Ansök om forskarcheck och stärk konkurrenskraften

Nu kan små- och medelstora företag få hjälp att höja nivån på sitt utvecklingsarbete med hjälp av Örebro universitets forskarcheckar. Forskarcheckarna kan bland annat användas till att undersöka nya affärsmodeller samt till produktutveckling och marknadsverifiering.

Örebro universitets forskarcheckar är ett sätt stimulera till forskningssamarbeten mellan företag och Örebro universitet. De företag som får sin ansökan beviljad, får halva kostnaden för forskningen finansierad till ett maxbelopp på 150 000 kr .

Forskarcheckarna skall höja kunskaps- och utvecklingsnivån på företagen och kan gälla exempelvis:

– Undersökning av innovativa och nya affärsmodeller, varor, tjänster och processer

– Produktutveckling

– Marknadsverifiering och forskningsöversikter

Anvisningar och blanketter finns universitetets på hemsida. Ett gott råd är att först kontakta någon av utvecklingsledarna Malena Piresch och Niklas Halldén för vägledning innan du skriver din ansökan.

Kontaktuppgifter:
Malena Pirsech
malena.pirsech@regionorebrolan.se
019-602 63 83

Niklas Halldén
niklas.hallden@regionorebrolan.se
019-602 63 88

torsdag 16 maj