EMBRACE attraherar nytt kapital och får ny vd

EMBRACE nya ägarkonstellation: Johan Rydberg, Anton Fahlgren, Anná Ragen (Örebro Universitet Holding) och Henrik Andershed.

På bara några månader ökade Inkubera-företaget EMBRACE kundstocken från fem till 20 kommuner. Framgångarna för bolaget har nu attraherat företagaren Johan Rydberg, som kliver in som ny delägare och vd.
– EMBRACE  är ett innovativt företag på en marknad där det inte fanns några andra aktörer, säger han.

EMBRACE är ett digitalt verktyg för att kartlägga, analysera och förebygga brott. Verktyget hjälper kommuner att i samarbete med polisen och fastighetsbolag att få bättre överblick så att de kan prioritera de insatser som gör störst nytta.

Hittills har företaget i stor utsträckning drivits av Henrik Andershed, som i grunden är forskare snarare än företagare. EMBRACE snabba tillväxt har bidragit till att man nu lyckats attrahera den nye vd och delägaren Johan Rydberg.
– Johan är verkligen en person med gedigen erfarenhet från företagsvärlden som har byggt upp och sålt företag och gjort hela den resan, säger Henrik Anderhed. Han blir en jätteviktig injektion för oss. Johan kommer att göra oss ännu mer framgångsrika och sprida EMBRACE till ännu fler kommuner.

Ny delägare är också medarbetaren Anton Fahlgren som redan är en nyckelperson inom utbildning och handledning. It-företaget Nethouse säljer samtidigt sina andelar i bolaget och Örebro Universitet Holding minskar kraftigt sitt ägande. Det innebär att de personer som arbetar i företaget nu också tillsammans kommer att vara majoritetsägare.

Nya vd:n Johan Rydberg fick upp ögonen för bolagets affärsidé och blev intresserad.
– Jag anser att EMBRACE verkar på en framtidsbransch, som det på ett personligt plan känns väldigt spännande att få jobba med. Jag ser en väldigt stor potential för EMBRACE och tror att vi kommer att växa fort och att vi kommer att kunna utveckla nya produkter som breddar vår portfölj.

Sedan starten har bolaget stöttats av innovationsstödsystemet inom Örebro universitet Holdig AB och av Inkubera, något som Henrik Anderhed ser som en framgångsmodell.
– Stöttningen både från Holdingbolaget och från Inkubera har varit fantastisk. EMBRACE hade inte kommit till om inte Holding och innovationsstrukturen på Örebro universitet hade funnits. Det var de som pushade mig till att starta en verksamhet och att det här är en bra idé. Både de och Inkubera har varit ett väldigt bra stöd längs vägen, menar han.

tisdag 18 augusti