Du är alltid välkommen att kontakta oss
Anna Ragén

Anna Ragén

Vd

Anna har en gedigen bakgrund inom näringsliv och offentlig sektor. Parallellt med rollen som vd på Inkubera är hon även vd för Örebro universitet Holding AB. Det innebär att hon är bland annat ansvarig för Innovationskontoret på Örebro universitetet.

E-post: anna@inkubera.se Mobil: 070 - 190 47 97
Julie Ammer

Julie Ammer

Verksamhetsledare

Civilekonom från Oslo med internationell inriktning. Bred erfarenhet från stora och små företag inom medtech, IT/teknik, livsmedelsindustrin, finans och undersöknings-/konsultbranschen, bl.a i roller som affärsutvecklare, konsult, projektledare, produktchef, marknadsstrateg och marknads/kommunikationsansvarig.

E-post: julie@inkubera.se Mobil: 070 - 668 04 96
Lisa Nilsson

Lisa Nilsson

Affärscoach

Företagsekonom med inriktning mot organisations- och ledarskapsfrågor. Läst filosofi, svenska språket och litteraturvetenskap. Har lång och bred erfarenhet från universitetsvärlden samt erfarenhet som affärsutvecklare och coach. Lisa arbetar utifrån frågor som; vad mer är möjligt, hur kan organisationer och ledare skapa balans mellan hjärta och hjärna och hur kan man hålla position och med det kraftfullt välja den riktning som gynnar både organisationen och individen?

E-post: lisa@inkubera.se Mobil: 076-611 45 73
Sigun Sjöberg

Sigun Sjöberg

Affärscoach

Verksamhetsutvecklare, coach och utbildare med 15 års erfarenhet från de flesta branscher, även offentliga organisationer. Sigun har arbetat i längre och kortare projekt med praktiskt ledar- och medarbetarskap med inriktning på värdegrund, motivation, kommunikation och bemötande. Utbildad i bl.a. beteendevetenskap och kommunikation.

E-post: sigun@inkubera.se Mobil: 072-518 80 20
Mats Dernánd

Mats Dernánd

Affärscoach och kommunikatör

Marknadsinriktad civilekonom med 20 års erfarenhet av att lotsa företag mot högre grad av kundorientering genom uppdrag inom såväl affärsutvecklings- som reklambranschen.  Mats har arbetat med små och stora bolag som affärsutvecklare, varumärkesstrateg, brand manager, föreläsare, projektledare, copywriter och coach. Driver även egna bolaget Shepherd Creative.

 

E-post: mats@inkubera.se Mobil: 070 - 545 14 00
Malin Olsson

Malin Olsson

Controller/Administratör

Civilekonom med redovisning som inriktning. Har jobbat med företags redovisning i 8 år och de sista fyra åren på Ernst &Young AB där focus varit mot små ägarledda bolag.

Malin är Inkuberas administrativa koordinator som arbetar med allt från ekonomi till skapandet av evenemang och inbjudningar till sociala aktiviteter.

E-post: malin@inkubera.se Mobil: 072-5529735
Mattias Jonsson

Mattias Jonsson

Affärscoach

Företagsekonom som huvudsakligen arbetat med affärsutveckling, finansiering och projektledning. Har de senaste fem åren arbetat med att stödja forskare vid Örebro universitet att nyttiggöra sin forskning. Mattias har tidigare även arbetat som revisor, investerare och antikhandlare.

E-post: mattias@inkubera.se Mobil: 070 - 2005384
Martin Sjöberg

Martin Sjöberg

Programledare, Foodinova

martin@inkubera.se 076-1685760
Pialill Ring

Pialill Ring

Affärsrcoach

Pialill har lång erfarenhet av entreprenörskap och affärsutveckling och brinner för att utveckla företag och företagare. Hon har en bakgrund som projektledare för  Karlskoga Motorsportvecka och är verksamhetsledare för NyföretagarCentrum Möckelnregionen. Pialill driver även sitt eget bolag, Pialill Ring Consulting, där hon verkar både inom den offentliga och privata sektorn –allt för att stötta näringslivets utveckling.

E-post: pialill@inkubera.se Mobil: 0708-90 90 84
Fredrik Stenman

Fredrik Stenman

Affärscoach och programledare, Spets

Fredrik har lång erfarenhet av affärsutveckling och bolagsbyggande. Han har ett särskilt intresse och driv av att utveckla enskilda företag med hjälp av digitalisering och moderna sätt att bygga affärs- och leveransmodeller. Fredrik har även fokus på att utveckla regionens näringsliv och innovationsklimat genom det arbete han gör som affärscoach och projektledare. Fredrik har bakgrund närmast som affärscoach på Örebro universitets Holdingbolag och innan det ca 20 år som IT- och affärsutvecklingskonsult som vd, vice vd, konsultchef och konsult på bla Nethouse.

E-post: fredrik@inkubera.se Mobil: 070-683 08 98
Per-Ulrik Wier

Per-Ulrik Wier

Senior Advisor

Civilingenjör med lång erfarenhet inom svenskt näringsliv. Innehaft ett flertal befattningar som Divisionschef, vd och styrelseordförande för olika företag med internationell verksamhet inom bl.a ABB och Volvo CE. Är idag ägare/delägare i ett tio-tal företag och agerar som ordförande/ledamot i såväl egna som externa bolag.

Jessiica Blomqvist

Jessiica Blomqvist

Affärsrcoach

Utbildad marknadsekonom, ICC certifierad coach och en passionerad ledare. Tidigare chef och vd inom företag som Kinnevik, Trygg Hansa och Hafslund. Idag äger och driver hon företaget Perico AB, som i huvudsak tränar samtliga storbankers rådgivare i kundmötet, och som interim chef. Jessica arbetar dessutom i flera olika styrelser.

Kenny Thorén

Kenny Thorén

Affärscoach

Nyfiken entreprenör och affärsman som brinner för att utveckla företag och företagare. Kenny har en bakgrund som företagsledare inom flera branscher och har varit verksam inom bl.a. försäljning, service och IT. Med Europa som arbetsplats har han arbetat i flera internationella bolag i olika positioner som vd, COO, IT- chef, projektledare, konsult, mm. Kenny trivs lika bra i det operativa arbetet som när han diskuterar strategifrågor i Styrelserummet.

Christian Ståhlberg

Christian Ståhlberg

Affärscoach

Civilekonom med lång erfarenhet av ledande befattningar som vd och vice vd för bolag inom verkstadsindustrin. Brinner för framtidens ledarskap samt hur man skapar drivkrafter hos människor genom att skapa en större känsla av frihet. Specialiserad på blue ocean strategy och idédrivet företag via lean.

Mattias Kronberg

Mattias Kronberg

Affärscoach

Marknadsekonom med 25 års erfarenhet av att leda både det strategiska och operativa arbetet inom försäljnings- och marknads organisationer, såväl nationellt som internationellt. Mattias har arbetat i små och stora bolag som vd, vice vd, försäljnings- och marknadsdirektör, affärsutvecklare, konsult m.m. Han har också erfarenhet som egenföretagare och ledamot i styrelser.­

Tony Cornelius

Tony Cornelius

Affärscoach

Tony Cornelius har arbetat med försäljning, marknadsföring, organisation och ledarskap i både större börsnoterade bolag och små ägarledda bolag. Han har många års erfarenhet som vd och från styrelsearbete i tjänsteföretag inom B2B, varav tjugo år inom IT-sektorn. Tony är marknadsekonom och är idag involverad i ett antal styrelser och som senior rådgivare till flera företagsledare och entreprenörer. Tony arbetar som coach, utbildare, styrelseproffs och hyr-vd.

Suzanne Roos Högfeldt

Suzanne Roos Högfeldt

Affärscoach

Företagsledare med mer än 30 års erfarenhet av marknad och försäljning, service och ledarskap. Arbetat i bl.a. Kinnevik och TNT med ledning, försäljning och drift. Stor erfarenhet av start-up och etablering av både egna och andras verksamheter. Direkt bransch-erfarenhet av bl.a. transport, fordon, verkstad, utbildning, fackhandel och bemanning. Både inom B2B och B2C. Senior affärsutvecklare och utbildare med fokus på intäkt och lönsamhet.

 

Inkubera Örebro

Örebro universitet
Novahuset
701 82 Örebro

Inkubera Karlskoga

Alfred Nobel Science Park
Gammelbackavägen 4B
691 41 Karlskoga