C26 Bioscience får 900 000 kr för vidareutveckling av nytänkande acnemedel

Leif Eriksson, C26 Bioscience

Inkubera-företaget C26 Biosicence får 900 000 kr i bidrag från Vinnova för att vidareutveckla av en ny substans mot acne. Syftet är att säkerställa substansens effekt och säkerhet, stärka bolagets patent samt inleda dialoger med större läkemedelsbolag för en framtida lansering.
– Finansieringen från Vinnova gör det möjligt att jobba vidare med ett mycket lovande satsning, säger Leif Eriksson, projektledare på C26 Bioscience. Blir det som vi tror och hoppas, får vi en unik produkt – ett effektivt medel mot acne med små eller inga biverkningar.

Cirka 600 miljoner människor världen över lider av acne. Det vanligaste behandlingensker med hjälp av antibiotika, vilket både ger en rad biverkningar samt risk för större resistensutveckling i världen. C26 har valt ett annat angreppssätt – en substans som hindrar att naturligt inflammationshämmande A-vitamin bryts ner i huden, vilket annars sker när acne bildas. Man kan säga att den nya substansen stärker hudens egen motståndskraft mot acne istället för att tillsätta anibiotika.
– Våra första tester har varit mycket lovande, säger Leif. Men fortfarande återstår ett omfattande arbete innan vi kan nå ut på marknaden.

Finansieringen från Vinnova är fortsättningen på en mindre finansiering som företaget fick för ett drygt år sedan. Då genomfördes bland annat inledande tester. Eftersom resultatet var så positivt, har man nu fått ytterligare 900 000 kr för att kunna arbeta vidare med projektet.
– De första testerna visar på god effekt samt hittills inga tecken på biverkningar. Det finns preparat på marknaden där man tillför höga doser A-vitamin med hjälp av tabletter, vilket kan leda till fosterskador. Eftersom vårt preparat istället stärker det naturliga vitamin A som redan finns i huden, är risken för biverkningar minimal. Dessutom kommer den som lider av acne applicera vårt medel direkt på huden, istället för att svälja det.

C26 Bioscience ägs av de tre grundarna Leif Eriksson, Allan Sirsjö, Åke Strid – alla forskare – samt Örebro Universitet Enterprise AB. En stor del av forskningen som lett fram till den nya substansen har också gjorts på Örebro universitet. Dessutom har man fått stöttning från Örebro universitets innovationskontor. Nu är C26 Bioscience ett Inkubera-bolag.
– Den stöttning som vi fått av olika delar av innovationssystemet har varit mycket betydelsefullt för att vi idag har kommit så här långt, säger Leif.

Efter arbete med fortsatta tester samt patentsökning, väntar så småningom lansering på marknaden.
– Vår strategi för detta är att hitta ett samarbete med ett större läkemedelsbolag som kan ta produkten till marknaden. Lanseringen ligger en bit fram i tiden, men vi är mycket hoppfulla, säger Leif. Med tanke det stora antalet människor som lider av acne och att vi förhoppningsvis kan erbjuda ett effektivt preparat som varken innehåller antibiotika eller har svåra biverkningar, så är marknadspotentialen enorm.

tisdag 7 april