Besked från Vinnova ”Inkubera är en av Sveriges excellenta inkubatorer”

Vinnova godkänner Inkuberas ansökan om finansiering av verksamhet till hösten 2022 med totalt 4 mkr, alltså 2 mkr per år. Det innebär samtidigt att Vinnova även fortsättningsvis betraktar Inkubera som en av landets excellenta inkubatorer, vilket är en kvalitetsstämpel på att vi på Inkubera lyckas bra med att utveckla innovativa företag med stor tillväxtpotential.

– Det här är ett efterlängtat och mycket positivt besked, säger vd Fredrik Stenman. Vi är på en resa där vi undan för undan utvecklar vår verksamhet för att kunna göra allt större nytta för bolagen och på sikt även för hela regionens tillväxt. Genom Vinnovas finansiering kan vi fortsätta framåt med full fart.

onsdag 1 juli