Björn från Lindesberg kan rädda världens hotade bisamhällen

Nu sker en världslansering av BeeScanning 2.0. Grundaren Björn Lagerman är förväntansfull.

Binas pollinering är en förutsättning för en tredjedel av all mat på jorden. Men av världens 100 miljoner bisamhällen dör 20 miljoner varje år. Det främsta hotet mot bina är den fruktade varroaparasiten. Björn Lagerman, en biodlare från Lindesberg, har en lösning som gör att angreppen kan upptäckas och stoppas i tid.
– Min drivkraft har enda från starten varit att rädda bina, säger biodlaren Björn. Nu är appen BeeScanning 2.0 klar och redo för gratis nedladdning. Med den kan biodlare fotografera sina bin och få tillbaka en analys av bisamhällets hälsostatus inom 30 sekunder, bland annat tack vare AI-teknologi.

Björn Lagerman har varit biodlare i 47 år. 2005 upptäckte han att Varraoparasiten hade tagit sig in i hans bisamhällen. Tre parasiter per 100 bin i juli är tillräckligt för att hela bisamhället skall vara utslaget i november.
– Jag fick idéen att man kanske skulle kunna upptäcka parasiten med samma teknologi som används för ansiktsigenkänning. Men då visst jag inte om det skulle vara möjligt eller inte.

Idag vet Björn. Efter en lång utvecklingsprocess, med stöd från bland andra Jordbruksverket, har idéen blivit verklighet. Ett av flera viktiga steg har varit att bygga upp en omfattande databas för att AI:t i systemet ska kunna lära sig att känna igen angripna bin.

Nu kan appen BeeScanning 2.0 laddas ner gratis av världens biodlare. Just nu ansluter 100 nya användare per dygn.
– Jag tror att det kommer att ta ännu mer fart när vi nu går in i högsäsong och tjänsten blir mer känd, säger Björn. Innan året är slut hoppas jag att minst 100 000 biodlare använder tjänsten. I så fall är min dröm på väg att gå i uppfyllelse – appen blir då ett kraftfullt vapen mot varroa och andra angrepp på världens bin.

Den nya versionen av appen har ett helt nytt gränssnitt som gör den mycket enkel att använda. Dessutom finns en rad nya funktioner som hjälper biodlaren att få överblick över binas hälsostatus.
– Den första versionen betraktar jag mer som en prototyp. Nu är vi framme vid en färdig lösning som är enkel, snabb och tillförlitlig. Världslanseringen startade för en vecka sedan och vi har fått fantastisk fin respons, säger Björn. Första veckan har vi kunnat hitta 12 000 varroa.

Att omvandla grundidén till en färdig lösning och samtidigt bygga ett fungerande företag kring produkten, var en längre process än Björn räknat med. Björn och BeeScanning har sedan 2018 varit en del av företagsinkubatorn Inkubera i Örebro.
– Jag är biodlaren som ville rädda bina, säger Björn. Men att bygga ett hållbart företag är något helt annat. Av Inkubera har fått hjälp att bygga affärsmodellen, juridisk rådgivning och mycket annat. Det har varit helt avgörande, vi hade aldrig varit där vi är idag utan stöttningen från Inkubera.

onsdag 6 maj