Nyheter

Embrace Safety – ett växande företag inom brottsbekämpning

Johan Rydberg, Elin Norrbin, Hannes Grafström och Henrik Andershed på Embrace Safety.

Med kriminologisk forskning som grund har Henrik Andershed och hans kollegor byggt Embrace Safety, ett företag som hjälper kommuner, polisen, bostadsföretag och andra organisationer att förebygga brott och främja trygghet. Sedan starten 2016 har företaget växt till sex medarbetare och man har avtal med 45 kommuner. Göteborgs stad är den senaste i raden.
– Vi firar varje ny kund, säger Henrik. Men att Sveriges näst största stad väljer oss som långsiktig partner efter att ha analyserat oss utifrån och in i 1,5 år är förstås en extra fjäder i hatten.

Embrace Safety erbjuder systemstödet, programmet EMBRACE, men också löpande kunskapsstöd till sina kunder. Systemstödet gör det enklare att skapa en helhetsbild så att kommunerna får en rättvisande bild av brottsligheten. Med stöd av EMBRACE blir nästa steg att prioritera var och hur man bör sätta in konkreta åtgärder så att resurserna används så kostnadseffektivt som möjligt. Det kan exempelvis handla om att öka belysningen, utökad patrullering på vissa platser eller sociala insatser på en skola eller i ett bostadsområde.
– Vi erbjuder alltid kunskapsstödet tillsammans med systemstödet, berättar Henrik. Utöver stöd vid analyser och åtgärdsprogram, stöttar vi kommunerna i deras övergripande arbete. En viktig pusselbit för att få till en långsiktig minskning av brottsligheten, är exempelvis att kommunerna skapar samarbeten med flera aktörer så som polis, bostadsbolag men också aktörer inom näringslivet.

Företaget vill fortsätta växa.
– Inom några år hoppas vi att antalet kommuner som använder EMBRACE ska ha passerat 100. Men framför allt drivs vi av att kunna göra världen bättre. Om vi kan hjälpa kommunerna till ett bättre brottsförebyggande arbete, kommer det att resultera i minskad brottslighet, tryggare innevånare och färre skjutningar.  Det genomsyrar allt vi gör.

Embrace Safety har sin bakgrund i Örebro universitet och i Henrik Andersheds forskning där (han är professor i kriminologi och psykologi) och kom tidigt i kontakt med Inkubera.
– Stöttningen både från Holdingbolaget på Örebro universitet och från Inkubera har varit fantastisk. Embrace Safety hade inte kommit till om inte Holding och innovationsstrukturen på Örebro universitet hade funnits. Både de och Inkubera har varit ett viktigt stöd längs vägen, menar han.

Genom Swedish Scaleups väntar nu ett ISO-arbete och certifiering.
– Swedish Scaleups är ett naturligt steg för oss. Vi har inom ramen för det programmet genomfört en social hållbarhetsanalys och fått en genomlysning av affärsidé och verksamhet. Nu sätter vi också i gång med ett ISO-arbetet. Det har blivit ett allt viktigare krav från flera av våra kunder. Att ha kvalitetssäkringen på plats kommer att underlätta vår fortsatta tillväxt, säger Henrik.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


tisdag 22 november

Vi söker ny programansvarig

Har du varit med om minst en tillväxtresa, är bra på affärsutveckling och älskar att hjälpa människor att lyckas? Då kan du bli en del av vårt team. Vi söker en ansvarig för vårt Prepare-program. Senast 4 december behöver vi din ansökan.

måndag 21 november

Apoteagrundare investerar i landbaserad odling av fick och räkor

Mattias Djurstedt deltog 2020 i Inkuberas prepare-program med sin satsning på hållbar och landbaserad odling av fisk och räkor. Nu får han med sig en verklig tungviktare på resan. Pär Svärdson, som grundat både Apotea och Adlibris, har beslutat att investera 3 mkr i företaget. – Det här är ett bra första steg mot våra stora visioner. säger Mattias Djurstedt. Vårt mål är att 20 procent av fisk- och räkproduktionen i världen ska ske med vår teknik till 2050, som idag är vd för sitt bolag Cresponix.

måndag 7 november

Amet Drive gör det enklare att samåka

Allt började som ett UF-projekt på Degerforsgymnasiet. Idag har Amet Drive, det vill säga Amelia Losander och Isra Albeatar, 400 användare och en dröm om att förändra våra resvanor. Med appen Amet Drive sammanför de den som har ledig plats i bilen med den som vill göra en billig och hållbar resa.

fredag 4 november

Sparbanksstiftelsen Nyas innovationslån hjälper Inkubera-företagen att växa

Sedan några år tillbaka har Inkubera ett samarbete med Sparbankstiftelsen Nya. Samarbetet innebär att stiftelsen finansierar utveckling i utvalda Inkubera-bolag via förmånliga innovationslån. Första omgången företag har redan betalat tillbaka sina lån, vilket gör att pengarna kan gå vidare och göra nytta hos andra företag. – Med innovationslånen vill vi hjälpa bolag i tidiga skeden att utvecklas säger Peter Almroth, vd på Sparbanksstiftelsen Nya.