Nyheter

”Det här är avgörande för vår framtida tillväxt”

Johan Rydberg, Elin Norrbin, Hannes Grafström och Henrik Andershed på Embrace Safety.

Embrace Safety hjälper kommuner, polisen, bostadsföretag med flera organisationer att förebygga brott och främja trygghet bland befolkningen.Kriminologisk forskning ligger som ett fundament till företagets kompetens – företagets grundare, Henrik Andershed, är professor i kriminologi vid Örebro universitet. Företaget är inte stort, men växer snabbt. Vd, Johan Rydberg, kan blicka tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2022.
– Förra året fördubblade vi vår omsättning jämfört med 2021. Det beror både på att våra befintliga kunder köper mer tjänster av oss och att flera nya kunder har tillkommit.

Två av de nyare kunderna är extra prestigefulla. Dels Göteborg Stad, som efter att ha analyserat Embrace Safety i 18 månader kommit fram till att de vill investera i systemet. Dels Helsingborgs kommun, som allmänt betraktas som ledande inom det kommunala brottsförebyggande arbetet.
– Det betyder jättemycket för oss att de här två kommunerna väljer Embrace Safety. Det ger en tydlig signal till övriga kommuner att vi verkligen håller måttet, säger Johan.

Sedan ett år tillbaka deltar Embrace Safety i tillväxtprogrammet Swedish Scaleup som Inkubera driver med flera andra inkubatorer i östra Mellansverige.
– Det har funkat bra hela vägen, säger Johan. Bland de första sakerna vi gjorde var en hållbarhetsanalys, något som vi saknade. Den fick oss att bättre förstå på hur vi konkret ger ett bidrag till våra kunder ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom är sammanställningen något som våra kunder efterfrågar.

En bärande tanke i Swedish Scaleups är stor lyhördhet gentemot företagen snarare än förutbestämda insatser. Embrace Safety var i stort behov av att genomföra ett kvalitetsarbete, något som programmet var med och finansierade.
– Kanske låter det inte så spännande med kvalitetssäkring, men för oss är det helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta växa – inte minst eftersom det kommer ny lagstiftning nästa år. Det vi nu genomför är en certifiering enligt ISO 27001 som fokuserar kring informationssäkerhet. Vi hanterar en del känslig information och för våra kunder är det ett krav att vi kan hantera exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt.

Embrace har vuxit snabbt. Bolaget har nu över 50 kommuner i kundstocken och är just i färd med att utöka sin personalstyrkan från fem till sju personer.
– Ja, det rullar på bra, säger Johan. Men fortfarande finns det mycket att göra. Majoriteten av kommunerna i Sverige använder ju ännu inte Embrace och generellt finns det som alla vet mer att göra för att bygga ett tryggare samhälle. Det är det som driver oss allra mest.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


måndag 8 maj

”Investeringen i vårt startup-program ger en avkastning på 12 gånger pengarna”

Sedan starten 2006 till 2021 omsatte Inkubera-bolagen nästan 3 miljarder, skapade nästan 2 500 årsarbetsplatser och drog in 765 miljoner i skatteintäkter. De totala kostnaderna för Inkubera var under samma period 91 miljoner. – Givetvis är det främst företagen själva somska ta åt sig äran, säger VD Fredrik Stenman. Vissa företag hade säkert klarat sig lika bra utan vårt stöd, men vi har också många exempel på när vår insats har varit avgörande. Hur man än mäter har det varit en lönsam investering för Örebroregionen.

onsdag 26 april

Lindepacs ersättare till cellplast ska lägga grunden för hållbart produktionscentrum i Lindesberg

Cellplast – eller ”frigolit” som det kallas i dagligt tal – produceras av olja och räknas till en av de stora miljöbovarna. Lindepac i Lindesberg har dock en ersättare på gång. Det nya materialet EWG är baserat på cellulosa som finns i alla levande växter. EWG kommer att utgöra basen för ett produktionscentrum som Lindepac vill bygga i Lindesberg.

tisdag 18 april

Firas hållbara lösning på det ”eviga problemet”

Hur många gånger har du försökt att skriva på en whiteboard med en uttorkad penna? Åtskilliga, antar vi. Bara i Sverige importerar vi cirka 36 miljoner whiteboard-pennor om året. Pennor som alltid – förr eller senare – hamnar i papperskorgen. Firas Kiwan har sedan 9-årsåldern drivits av att hitta lösningar på små och stora problem i vardagen, varav vissa har resulterat i patent. Och nu är han nära att lösa det smått eviga problemet med uttorkade whiteboard-pennor. Genom ett sinnrikt refillsystem kommer han att kunna ordna fungerade pennor och stora miljövinster.

torsdag 13 april

Storbritannien nästa för Binary Brains

Träffsäkra prognoser med hjälp av AI och kvalificerade statistiska analyser har gjort Binary Brains till ett av Örebros snabbast växande företag. I höstas tog bolaget hjälp av Inkubera och programmet Swedish Scaleups för att göra en internationell satsning. Resorna till de brittiska öarna kommer sannolikt att bli täta under våren, berättar vd, Jacob Kihlbaum. – Det här var en chans som vi inte kunde säga nej till. Tack vare stöttningen når vi ut på en internationell marknad betydligt snabbare än vad som annars hade varit möjligt.