Du är alltid välkommen att kontakta oss
Anna Ragén

Anna Ragén

Vd

Anna har en gedigen bakgrund inom näringsliv och offentlig sektor. Parallellt med rollen som vd på Inkubera är hon även vd för Örebro universitet Holding AB. Det innebär att hon är bland annat ansvarig för Innovationskontoret på Örebro universitetet.

anna@inkubera.se Mobil: 070 - 190 47 97
Julie Ammer

Julie Ammer

Verksamhetsledare

Civilekonom från Oslo med internationell inriktning. Bred erfarenhet från stora och små företag inom medtech, IT/teknik, livsmedelsindustrin, finans och undersöknings-/konsultbranschen, bl.a i roller som affärsutvecklare, konsult, projektledare, produktchef, marknadsstrateg och marknads/kommunikationsansvarig.

E-post: julie@inkubera.se Mobil: 070 - 668 04 96
Lisa Nilsson

Lisa Nilsson

Affärscoach/Business Coach

Företagsekonom med inriktning mot organisations- och ledarskapsfrågor. Läst filosofi, svenska språket och litteraturvetenskap. Har lång och bred erfarenhet från universitetsvärlden samt erfarenhet som affärsutvecklare och coach. Lisa arbetar utifrån frågor som; vad mer är möjligt, hur kan organisationer och ledare skapa balans mellan hjärta och hjärna och hur kan man hålla position och med det kraftfullt välja den riktning som gynnar både organisationen och individen?

E-post: lisa@inkubera.se Mobil: 076-611 45 73
Sigun Sjöberg

Sigun Sjöberg

Affärscoach/Business Coach

Verksamhetsutvecklare, coach och utbildare med 15 års erfarenhet från de flesta branscher, även offentliga organisationer. Sigun har arbetat i längre och kortare projekt med praktiskt ledar- och medarbetarskap med inriktning på värdegrund, motivation, kommunikation och bemötande. Utbildad i bl.a. beteendevetenskap och kommunikation.

E-post: sigun@inkubera.se Mobil: 072-518 80 20
Per-Ulrik Wier

Per-Ulrik Wier

Senior Advisor

Civilingenjör med lång erfarenhet inom svenskt näringsliv. Innehaft ett flertal befattningar som Divisionschef, VD och styrelseordförande för olika företag med internationell verksamhet inom bl.a ABB och Volvo CE. Är idag ägare/delägare i ett tio-tal företag och agerar som ordförande/ledamot i såväl egna som externa bolag.

E-post: per-ulrik@inkubera.se Mobil: 070 - 659 29 03
Mats Dernand

Mats Dernand

Affärscoach/Business Coach

Marknadsinriktad civilekonom med 20 års erfarenhet av att lotsa företag mot högre grad av kundorientering genom uppdrag inom såväl konsult- som reklambranschen.  Mats har arbetat med små och stora bolag som affärsutvecklare, varumärkesstrateg, produktchef, föreläsare, projektledare, copywriter och coach.

 

E-post: mats@inkubera.se Mobil: 070 - 545 14 00
Malin Olsson

Malin Olsson

Controller/Administratör

Civilekonom med redovisning som inriktning. Har jobbat med företags redovisning i 8 år och de sista fyra åren på Ernst &Young AB där focus varit mot små ägarledda bolag.

Malin är Inkuberas administrativa koordinator som arbetar med allt från ekonomi till skapandet av evenemang och inbjudningar till sociala aktiviteter.

E-post: malin@inkubera.se Mobil: 072-5529735
Mattias Kronberg

Mattias Kronberg

Affärsrådgivare/Business Coach

Marknadsekonom med 25 års erfarenhet av att leda både det strategiska och operativa arbetet inom försäljnings- och marknads organisationer, såväl nationellt som internationellt. Mattias har arbetat i små och stora bolag som VD, vice VD, Försäljnings- och Marknadsdirektör, affärsutvecklare, konsult m.m. Han har också erfarenhet som egenföretagare och ledamot i styrelser.

E-post: mattias.k@inkubera.se Mobil: 070-319 56 91
Christian Ståhlberg

Christian Ståhlberg

Affärsrådgivare/Business Coach

Civilekonom med lång erfarenhet av ledande befattningar som VD och vice VD för bolag inom verkstadsindustrin. Brinner för framtidens ledarskap samt hur man skapar drivkrafter hos människor genom att skapa en större känsla av frihet. Vill gärna coacha och hjälpa till framåt. Men, vill framförallt lära sig de nya verktygen och förhållningssätten. Specialiserad på Blue Ocean Strategy och Idédrivet företag via lean.

E-post: christian@inkubera.se Mobil: 070 - 3607099
Kenny Thorén

Kenny Thorén

Affärscoach/Business Coach

Nyfiken entreprenör och affärsman som brinner för att utveckla företag och företagare. Kenny har en bakgrund som företagsledare inom flera branscher och har varit verksam inom bl.a. försäljning, service och IT. Med Europa som arbetsplats har han arbetat i flera internationella bolag i olika positioner som VD, COO, IT chef, projektledare, konsult, mm. Kenny trivs lika bra i det operativa arbetet som när han diskuterar strategifrågor i Styrelserummet.

E-post: kenny@inkubera.se Mobil: 076 - 941 22 33
Tony Cornelius

Tony Cornelius

Affärscoach/Business Coach

Tony Cornelius har arbetat med försäljning, marknadsföring, organisation och ledarskap i både större börsnoterade bolag och små ägarledda bolag. Han har många års erfarenhet som vd och från styrelsearbete i tjänsteföretag inom B2B, varav tjugo år inom IT-sektorn. Tony är marknadsekonom och är idag involverad i ett antal styrelser och som senior rådgivare till flera företagsledare och entreprenörer. Tony arbetar som coach, utbildare, styrelseproffs och Hyr-vd.

E-post: tony.cornelius@honoris.se Mobil: 070 - 9178030
Mattias Jonsson

Mattias Jonsson

Affärscoach/Business Coach

Företagsekonom som huvudsakligen arbetat med affärsutveckling, finansiering och projektledning. Har de senaste fem åren arbetat med att stödja forskare vid Örebro universitet att nyttiggöra sin forskning. Mattias har tidigare även arbetat som revisor, investerare och antikhandlare.

E-post: mattias@inkubera.se Mobil: 070 - 2005384
Jessica Blomquist

Jessica Blomquist

Affärscoach/Business Coach

Utbildad marknadsekonom, ICC certifierad coach och en passionerad ledare. Tidigare chef och VD inom företag som Kinnevik, Trygg Hansa och Hafslund. Idag äger och driver hon företaget Perico AB, som i huvudsak tränar samtliga storbankers rådgivare i kundmötet, och som interim chef. Jessica arbetar dessutom i flera olika styrelser.

E-post: jessica@inkubera.se Mobil: 0766-114 118

Inkubera Örebro

Örebro universitet
Novahuset
701 82 Örebro

Inkubera Karlskoga

Alfred Nobel Science Park
Gammelbackavägen 4B
691 41 Karlskoga