebro, är att han och Jolivo vill skaka om resebranschen. – Vi vill rädda våra framtida kunder från de värsta turistfällorna när de är ute och reser. Med hjälp av den AI-lösning som vi vill skapa, vill vi lära känna kunderna så väl att vi kan ge skräddarsydda tips. Vi har ett starkt team som känner resebranschen väl. Där finns stora utmaningar som vi vill adressera med Jolivo.

måndag 20 november

Fibes – möbeltapetserarnas bästa kompis

Erika Orvendal känner tapetserarbranschen från insidan – hon har själv drivit en egen verkstad i flera år. Hon har upplevt glädjen i att ge slitna möbler nytt liv, men också frustrationen över att tidsödande administration äter upp lönsamheten. – Hela tanken med Fibes är göra det lättare för tapetserare att leva på sin verksamhet. Exempelvis får de tillgång till en gratislösning som spar dagar av administrativt arbete varje gång leverantörerna justerar sina priser.

måndag 6 november

Europas största tillverkare av flipperspel finns i Örebro

I en anonym lokal i Bettorps Industriområde strax norr om Örebro, döljer sig en väl bevarade hemlighet. Pinball Brothers startade för tre år sedan och är idag Europas största tillverkare av flipperspel. Via avtal med såväl Disney som rockgruppen Queen, har man etablerat sig som något av en nytänkare i en konservativ bransch. – Flipperspelsvärlden är begränsad, men ändå större än man kanske kan tro – inte minst i USA, säger vd Daniel Janson. Som ett ungt europeiskt företag sticker vi ut på flera sätt.

måndag 30 oktober

HerCycle skapar individuella hälsoprogram i harmoni med kvinnors menscykler

Menstruation påverkar halva jordens befolkning. Ändå återstår mycket forskning och kunskap om hur menscykeln påverkar kvinnors hälsa och välbefinnande. Genom den app som Ida Stjernström och Ghia Yuson utvecklar, kommer kvinnor att få ökad kunskap och hjälp att anpassa sin kost och träning så det sker i samklang med menscykelns olika stadier. – Upp till 90 % av alla kvinnor upplever fysiska och/eller psykiska symptom under sin mens, säger Ida. Samtidigt är det över 40 % av dessa som inte svarar på de behandlingar som finns. Vårt syfte är att stärka kvinnor under hela deras menstruationscykel så att deras välmående förbättras.