Avsiktsförklaring ger Inkubera-bolag nya möjligheter

avsiktsforklaring

Inkubera har tecknat en avsiktsförklaring med Inkubatorerna BizMaker i Västernorrland och Företagsfabriken i Kronoberg. Samarbetet ska ytterligare stärka det redan pågående utbytet mellan inkubatorerna i Fyrklövern.
– Det här är ett viktigt led i vår strävan att erbjuda Sveriges bästa affärsutvecklingsstöd, säger VD:n på Inkubera, Mikael Melitshenko.

Ett fördjupat samarbete kommer bland annat innebära ett bredare och djupare erfarenhetsutbyte mellan inkubatorernas respektive affärscoacher. Dessutom ska man, genom att upprätthålla en gemensam IT-plattform, utbyta verktyg för affärscoachning. Tillsammans kommer inkubatorerna också arrangera och erbjuda sina bolag olika affärsresor – en första resa till London i början av 2017 är redan bokad.

Mikael Melitshenko ser bara fördelar med ett tätare samarbete. Här finns möjlighet att genomföra flera större gemensamma satsningar.
– Säkerligen få vi mer uppmärksamhet på platser vi besöker. Gemensamt blir vi också en starkare röst nationellt, säger Mikael Melitshenko.

Innovationskontoret Fyrklövern består av Inkubatorerna Bizmaker, Företagsfabriken, Inkubera, Inova, Kalmar Science Park samt Peak Region Science Park. Samarbete och övergripande erfarenhetsutbyte har skett mellan dessa inkubatorer sedan 2015.

 

 

tisdag 22 november