Foodinova

 

Foodinova

Har du en innovativ affärsidé inom eller för livsmedelssektorn, från jord till bord?

Genom Inkubera får du det stöd du behöver för att utveckla produkten, affären, och kontakter med potentiella kunder, finansiärer och marknader. Allt för att du snabbare skall nå marknaden. Behöver du testa, verifiera eller få tillgång till laboratorier, pilotanläggningar eller andra utrustningar och miljöer så hjälper vi dig till rätt kontakter och att söka finansiering.

Har du en idé till en ny produkt, tjänst eller företag inom livsmedelssektorn? Är din idé på ett tidigt stadie och behöver formas och utvecklas, då sätter vi dig i kontakt med de stöd och coacher som passar bäst för dig och din idé.

Som en del i regeringens livsmedelsstrategi, driver Inkubera ett nationellt projekt, Foodinnova, tillsammans med en mängd organisationer för att göra det lättare för nya innovationer och företag att få rätt affärsstöd och lättare kunna använda sig av test-, utvecklings- och labbmiljöer.  Detsamma gör vi i Örebro regionen tillsammans med Alfred Nobel Science Park, Universitetet, Länsstyrelsen och Regionen mfl.

Vill du veta mer om Foodinova?
Kontakta Martin Sjöberg på telefon 076-1685760  eller e-post martin@talandemiljo.se