Alumner

 

Kvalificerad teknik för en renare dricksvattenmiljö

Amphi-tech skapar förutsättningar för rent dricksvatten i bland annat vattencisterner, vattentorn och ackumulatortankar med hjälp av bland annat undervattensrobotar. På så sätt spar de både tid och pengar hos åt sina kunder.

amphi-tech.se

BAFE – underlättar internationella transaktioner

BAFE har utvecklat en ny digital plattform för banker och finansinstitut. Men hjälp av BAFE kan internationella transaktioner i framtiden genomföras både  enklare och med större säkerhet.

Förvandlar medarbetarundersök-ningar till åtgärdsförslag med AI

B-Engageds medarbetarundersökningar kan med hjälp av kvalificerad AI-teknologi ringa in de områden som är i störst behov av förbättringar. I nästa steg presenterar den artificiella intelligensen konkreta förslag på hur cheferna kan förbättra sitt ledarskap.

b-engaged.se

BioImpakt – träffsäkra miljöanalyser

BioImpakt utför tidseffektiva och träffsäkra miljöanalyser som också visar orsaker till eventuella problem och vad man bör göra åt dem. BioImpakts analyser och metoder är framtagna och validerade av forskning för biologisk diagnostik vid vid Centrum för livsvetenskap vid Örebro universitet.

bioimpakt.com

Finner guldet i kundernas data

Med hjälp av stora kunskaper inom statistik och tack vare kraften i AI, kan Binary Brains gräva fram guldkornen i kundernas data och förvandla dem till träffsäkra förutsägelser om framtiden.

binarybrains.ai

Smart skanning och tolkning av fakturor

Dochtech har utvecklat en fakturatolk som läser betydligt fler fält en någon annan lösning på marknaden. Med sin teknik lägger man grunden för ökad digitalisering och automatisering av kundernas betalflöden.

doctech.nu

EMBRACE – ett digitalt brottsförebyggande verktyg

EMBRACE är ett digitalt brottsförebyggande verktyg som ger överblick på var, när och hur brott begås. Bolaget hjälper kommuner, fastighetsbolag med flera att prioritera sina insatser så att de sätts in där de har störst effekt. Företaget har som utvecklats från ett forskningsprojekt på Örebro universitet.

embrace-safety.se

En digital plattform för smartare transporter

Formicary har utvecklat en matchmakingplattform för landbaserade transporter. Genom att underlätta samarbeten mellan logistikföretag, kan man sänka kostnaderna och transporternas miljöpåverkan.

Kvalificerad kolvstångsprocucent som tänker nytt

Fricweld är en ledande producent av kolvstänger på en europeiska marknaden. Tillsammans med Fricweld bedriver Inkubera ett utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla företagets erbjudande och  hitta nya affärsmodeller.

fricweld.se

Konsten att servera många utan köer

Happy Order är en mobilapp som förbättrar restaurangernas lönsamhet genom ökad försäljning och lägre personalkostnader.  Restauranggästerna kan såväl beställa mat och dryck som betala och räkna med snabbare service.

happyorder.io

Kvalificerad programvara som gör projektledning enklare

iBinder utvecklar kvalificerade mjukvaror med användarvänliga gränssnitt för projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen som fått stort genomslag på marknaden. En allt större andel av företagets försäljning sker utanför Sverige.

ibinder.com

Modulbaserade hissar

Innovation Lift Scandinavia bygger plattformshissar enligt ett sinnrikt modulsystem som kunderna stora valmöjligheter till ett rimligt pris. Företagets hissar säljs i allt högre omfattning på export.

ilifts.se

Ett ledande företag inom vattenrening

JMS Vattenrening är ett ledande företag inom rening av vatten från egna brunnar. Företaget är etablerat på över 30 orter i hela landet. Nu pågår ett arbete kring digital affärsutveckling tillsammans med Inkubera.

jms-vattenrening.se

Moon Smart Focus – intelligent fokussystem för filmbranschen

Moon Smart Focus är ett intelligent fokussystem som känner igen skådespelare och ställer in skärpan perfekt. Idag ställs skärpan manuellt, vilket resulterar i omfattande omtagningar av scener och kasserad film.

moonsmartfocus.se

MaceRate – som Facebook fast tvärt om

MazeRate är ett nytt community som bygger personliga varumärken genom att användarna betygsätter varandras positiva egenskaper. Detta skapar personliga cv:n med hög trovärdighet eftersom det bygger på alla kontakters samstämmiga uppgifter. MazeRate om att framhäva sig själv, utan att lyfta andra.

mazerate.com

Vårdprodukter som spar tid och höjer kvalitén

Med ett unikt sortiment av egenvårdsartiklar, enkelt beställningsförfarande och anpassad paketering skapar NHS Care tidsvinster åt vården och höjer livskvalitén för boende inom vård och omsorgssektorn i Sverige.

 

www.nhscare.se

Ett verktyg för effektivare försäljning

Notyfile har skapat ett smart säljverktyg som är lätt att skräddarsy och som om hjälper företag att skapa relationer och effektivisera kommunikationen med sina kunder och partners.

notyfile.se

Offertbyggaren omvandlar mobilbilder till offertunderlag

Med hjälp av kameran i en smartphone och ett enkelt frågeformulär kan Offertbyggaren hjälpa vem som helst att ta fram  ett komplett offertunderlag till en renovering. Underlaget  som sedan skickas till utvalda byggföretag i närheten.

Cancerbehandling genom elektrokemoterapi

Onmed har utvecklat ett verktyg som med hjälp av ECT – elektrokemterapi –  kan behandla flera olika cancerformer med dokumenterat resultat.

Rapp – trygghet och effektiv vård efter operationer

Rapp tillhandahåller en forskningsbaserad IT-lösning som uppfyller vårdens behov av systematisk uppföljning av framför allt dagkirurgiska ingrepp.  RAPP sänker kostnaderna för efterbehandling av anestesi och möjliggör för vårdtagare att själva öka sin säkerhet och må bättre efter genomgången operation.

rappab.com

Effektivare brandbekämpning genom vattendimma

Q-fogs patenterade dimsprinklers upptäcker brandhärdar och släcker dem betydligt snabbare än konventionella vattensprinklers. Dessutom skonas byggnaden från vattenskador. En allt större andel av företagets försäljning sker på exportmarknader.

qfog.se

Säkerställer medarbetarnas kompetens med AI

YouCap sammanställer tester som säkerställer individers verkliga kompetensnivå. Rätt frågeteknik, digitalisering och artificiell intelligens är tre av nycklarna.

Informationen du inte kan vara utan

Seravi har skapat i en app för icke kommersiella meddelanden som gör att exempelvis viktig samhällsinformation  snabbt kan nå fram till dem som verkligen behöver den.

Kvalificerade 3D-ritningar på en timme

Genom att använda modern dataspelsteknik, har Ecdesign utvecklades en programvara där vem som helst skapa kvalificerade och säljande 3D-ritningar på en timme.

ecdesign.se

En säker betallösning för butikshandeln

Splitgrid erbjuder butiker och leverantörer handeln en ny säker betallösning. Splitgrids koncept bygger på kommissionshandel och fördelar intäkterna per automatik när en vara sålts i butik.

splitgrid.com

Som en schweizerkniv för hjullastare

Side Shift Rotator är ett rotationsaggregat för hjullastare som gör att skopan kan  snurras 360° samt skjutas i sidled. Det ger entreprenadföretag möjligheten att arbeta mer effektivt, få bättre precision i sina arbeten och att använda hjullastare för fler typer av uppdrag.

ssrsweden.se

Iphigenia – interaktivt helhetskoncept för lärande

Iphigenia Publishing har utvecklat ett helhetskoncept för lärande i en digital struktur bestående av tre plattformar – förlag, produktion samt eget författarskap. Bolaget arbetar med interaktiva böcker, kurser, föreläsningar främst inom musikproduktion. Företaget har sina rötter i Örebro universitet.

 

blackbeltsongwriting.com

Förhindrar påkörningsolyckor på arbetsplatser

Varje år sker fler än en miljon påkörningsolyckor på byggarbetsplatser, lager och i gruvor. Retenuas system upptäcker människor i rörelse även i mörka och stökiga miljöer, så att antalet olyckor kan minska. Retenua har rötterna i den sensorforskning som bedrivs på Örebro Universitet.

www.retunua.com

Boka tid, plats och betala i samma system

Youcal är en digital plattform baserad på blockkedjeteknik som gör det enkelt att boka tider, resurser och ta betalt. Youcal riktar sig till såväl leverantörer av tjänster via boka.se som större företag och organisationer som vill få bättre ordning på sina resurser.

youcal.com

Kopplar samman frakten med fraktarna

Truckzter är molntjänst som förenklar speditörers och chaufförers vardag. Med hjälp av Truckzter kan man identifiera såväl ledig fraktkapacitet som gods som behöver fraktas. I förlängningen effektiviseras hela fraktkedjan.

Pionjärer inom 3D-visualiseringar

Wec360 är en framgångsrik pionjär inom 3D-visualiseringar. Företaget förser främst byggbranschen med lättanvända och tydliga 3D-visualiseringar av nybyggnadsprojekt och befintliga bostäder.

wec360.com

Videointervjuer för bättre rekryteringar

Med hjälp av videorekrytering kan Yobber både snabba upp rekryteringsprocessen och göra den mer träffsäker.

yobber.se