Vi utvecklar idéer inom hela livsmedelskedjan

 

Foodinova

Inkubera gör stora insatser för innovationer inom livsmedelskedjan – från det att maten produceras till att den ligger på våra tallrikar. Vårt engagemang gäller på såväl nationell som regional nivå.

Inkubera Foodchain – för dig i Örebro län med nya idéer
Har du en innovativ affärsidé inom eller för livsmedelssektorn? Genom Inkubera Foodchain får du det stöd du behöver för att utveckla produkten eller affären. Vi hjälper dig också med kontakterna med potentiella kunder, finansiärer och kanaler. Allt för att du snabbare skall nå ut marknaden. Behöver du testa, verifiera eller få tillgång till laboratorier, pilotanläggningar eller annan utrustning eller miljöer så hjälper vi dig till rätt kontakter och att söka finansiering. Vi driver programmet tillsammans med bland andra Region Örebro län, Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet och Länsstyrelsen.

Foodchain Reality Lab är till för dig som har en idé som du vill testa i kommunal verksamhet? Vi provar och stämmer av idén mot dina framtida kunder så att du kan göra den ännu bättre.

I Grythyttans Innovation & Startup hub på måltidens hus i Grythyttan kan du som är student eller företag få hjälp att förverkliga din idé. Här får du lätt kontakt med alla organisationer som kan stötta dig i din utveckling – exempelvis Nyföretagarcentrum och Inkubera med stöd från forskare på Restaurang- och hotellhögskolan.

Foodinova – skapar bättre förutsättningar för innovationer i hela landet
Som en del i regeringens livsmedelsstrategi, driver Inkubera med stöd av Vinnova ett nationellt projekt, Foodinova. Syftet är öka konkurrenskraften och samarbetet inom hela livsmedelskedjan. Genom göra det lättare för nya innovationer och företag att få rätt affärsstöd och tillgång test-, utvecklings- och labbmiljöer, vill vi korta tiden från idé till kommersialisering.  Inkubera driver projektet tillsammans med Krinova i Kristianstad.

Vill du veta mer om Foodinova och Inkubera Foodchain?
Kontakta Martin Sjöberg på telefon 076-168 57 60 eller e-post martin@inkubera.se