Nyheter

14 av 18 företag ger Inkubera högsta möjliga betyg

Fredrik Stenman

Inkubera har genomfört sin årliga kundundersökning bland de företag som fanns i Inkubatorn under 2021. Av 24 bolag, svarade 18 på den utskickade enkäten och 14 av företaget gav betyget 10 av 10 möjliga på frågan ”I vilken grad skulle du rekommendera Inkubera till en kollega eller vän?”. I stort sett samtliga företag menar dessutom att Inkubera bidragit positivt till deras utveckling.
– Givetvis är det mycket glada över att företagen är nöjda med den stöttning de får, säger vd Fredrik Stenman.

Inkuberas årliga undersökning är av typen NPS (Net Promoter Score) som är en väletablerad och tuff metod att mäta kundnöjdhet i form av andelen ambassadörer bland kunderna. Endast 9: or och 10: or på en 10-gradig skala ger pluspoäng i mätningen. NPS-värdet kan hamna någonstans mellan -100 och +100. Inkuberas värde blev i den senaste mätningen 83.
– Vi har en verksamhet som till sin natur är generös mot de företag vi jobbar med, så vår förväntan är att kunderna ska vara nöjda, säger Fredrik. Men att 18 av företagen svarar att det i princip inte kan bli bättre, är ändå ett tecken på att vi möter de behov företagen har på ett bra sätt.

Inkubera har valt att arbeta med inhyrda affärscoacher i stället för anställda. Fredrik Stenman medar är att detta kan vara en delförklaring till de höga betygen.
– Att kunna handplocka affärscoacher efter varje företags unika situation, tror jag är viktigt för vilken stöttning vi kan ge till företag. Affärcoacherna är de som företagen till vardags har mest kontakt med. Så i mångt och mycket är siffrorna ett bevis på att företagen sätter ett stort värde på kontakten de har med den affärscoach som vi har handplockat.


För andra året i rad ställde fick företagen svara på frågan i vilken utsträckningen Inkubera bidragit till företagens utveckling. 13 av 18 företag menade att Inkubera har bidragit i hög grad.
– På sätt och vis är detta en fråga om vårt existensberättigande, säger Fredrik. Vår ambition är att företagen vi arbetar med skall växa snabbare och säkrare tack vare stöttningen de får av oss. Undersökningen visar att vi lyckats bra med detta under det senaste året.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 20 september

SKAPA-priset till digital mugg och isolering med hjälp av alger

Erik Nowosad Andershed på Space Between samt Janna Nasser och William Khzouz på Alga Insulation, så heter länsvinnarna i årets upplaga av SKAPA-priset och SKAPA talang i Örebro län. Länsvinnarna valdes ut i hård konkurrens av två jurygrupper och fick motta prischecken på 30 000 kr vardera ur landshövding Lena Rådström Baastads hand. – Två fantastiskt kreativa lösningar, säger hon. Jag är imponerad över den höga nivån hos länets innovatörer och att få se hur en tanke kan gå från just en tanke till en idé som gör stor skillnad i vardagen hos många.

måndag 18 september

Amet Drive med i Draknästet

På torsdag 21 september är två unga entreprenörer från Karlskoga, Amelia Losander och Isra Albeatar med i SVT:s Draknästet. Där får företagare med nya idéer möta en panel bestående av namnkunniga investerare. Amet Drive drivs av Amelia Losander och Isra Albeatar. Genom Amet Drive erbjuder de en tjänst som gör det enklare att samåka. – Runt nyår såg vi en annons på Instagram att ansökningstiden var öppen, berättar Amelia. Vi såg på varandra och sa ”varför inte?” Det har varit en jättespännande resa.

onsdag 6 september

Skolado införs på samtliga F–6-skolor i Lindesberg

Inkubera-företaget Skolado har utvecklat ett system för att snabbt ta reda på hur elever mår och hur de trivs i skolan. Systemet består av enkla och fantasifulla digitala enkäter som sammanfattas i överskådliga rapporter. Det gör att skolans lärare snabbt får reda på hur eleverna mår och kan sätta in åtgärder om det behövs. Att alla F–6-skolor i Lindesberg nu har bestämt sig för att använda Skolado, är ett genombrott för företaget menar grundaren Ismael Hamoudi. – Att kommunledningen och att alla skolor sagt ja, är en milstolpe för oss. Jag tror att fler skolor nu vill följa efter.

onsdag 6 september

Grythyttan System Development hjälper kommuner att lägga grunden för framtidens mat

Hur kan en kommun öka förutsättningarna för närodlad livsmedelsproduktion? Hur väl rustade är vi om vi skulle råka ut för en allvarlig kris? Grythyttan System Development hjälper nu samtliga kommuner i länet att utreda sin självförsörjningsgrad på uppdrag av Örebro län Länsstyrelsen och Region Örebro läget. På köpet gör man handlingsplaner för att stötta närodlad livsmedelsproduktion. – Om livsmedelstillförseln utifrån ströps idag skulle befolkningen bara överleva i en och en halv månad, säger Alexander Blomqvist, utredare på Samhälle- och serviceförvaltningen i Karlskoga kommun.