Några av företagen i inkuberaportföljen

tryme

Inkuberas affärscoach har bidragit med såväl bred kompetens som nya perspektiv. Vi har fått stöd i allt från att ta fram avtal till att bolla visioner för framtiden

Konceptet tryme® kombinerar mobil marknadsföring med en kort marknadsundersökning på ett nytt sätt. Användaren laddar ned appen tryme® och därefter kan man ta del av olika kampanjer. Efter avslutad kampanj besvarar användarna en marknadsundersökning som ger ditt företag värdefulla kunskaper.

Efter omfattande utveckling och testning är appens betaversion 1.0 nu klar. Resultatet är ett användarvänligt koncept och en app med ett lekfullt gränssnitt och enkla funktioner.

Läs mer om try me

wec360°

”Hos Inkubera får ditt bolag en snabbare tillväxtresa och dessutom får du ta del av ovärderlig kunskap och ett riktigt driv att starta och stötta utvecklingen av ditt bolag. Det är en stimulerande och unik miljö full av likasinnade människor”.

Under 2015 har Inkubera-alumnen wec360° AB fortsatt att befästa sin starka ställning som leverantör av 3D-visualiseringar till landets största bygg- och fastighetsbolag. Man har slutit visualiseringsavtal med flera tunga aktörer på marknaden. wec360° levererar allt ifrån enskilda 3D-bilder till omfattande helhetslösningar och koncept. Under 2015 har wec360° utvecklats ytterligare och företagets försäljning har en stadig ökning.

Läs mer om wec360°

EIMS 2C

”Inkubera ger dig ett värdefullt stöd i din affärsutveckling samtidigt som du får tillgång till ett stort nätverk.”

EIMS 2C är örebroföretaget med en global vision att förenkla informationshanteringen mellan utställare och besökare. EIMS 2C presenterar ett nytt sätt att tänka och agera på eventmarknaden – med hjälp av ett informationshanteringssystem som gör det möjligt att dela information digitalt. Organisatörer och utställare kan ladda upp information till en IT-plattform. Besökare får tillgång till informationen genom en app där de kan samla och dela information.

Läs mer om Eims

Epulze

”Att grunda ett företag är ensamt. Inkubera gav oss ett sammanhang, en professionell coach och ett värdefullt nätverk. Det har gjort vår resa både snabbare och säkrare.”

Epulze är ett startup med rötterna i esporten. Grundarna har ett gediget dataspelsintresse, men saknade möjligheten att själva på ett enkelt sätt öka spänningen i sina matcher.

Lösningen blev Epulze.com – en säker online-plattform där du i befintliga spel satsar dina pengar på att vinna din nästa match. För när mer än äran står på spel så ökar spänningen. Du fokuserar mer. Ditt motstånd fokuserar mer. Och ni båda höjer er till nästa nivå.

Same game, more at stake.

Läs mer om Epulze

 

Deligate

”Inkubera har väglett oss i vår affärsutveckling och motiverat oss att utvecklas i en takt vi aldrig trodde skulle vara möjlig.”

Deligate har påbörjat moderniseringen av arbetet med färskvaror över disk. Livsmedelsbutiker minskar sin administration, förenklar spårbarheten och skapar en ökad kundförståelse genom Deligates digitala tjänst.

Allt för att öka matsäkerheten, och säkra kvalitén.

Läs mer om Deligate

Q-fog

Q-fogs patenterade sprinklers släcker bränder med hjälp av vattendimma. Jämfört med konventionella sprinklers, upptäcker Q-fogs dimsprinklers en brandhärd betydligt snabbare. Dessutom släcks den effektivt utan att byggnaden vattenskadas. Kunderna är främst kommuner och landsting och andra som vill skydda särskilt riskutsatta personer. En allt större andel av företagets försäljning sker på exportmarknader.

Läs mer om Q-fog

 

Polyterm

Polyuretan har oöverträffade isoleregenskaper. Du hittar materialet i kylskåp, husbilar och på andra ställen där man vill uppnå effektiv isolering på liten yta. Trots det har inte polyuretan slagit igenom i Sverige som isolering av bostäder. Polyterm vill ändra på detta med hjälp av PolyModul, ett egenutvecklat byggelement som anpassats till byggbranschens krav. Med hjälp av PolyModul kan energiförbrukningen sänkas och boytan ökas – samtidigt. Projektet stöds av Vinnova.

Läs mer om Polyterm

Splitgrid

Tänk dig ett system för butiker och leverantörer som slipar ned handelshindren, bygger bort en stor del av risken och ser till att alla får betalt automatiskt. Splitgrid läser av butikernas kassasystem och fördelar intäkterna mellan butiker och leverantörer i takt med att varorna säljs. För butikskedjor betyder det fyllda hyllor utan försämrad likviditet. För leverantörer möjlig merförsäljning till minimal risk. Nya affärer skapas.

Läs mer om Splitgrid

Multi Trolley

Multi Trolley är ett flyttverktyg som underlättar flytt av stora och otympliga möbler som bord, skrivbord, soffor, sängar och dörrar. Istället för två personer behövs bara en person . Montera åt sidan, tippa och rulla iväg. ”Move it simple and smart!”.

Med Multi Trolley minimerar man de ergonomiska skadorna samt skapar en mycket effektivare hantering.

Läs mer om Multi Trolley

Amphi-Tech

Amphi-tech utför besiktning, underhåll och utredning av dricksvattenreservoarer och andra vattenbyggnader.
Bland uppdragsgivarna finns kommuner och dricksvattenproducenter, vattenkraft- och kärnkraftindustrin, Fastighetsverket, Trafikverket med flera.

Exempel på produkter och lösningar är:

  • Amphi-safe (säkerhetslucka för dricksvattenreservoarer)
  • Amphi-crane (transport- och lyftutrustning)
  • Amphi-vent (ventilationsanordning för dricksvattenreservoarer)

 Läs mer om Amphi-tech

Yobber

Med hjälp av Yobber lägger du upp en platsannons med videofrågor. Platsannonsen kan du sedan sprida och publicera som du själv vill och är van vid. Yobber fokuserar på branscher där höga krav ställs på personlighet och mindre krav på teoretisk kompetens. Ofta jobb i servicenäringen där det är många sökanden och relativt stor personalomsättning.

Ansökningsprocessen har länge sett väldigt lika ut där ett stort fokus läggs på ett skrivet CV. Med Yobber fokuserar man mer på personligheten.

Yobber vill digitalisera och effektivisera sökprocessen för framtiden.

Läs mer om Yobber

SensiDog

SensiDogvill ta hundfoder in i framtiden. Med en banbrytande produkt baserad på insekter – som kan komma att hjälpa tiotusentals allergiska hundar – löser bolaget både ett stort problem samtidigt som de skonar miljön. SensiDog är pionjärer på en stor marknad som med Inkuberas hjälp är redo att ta nästa kliv. Under 2017 ska bolaget ta sig an de stora återförsäljarna och därmed fylla ett tomrum på marknaden inom segmentet allergi. Bakom SensiDog står två målinriktade studenter med stora visioner som brinner för entreprenörskap.

Rapp

Rapp tillhandahåller en forskningsbaserad IT-lösning som uppfyller vårdens behov av systematisk uppföljning av postoperativ vård, primärt dagkirurgiska ingrepp. Innovationen består av en digital innovation för självmonitorering av den postoperativa återhämtningen efter dagkirurgi. RAPP sänker kostnaderna för efterbehandling av anestesi och möjliggör för vårdtagare att själva öka sin säkerhet och må bättre efter genomgången operation.

Må bättre! Tidigare hemresa! Minska riskerna!

Läs mer om Rapp

 

Pausit

”Via vårt deltagande i projektet Växtzon har vi bland annat fått tillgång till en kompetent affärscoach, som har praktisk erfarenhet från den fas vi just nu befinner oss i. Det ger en stor trygghet i vårt tillväxtarbete.”

Pausit levererar pausprogram till både företag och organisationer. Under 2016 passerade bolaget över 120 000 användare, och Pausit har idag användare i över 30 länder. Vid årsskiftet startades ett stort återförsäljaravtal med Ergonomiföretaget Ergoff som har säljkontor över hela Sverige. Parallellt med detta har en återförsäljare i Norge etablerats. De närmaste åren har bolaget ambitionen att fortsätta växa internationellt.

Läs mer om Pausit