Nyheter

”Jag vill utmana entreprenörerna att våga välja bort.”

Beatrice Björk, ny affärscoach på Inkubera

Beatrice Björk är det senaste tillskottet bland Inkuberas affärscoacher. Hon har erfarenhet både som entreprenör i egen verksamhet som anställd och konsult inom storbolagssfären. Just den där dubbelheten – något slags ”både och” är något av hennes signum.
– Jag är en teknikpassionerad beteendevetare, har en bakgrund från ledande positioner i såväl globala bolag som start-ups och scale-ups.
Beatrice arbetar både med små bolag och riktigt stora, både med konsument- och producentprodukter. Hon menar att det ofta är i skärningspunkterna mellan olika världar som spännande utveckling och nya idéer uppstår.

Beatrice fyller sin kalender bland annat genom att vara vd på lyftutrustningboalget sfPorteq, delägare och vice vd i managementkonsultbolaget Level21, delägare i investmentbolaget Investmanland samt styrelseordförande i SaaS-företaget Sysarb. Som om detta inte detta räckte, är hon nu alltså även affärscoach på Inkubera.
– Jag är en väldigt nyfiken person. Men det följer att jag har svårt att säga nej. Att få stötta Inkubera-bolag i deras utveckling var alldeles för roligt och spännande för att jag skulle kunna avstå när jag fick frågan. Att utveckla företag och se dem växa är kanske min främsta drivkraft.

Beatrice menar att stora och små bolag har mycket att lära av varandra.
– Nystartade bolag får ofta mycket att hända genom ren entusiasm. Men förr eller senare måste entusiasmen till viss del ersättas av ett strukturerat arbetssätt som får saker att hända utan att entreprenören ska behöva trycka in ännu mer energi. Jag vill utmana entreprenörer att lära av storbolagen när det gäller bygga en bolagsmaskin, och storbolagen att lära av entreprenörerna när det gäller våga testa och skapa energi runt kund och marknad.

Kanske är Beatrice mångfasetterade bakgrund ett av skälen till att hon ofta återkommer till ordet balans – balans mellan entusiasm och struktur, balans sälj- och teknisk utveckling, balans mellan att tänka helt nytt och att tänka inom ramarna gör befintlig infrastruktur. Hennes erfarenheter har även gjort att hon med tiden fått en annan syn på innovativitet.
– Man kan vara nyskapande på så många olika sätt. Det behöver inte bara handla om att utveckla en ny teknik eller en ny produkt – det kan lika gärna handla om en innovativ arbetsprocess eller affärsmodell. Just nu jobbar jag med ett framgångsrikt mjukvaruföretag. Det är inte är mycket som skiljer dom från deras konkurrenter, med de har innovativt upplägg som gör att de bästa utvecklarna vill jobba hos dem. Det i sin tur gör stor skillnad för deras kunder och därmed skapar större konkurrenskraft.

Beatrice har hittills hunnit med ett par möten med sitt första Inkubera-företag, RePeak, ett bolag i den inledande Prepare-fasen. Fler Inkubera-uppdrag kommer säkert med tiden.
– Även i min affärscoachroll vill jag hitta en balans. Jag pendlar mellan det klassiska förhållningssättet som innebär att ställa frågor och utmana till att ibland ta rollen som expert och rådgivare. Framför allt vill jag utveckla bolaget tillsammans med entreprenören eller teamet – det är ett ständigt pågående samskapande.

Fyra snabba tips från Beatrice
1. Hitta en balans mellan struktur och energi. Balansen bör se olika ut i olika faser av företagets utveckling.

2. Våga välja bort – svårt men nödvändigt. Man kan exempelvis inte vara till för alla eller utveckla en produkt mer än vad kunderna är beredda att betala för. Ibland får man välja bort teknisk utveckling för sälj eller vice versa.

3. Det räcker inte med att komma överens om vart man ska – man måste även bli överens om var man är just nu. I det ligger ofta att erkänna sina svagheter och tidigare felbeslut så att man kan jobba på att bli bättre.

4. Mät inte bara slutresultat utan även utveckling. Att sätta ett mål på omsättningen är bra, men minst lika viktigt kan vara att sätta mål på hur många kundmöten som krävs för att man ska nå omsättningsmålet.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


tisdag 10 maj

Vi söker den bästa idén – nominera till SKAPA-priset

Nu behöver vi din hjälp för att kunna hitta kandidater till SKAPA-priset – Sveriges största innovationstävling. Tävlingen avgörs i två klasser "stora" SKAPA-priset och SKAPA-talang som vänder sig till personer på högst 30 år. Länsvinnarna i de båda klasserna får 25 000 kr och går dessutom till den stora riksfinalen i Stockholm.

måndag 2 maj

Ekvitta skapar kvitton för privata transaktioner

Köpt eller sålt något på Blocket? Tagit dig omaket att handskriva ett lite taffligt kvitto som sedan i värsta fall försvunnit? I så fall du är inte ensam. De flesta privatpersoner som köper eller säljer något av lite större värde – som en cykel, en finare möbel eller en båt – tycker att det är bra med kvitto som bekräftar affären. Något hjälpmedel som enkelt skapar kvitton finns inte så vitt Ekvittas grundare, Erik Tönnäng, vet. Men nu ska det bli ändring på det. – Ekvitta är en patenterad digital tjänst som gör det enkelt för privatpersoner att skapa kvitton och överföra dem från mobil till mobil. Nu står vi på tröskeln för lansering.

fredag 29 april

Innovationscheckar – ett sätt öka takten i ditt utvecklingsprojekt

Från och med april förmedlar Inkubera Vinnovas innovationscheckar i Örebro län. Checkarna kan användas till att finansera insatser som gör att innovativa utvecklingsprojekt snabbare kan ge goda med säkra resultat. Exempelvis kan de användas till teknik- och marknadsundersökningar, tester i labb och testbäddar eller hjälp att utveckla en IP-strategi. Driver du ett utvecklingsprojekt som skulle vara hjälpt av någon av dessa insatser så passa på. Antalet innovationscheckar som betalas i år ut är begränsat.

fredag 29 april

Inkubera-företagen växer och söker ny kompetens

Våra Inkubera-bolag – både aktiva och alumner – växer och söker ny kompetens. Det gäller såväl personer för anställning som konsulter och underleverantörer. I listan över företagens behov finns allt från systemutvecklare, marknadsförare och säljare till personer som vill testa deras produkter. Läs listan och fundera på om du har några bra tips. Vänd dig direkt till företagen direkt om du har tips redan nu eller om du först behöver veta mer. Klicka på länkarna så får du veta mer om företagen och hittar kontaktuppgifter.